Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΛΥΡΙΤΖΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝΑΠΟΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ


Σε ζητήματα που αφορούν το Δήμο Δελφών, όποια κι αν είναι, οφείλουμε να έχουμε άποψη η οποία να συνδράμει στην αποσαφήνιση ή και εποικοδομητικά συμβάλλει στην ορθή ανάγνωση και αντίληψη.
Το Δελφικό Ιερό αποτελεί χώρο παγκόσμιου ενδιαφέροντος (χαρακτηρισμένος και από την ΟΥΝΕΣΚΟ) και οφείλουμε να ενδιαφερόμαστε για την ανάπτυξη του προς το καλλίτερο, το σύγχρονο, το επιστημονικά αποδεκτό.
Από το ελεύθερο Βήμα των τοπικών ΜΜΕ θα αναφερθώ σε δυο ζητήματα που αφορούν το Δελφικό Ιερό, αφενός μεν ως εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος και αφετέρου ως αρκετά σχετικός λόγω επαγγέλματος.


Α. Πρόσφατα στους Δελφούς (στην αίθουσα Σφιγγός του Μουσείου) πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση προς τιμή δυο δωρητριών από την Καλαμάτα για την μελέτη αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου των Δελφών από την εταιρεία ‘Διάζωμα’ παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Πολιτισμού, τοπικών φορέων και τοπικών εκπροσώπων της Πολιτείας..
Ο πανάρχαιος θεσμός της χορηγίας πρέπει να ενισχύεται από μια ευνομούμενη Πολιτεία και να επιβραβεύεται.
Όμως το έργο των χορηγοληπτών εξυπακούεται ότι θα είναι: α) εξαιρετικά χρήσιμο και συνάμα πρωτότυπο, β) δεν έχει υλοποιηθεί στο παρελθόν από άλλους ερευνητές/ μελετητές, γ) στοχεύει με τεκμηρίωση σε κάτι καινούργιο το οποίο θα συμπληρώνει προϋπάρχουσες μελέτες ή έργα.
Διερευνώντας το θέμα της πρόσφατης αναζωπύρωσης αυτού του χρονίζοντος προβλήματος διαπίστωσαμε τα ακόλουθα:


1ον) Η μελέτη αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου των Δελφών είναι ένα διαχρονικό έργο αλλά έχει πραγματοποιηθεί από ομάδες της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής. Η Γαλλική Σχολή όπως είναι γνωστό ξεκίνησε την αποκάλυψη των Δελφών στα τέλη του 19ου αι. Η μελέτη αναστήλωσης είναι διεπιστημονική και προϋποθέτει ειδικούς αρχιτέκτονες, αρχαιολόγους, μηχανικούς. Η Γαλλική Σχολή έχει πραγματοποιήσει τέτοιες μελέτες στο σύνολό τους και η τελική υλοποίηση ων μελετών αναμένουν την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού ακόμη.

2ον) Η μελέτη αναστήλωσης προϋποθέτει στατική μελέτη του υπεδάφους του θεάτρου αλλά και του γειτνιάζοντος άμεσου περιβάλλοντος χώρου. Το Δελφικό ιερό επικάθεται σε σεισμικό ρήγμα (ανάστροφο όπως καλείται) και οι κατολισθήσεις και ο ερπυσμός αλλά και άλλα κενά πρέπει να εντοπισθούν με κατάλληλες γεωτεχνικές μελέτες και να θεραπευτούν. Κάπως έτσι γίνεται σποραδικά με την στερέωση ογκόλιθων που πέφτουν από τις Φαιδριάδες και εκτελούνται έργα στερέωσης με ενέσιμο συνδετικό υλικό. Χωρίς την στερέωση αυτή κάθε άλλο έργο και καλλίτερα να ακριβολογούμε, μελέτη, είναι δευτερευούσης σημασίας και απαγορευτικά πραγματοποιήσιμη πριν την εφαρμογή της γεωτεχνικής μελέτης.

3ον) Σε κάθε περίπτωση, η μελέτη σε κάποιο χρονικό διάστημα μπορεί να αποτελεί δυναμική δράση σε λανθάνουσα κατάσταση, που αναμένει όμως πρωτίστως την εφαρμογή του έργου της θεμελίωσης, αλλιώς όπως λέει ο λαός και το τραγούδι….‘είναι κακό να χτίζουμε παλάτια πάνω στην άμμο…».

Σε ότι αφορά το 2ο έχει πραγματοποιηθεί μελέτη γεωστατική πριν πολλά χρόνια από ομάδα του Παν/μιου Αθηνών με υπεύθυνο τον ομότιμο σήμερα καθηγητή Γεωλογίας Ηλία Μαριολάκο. Μελέτη που περιλάμβανε, και ορθά, το σύνολο του Δελφικού Ιερού δηλ. αρχαίο Στάδιο, θέατρο και Κασταλία πηγή.


Και το εύλογο ερώτημα προς την ανάδοχο εταιρεία Διάζωμα: Πώς θα είναι η νέα μελέτη που θα διαφέρει από τις προηγούμενες της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής? Πότε θα γίνει η αναστήλωση αφού η γεωτεχνική μελέτη δεν έχει υλοποιηθεί? Μήπως η πρόταση για χορηγία προς τις αδελφές κκ. Θεοδώρα και Πολυτίμη Ανδρεοπούλου θα μπορούσε να γίνει σε μας αναλυτικά γνωστή ώστε να κατανοήσουμε πως προβλέπεται από αυτή την χορηγία να υλοποιηθεί το διαχρονικό όραμα: να λειτουργήσει μερικώς έστω, και το σπουδαιότερο να διατηρηθεί, το αρχαίο θέατρο των Δελφών?


Β. Στις 6 Μαρτίου 2012.μου κοινοποιήθηκε από την προϊσταμένη της Ι’ ΕΚΠΑ η ομόφωνη Γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αρ. 23/5.7.2011 Συνεδρία και εστάλη 1 Σεπτεμβρίου 2011 με θέμα «Έγκριση τροποποιημένης πρότασης της Ι΄ ΕΠΚΑ για επιμέρους κάλυψη της Ιεράς Οδού στον Αρχαιολογικό Χώρο Δελφών, για λόγους διευκόλυνσης της κίνησης των επισκεπτών».

Το ορατά αισθητό αποτέλεσμα του δρόμου το επισκέφτηκα και έχω ενστάσεις τις οποίες κοινοποίησα στη προϊσταμένη της Ι’ ΕΚΠΑ.

Από καιρό η ιερά οδός ήταν ολισθηρή (και χειμώνα και καλοκαίρι), όμως δεν γνωρίζω αν είχαν υποβάλλει αίτημα οι προκάτοχοι Προϊστάμενοι και Έφορες αλλά δεν ανταποκρίθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού μέσω του ΚΑΣ. Όμως, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο ΚΑΣ με τα παρακάτω:


1ον) Αν "ξηλωθεί" το πλακόστρωτο (πολύ δουλειά και εργατοώρες) υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για εντοπισμό ενδιαφερόντων ευρημάτων στα θεμέλια του (κλασικά ή προϊστορικά)? Εκεί αν θυμάμαι βιβλιογραφικά είχαν βρεθεί ενεπίγραφες πλάκες από τον αείμνηστο Αμαντρυ. Άραγε, γιατί δεν λήφθηκε τέτοια μέριμνα πριν την έγκριση αυτού του υλικού κάλυψης?

2ον) Δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα αποτελεσματικών γεωφυσικών διασκοπήσεων για εντοπισμό πιθανών θαμμένων μνημείων (αρχιτεκτονικά μέλη κ.α.).

3ον) Αφού μελετήθηκε τέτοια εργασία θα μπορούσε ίσως να προβλεφτεί βάση τοποθέτησης ψηφιακού οδηγού-χάρτη του Ιερού?

4ον) Η περιγραφή του υλικού επίστρωσης ήταν ελλειπές. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές υλικού (πυκνότητα, υγρασία, αντοχή, σύνθεση τελικά). Αυτό μπορεί να εγείρει ζητήματα αξιοπιστίας, σταθερότητας και οικονομικής αβεβαιότητας.


Τα παραπάνω αποτελούν καλοπροαίρετα σχόλια και ευελπιστώ όπως αναθεωρηθεί η απόφαση αυτή στο εγγύς μέλλον όταν ξεκινήσουν μεγάλα προγράμματα ανάδειξης των εκθεμάτων του Μουσείου και οι αρχαιότητες του Δελφικού Ιερού με τη σύγχρονη τεχνολογία που να προσθέσουν στην πράξη όφελος από μεγαλύτερη επισκεψιμότητα αλλά και να γίνουν πολύ περισσότερο προσιτά, ολιστικά και εύληπτα..


Ιωάννης Λυριτζής, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Δελφών
Καθηγητής Αρχαιομετρίας Πα/μιου Αιγαίου

33 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΥ ΛΥΡΙΤΖΗ ΣΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ Σ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΑΛΕΠΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΡΕΚΛΟΚΕΝΤΑΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ; ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΛΑΪΚΟ ΡΗΤΟ: "Τ ΕΙΧΕΣ ΓΙΑΝΝΗ; ΤΙ ΕΙΧΑ ΠΑΝΤΑ".ΔΕ ΧΟΡΤΑΣΑΤΕ ΜΩΡΕ ΨΟΦΗΜΙΑ;

Ανώνυμος είπε...

Ένα άρθρο θεωρείται ως παρέμβαση όταν διατυπώνει ορθές προτάσεις και συμβάλλει σε ένα δημιουργικό διάλογο. Το συγκεκριμένο κείμενο αποτελεί λίβελο, παρωχημένων αντιλήψεων. Πάντως για την ιστορία του πράγματος το έργο της Ιεράς οδού ανέλαβε να εκτελέσει μετά από διαγωνισμό το μέλος της συντακτικής ομάδας της ΚΑΡΤΕΡΙΑΣ κος Ευθύμιος Σκαρίμπας, στον οποίο θα έπρεπε να απευθυνθείτε πριν τη δημοσίευση κακόβουλων πληροφοριών.

Ανώνυμος είπε...

8:14 ΑΠΟ ΤΙ ΝΑ ΧΟΡΤΑΣΟΥΝ ΠΟΙΑ ΨΟΦΙΜΙΑ; ΜΗΠΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡ.Β4 ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΨΟΦΙΜΙΩΝ; ΔΕΝ ΚΟΛΛΑΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΛΛΟΥ!!!!
NΑ ΥΠΟΘΕΣΩ ΟΤΙ ΥΜΝΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΥ ΛΥΡΙΤΖΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΙΣΧΥΡΙΖΕΣΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΨΟΦΙΜΙΩΝ ΑΛΛΑ ΤΟ ΛΕΕΙ ΣΑΝ ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΙΝΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΑΣΑΦΗ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΟ ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΙMΕΝΟ;
Ή ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ «ΕΛΛΕΙΠΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ».
ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ Ο ΚΟΣ ΛΥΡΙΤΖΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΟΤΑΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.

Ανώνυμος είπε...

Ρε 8:14 από πού προκύπτει δεδομένη η επιστημονική σοβαρότητα του Κου Λυριτζή; Από την αναφορά ενός αγνώστου σε ένα σχόλιο μετά από την προσωπική ερμηνεία σε μία πρόταση κειμένου του Κου Λυριτζή χωρίς σαφή νόημα ή από την επίσημη δήλωση που έκανε δημόσια ο ίδιος επικαλούμενος επίσημα την επιστημονική του ιδιότητα, σε δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, όπου αποκάλεσε την μελέτη για την ραδιενέργεια στο Λαρνάκι ελλιπής και παραπλανητική χωρίς να απαιτήσει να μας πει τελικά αν πρέπει να ανησυχούμε ή όχι;
Ποιος δεν θέλει να ασχολείται με τον τόπο του ένας επιστήμονας; Σε αυτό τον τόπο όμως ήρθε «κακιά» εποχή γιατί πρόσφατα ανακαλύψαμε ότι για δεκαετίες, σειρά επιστημόνων λαμόγια και ψοφίμια έθαβαν το μέλλον μας για να κονομάνε τα αφεντικά τους. Και με το που ήρθε τους κάνει παρέα. Πες στον Κο Λυριτζή μιάς και τον ξέρεις και τον εκτιμάς, ότι η δήλωσή του τότε και η ψήφος του υπέρ του να συνεχιστεί η τραγική κατάσταση στο Λαρνάκι, τον έχει ταυτίσει με αυτούς που θέλουν τους Δελφούς νταμάρι και εδώ και χρόνια κάνουν τα αίσχη για να το πετύχουν. Ας ξεκαθαρίσει αυτό γιατί μέχρι να το κάνει, όλα τα άλλα είναι μπαρούφες. Και καλά να τα λέει, πάλι μπαρούφες θα είναι.
Όσο για ψοφίμια, στην υπόθεση Λαρνάκι να δείς τι γίνεται. Μήπως από εκεί σου μυρίζει; Μήπως του κάνεις παρέα και πήραν αποφορά τα ρούχα σου;

Ανώνυμος είπε...

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΠΟΛΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΦΡΙΚΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ.Λ.Π. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ. ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΕΤΕΙ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟΒΛΗΤΟ. ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.

Ανώνυμος είπε...

Ρε μεγαλε, εχεις εναμιση χρονο δημοτικος συμβουλος, εχεις ψηφισει Λαρνακια και νταμαρια και ανεμογεννητριες και την μετατροπη της φωκιδας σε χαβουζα των κεραταδων και ξαφνικα σε επιασε η καψα για τον τοπο. Σου εταξαν τους δελφους και τους χαρισες να θαψουν όλα τα αλλα. Εισαι επιστημονας και μετρησες επιστημονικα ότι η ιτια είναι μακρια από τους δελφους. Λαρνακι ρε, τα ειπες όλα μαζεμενα, τι ψαχνεις τωρα.

Ανώνυμος είπε...

Γεια σου ρε 8:14. Τόσα γίνονται στην Φωκίδα και εσύ ανακάλυψες τα ψοφίμια από την επιστολή του Λυριτζή.

Ανώνυμος είπε...

ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΛΥΡΙΤΖΗΣ, ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΜΑΝΤΑΡΑ. ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΧΕ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΟΤΙ ΛΕΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΑΛΛΙΩΣ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΣΕΙ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΒΟΛΕΥΕΙ. ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΕΚΑΝΕ ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ Ι ΕΠΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΠΗΓΕ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΓΙΑΤΙ. ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΙ Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. ΣΙΓΟΥΡΑ ΠΑΝΤΩΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΔΡΟΜΟ.

Ανώνυμος είπε...

Τι έγινε ρε παιδιά. Πρότεινε ποτέ ο Κος Λυριτζής να συνεργαστεί και να προσφέρει τις πολύτιμες γνώσεις του στον τόπο και τον απέρριψαν; ;Δέστε στο βίντεο στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 11-11-2011 που συζήταγαν για το Λαρνάκι. Όταν έγνεψε με υπονοούμενο ότι θα πεί κάτι που «βολεύει» στο πρόεδρο ή στον δήμαρχο δεν είναι ξεκάθαρο του έδωσαν το λόγο και είπε το περιβόητο ελλιπές και παραπλανητικό για την δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό των ευρημάτων για μόλυνση από ραδιενέργεια στο Λαρνάκι. Την στιγμή μάλιστα που δεν έδωσαν καμία ευκαιρία στους καταγγέλλοντες να δευτερολογήσουν. Και έχει και παράπονο;

Ανώνυμος είπε...

Οι Δελφοί δεν έχουν Λιμάνι. Οι Δελφοί δεν έχουν θάλασσα, δεν έχουν παραλία. Οι επισκέπτες στην αρχαιότητα και σήμερα έρχονται με διακτινισμό. Στην Καμιώτισσα δεν υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα. Πάνω από τον Νερόμυλο της Καμιώτισσας δεν υπάρχουν άλλα αρχαιολογικά ευρήματα. Στο Γλά δεν υπάρχουν αρχαιολογικα ευρήματα. Η Κίρρα είναι ένα προάστιο της βιομηχανικής Ιτέας. Το λιμάνι της Ιτέας είναι βιομηχανικό λιμάνι των βωξιτών. ΕΝΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ

Ανώνυμος είπε...

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΑΜΕ ΚΟΙΝΟ ΕΧΘΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΛΥΡΙΤΖΗ ΤΟ ΚΑΣ ΤΩΝ ΓΙΕΣ ΣΕΡ . ΑΛΛΑ ….. ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΙΕΣ ΣΕΡ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΤΟ ΛΑΡΝΑΚΙ. Α ΡΕ ΤΣΙΠΡΑ, ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΒΓΗΚΕΣ, ΜΑΝΤΑΡΑ ΓΙΝΑΝΕ ΟΛΑ.

Ανώνυμος είπε...

ΤΙ ΩΡΑΙΑ ΘΑ ΗΤΑΝ Ο ΚΟΣ ΛΥΡΙΤΖΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΝΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ; ΜΕΤΑ ΞΥΠΝΗΣΑΜΕ.
ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ ΤΟΝ ΦΕΡΑΝΕ ΑΠ’ ΟΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΩΣ ΤΟΝ ΣΕΡΝΟΥΝ.

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΕ ΛΥΡΙΤΖΗ ΣΤΟ ΔΕΛΦΙΚΟ ΙΕΡΟ, ΓΙΑΤΙ ΑΠ’ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, Ο ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΑ. ΤΟ ΔΕΛΦΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΠΑΡΟΥΦΑ. ΜΟΝΟ ΤΟ ΙΕΡΟ. ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ ΣΑΣ, ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΑΧΩΒΑ ΟΔΙΚΩΣ.
ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΠΟΤΕ ΟΔΙΚΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ, ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΣΦΙΝΑ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΧΑΣΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΣΤΟ ΛΑΡΝΑΚΙ. ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ ΣΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΤΕΛΙΚΑ Ή ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ ΗΞΕΡΕΣ; ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙΣ ΝΑ ΠΑΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

Ανώνυμος είπε...

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟ «ΕΔΩ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙΓΕΤΑΙ…» ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ, ΠΑΡΟΤΙ ΕΧΩ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ, ΕΙΜΑΙ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ.
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΥΦΑ ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΟΙΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΕΠΕΙΔΗ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΟ ΕΝΑ Ή ΤΟ ΑΛΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΥΖΗΤΗΣΩ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΜΕ ΚΑΝΑ ΟΥΖΟ ΜΕΖΕ. ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙΓΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΖΑΜΕ, ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΟΥΣΑΜΕ. ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΜΕ ΜΟΝΟ ΚΑΛΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ.
ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΟΝΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΤΙ ΘΑ ΣΩΘΕΙ. ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΕΝΕ ΜΟΝΟ Ο ΠΟΝΟΣ.

ΤΟ ΤΙ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΕΙ Ο ΚΟΣ ΛΥΡΙΤΖΗΣ ΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΝΗ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΞΕΚΑΘΑΡΟ. ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ, ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ.
ΓΙΑ ΤΟΝ Κο Ή Κα ΠΟΥ ΕΙΔΕ ΑΧΟΡΤΑΓΑ ΨΟΦΙΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Κου ΛΥΡΙΤΖΗ, ΛΙΓΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ, ΛΙΓΟ Η ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΨΕΙΣ ΠΟΥ ΚΟΙΜΟΜΑΣΤΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΕΚΥΨΕ. ΑΣ ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. ΚΑΤΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ.

ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΣΕΙ ΚΑΤΙ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΑΝΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ.
ΑΝ ΔΕΝ ΒΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ, ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΔΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ.
ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΑΝΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΦΤΑΙΝΕ ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΛΛΑ Ο ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ ΠΟΥ ΕΨΑΧΝΕ ΑΦΟΡΜΗ.

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟ ΛΑΡΝΑΚΙ, ΟΝΤΟΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Κο ΛΥΡΙΤΖΗ ΓΙΑΤΙ ΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. ΟΝΤΟΣ ΕΧΕΙ ΑΡΓΗΣΕΙ ΑΛΛΑ ΙΣΩΣ ΤΟ ΟΛΟ ΘΕΜΑ ΝΑ ΤΟΥ ΤΟ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ. ΚΑΙ ΕΓΩ ΘΕΩΡΩ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ, ΑΝ ΟΝΤΟΣ ΕΝΝΟΟΥΣΕ ΚΑΤΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΤΟ ΕΛΕΓΞΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ. ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΠΑΕΙ ΣΤΡΑΒΑ (ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ) ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΔΟΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ). ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΕΠΩΝΥΜΑ, ΑΣ ΣΤΕΙΛΕΙ ΕΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΩ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κ.Λ.Π. ΘΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΣΩ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΑΝ ΥΠΟΣΧΕΘΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ (Ο ΤΣΑΜΠΑΣ ΠΕΘΑΝΕ). ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΗΡΑΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠ’ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΓΩ ΑΠΟ ΟΛΗ ΜΟΥ ΤΗ ΖΩΗ. ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΑΡΑΠΕΜΨΩ ΣΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ. ΑΚΟΜΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΘΑ ΠΑΡΑΠΕΜΨΩ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΑΠΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΟΠΟΙΟΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΕΙ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΕΙ.

ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΕΤΟ, ΑΠΛΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΙΔΙΩΣ ΟΤΑΝ ΤΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΟ ΚΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ, ΑΛΛΑΓΕΣ Κ.Λ.Π.. ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΟΨΗ ΤΗΝ ΞΕΡΟΥΝ ΟΣΟΙ ΜΕ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΠΩ ΣΤΟ ΟΥΖΟ ΠΟΥ ΛΕΓΑΜΕ. ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΣΤΟ ΚΑΣ.
ΘΕΡΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ , ΜΗΝ ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ. ΑΝΩΝΥΜΑ ΕΙΝΑΙ.
ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΕΞΟΔΙΚΑ ΜΕ ΟΤΙ ΣΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΖΕΜΑΤΑ ΜΑΖΕΨΤΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ

Ανώνυμος είπε...

ΤΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΡΙΤΖΗ. ΤΟΥΣ ΠΟΥΛΗΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΩΣ ΦΥΚΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΞΩΤΕΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ. ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ; ΔΙΑΒΑΣΑΝ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ-ΕΣ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ; ΑΠΕΧΕΙ Ο ΓΙΑΓΚΗΣ ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥΣ.

Ανώνυμος είπε...

http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimosdelfon/ada/%CE%924%CE%9B1%CE%A99%CE%98-%CE%94%CE%A8%CE%94

Η μεγαλύτερη μούφα όλων των ετών...

Ανώνυμος είπε...

ο P.Amandry και ο J.Bousquet αγαπησαν, λατρεψαν και προσκυνησαν αυτον τον τοπο πρωτα απ`ολα....
φυσικα αν εβλεπαν σημερα τα οσα γινονται,ακουγαν αυτα που λεγονται και εισεπραταν οσα εισπρατει τωρα η περιοχη των Δελφων απο τους..ημιθεους..
θα επεφταν μεσα στους λακους του 5ου π.χ αιωνα που ανακαλυψαν τον Ιουνιο του `39 και θα καθονταν παρεα με τον ασημενιο ταυρο του Κροισου. Οι ιδιοι φυσικα δεν ειχαν ανακαλυψει οτι ειμαστε ''μεταλλευτικη ''περιοχη......οπως ανακαλυψαν τωρα οι...ημιθεοι...
αλλα δεν πειραζει
με καποιο αλλο... μνημονιο μπορει να ερθουν ξανα Αγγλοι,Γαλλοι,Πορτογαλοι να ''εκτιμησουν'', να ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ και να αναδειξουν καλυτερα οσα εμεις ...''μεταλλευομαστε''... για να....''μεταλλικονομαστε''..!

Ανώνυμος είπε...

4ον) Η περιγραφή του υλικού επίστρωσης ήταν ελλειπές. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές υλικού (πυκνότητα, υγρασία, αντοχή, σύνθεση τελικά). Αυτό μπορεί να εγείρει ζητήματα αξιοπιστίας, σταθερότητας και οικονομικής αβεβαιότητας.

Θα πρέπει πλέων ο κ Λυριτζής, μετά από ενέργειες που έγιναν σήμερα, να εξηγήσει στις αίθουσες των δικαστηρίων τι εννοεί με τα παραπάνω, για να μην υπάρχει η παραμικρή σκιά για κανέναν.

Υ.Γ
Θα έπρεπε ως εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος πριν την παρέμβαση του να κοιτάξει κάποιες μελέτες και έργα του Δ.Δ. Δελφών τα οποία έχουν παραληφθεί και παραδοθεί . Αν είναι ελλιπείς αν εγείρουν ζητήματα αξιοπιστίας η οικονομικής ……………
Αν έκανε τα παραπάνω θα έβρισκε πολύ φορμόλη από κάποια ψοφίμια που τον περιβάλουν.
Αλήθεια μετά το πρόγραμμα ΕΥΡΩΠΗ ,ομιλίες με χρήματα του Δήμου κάπου έξω ,ανακαλύψατε και το ΘΕΑΤΡΟ και την ΙΕΡΑ ΟΔΟ μήπως ήταν και αυτά σε κάποιο πρόγραμμα και τότε θα ήταν όλα όμορφα.
Το κακό είναι ότι τέτοιους στους Δελφούς είχαμε κάθε μέρα ,ευτυχώς εσύ είσαι μεγαλο διάστημα απών.
Να σε χαίρονται……………….

Ανώνυμος είπε...

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/documents/2011/programme_guide_el.pdf

ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ ΖΟΥΣΑΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΞΕΡΟΥΝ ΟΜΩς ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΣΚΑΣΟΥΝ ;;;;

Ανώνυμος είπε...

Εγώ θα κρατήσω αυτό που λέει: Καθηγητής.
Οι υπόλοιποι ότι και να λέτε, καθηγητές δεν είστε.

Ανώνυμος είπε...

ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΚΑΛΑ ΜΕΓΑΛΕ, ΜΗ ΣΟΥ ΠΕΣΕΙ. ΚΡΙΜΑ ΠΟΥ ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΙ ΑΛΗΤΕΣ ΕΔΙΩΞΑΝ ΤΟΝ ΠΑΣΑ. ΘΑ ΣΟΥ ΕΧΕΙ ΛΕΙΨΕΙ ΤΟ ΣΚΥΨΙΜΟ.

Ανώνυμος είπε...

ΣΙΓΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕΓΑΛΕ.
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΠΛΕΚ ΜΠΟΡΕΙ.
ΣΑΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΑΝ ΚΑΤΑΓΚΕΛΩΝ ΩΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΣΕΚΕ ΛΕΛΑ.

Ανώνυμος είπε...

http://www.amfissapress.gr/epikairotita/7-2009-10-13-09-45-40/7080-2012-06-14-08-31-24
Η απάντηση του Δήμου Δελφών...

Ανώνυμος είπε...

Όποιος θέλει να ονομάζεται Καθηγητής δεν επαιτεί από τους δημότες ενός Δήμου με ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας 1000 ευρώπουλα για να πάει σε συνέδριο. Οφείλει να έχει την ευαισθησία να τα βάλει από την τσέπη του. Επίσης εάν ήταν τόσο σημαντικός θα του κάλυπτε τα έξοδα το ίδιο το συνέδριο, Κύριε θιασώτη του Λαρνακίου!!!!

Ανώνυμος είπε...

Κριμα κ.Λυριτζη,κριμα και μετανοιωνω που ημουν υποστηρικτης σου.Οταν θα καταλαβεις το λαθος σου,θα τα μαζευεις.

Ανώνυμος είπε...

Αχ Γιάννη μου δεν σου είπαν καλά τις πληροφορίες στο ΚΕΠ και τα έκανες μαντάρα!!!Σε έκαψαν καημένε με τα δικά τους σπίρτα........

Ανώνυμος είπε...

Ο ΚΟΣ ΛΥΡΙΤΖΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΤΟΝ ΚΡΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΕΛΦΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.

Ανώνυμος είπε...

ΕΓΩ ΠΑΝΤΩΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΤΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΕΛΦΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ Η ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ!ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Ο ΠΙΟ ΑΣΧΕΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΜΕ ΓΥΜΝΟ ΜΑΤΙ ΠΩΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ!ΛΥΠΑΜΑΙ!!!!!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Κυριε 17.Ιουνίου 2012 , 2.18 Να πας στον εισαγγελέα και να το καταγγείλεις ως παράβαση του αρχαιολογικού νόμου, μην κατινιάζεις όμως πίσω από την ανωνυμία!!!!!!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Ο ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΕΙ Η "ΚΑΡΤΕΡΙΑ". ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ, ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ!ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΚΙΔΑ.ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΘΕΩΡΩ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ ΕΝΑ ΕΚΤΡΩΜΑ!!!!
ΛΥΠΑΜΑΙ ΑΝ Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΣΑΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΙ!
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

Ανώνυμος είπε...

Τελικά θα μας απαντήσει το ΔΣ του Δήμου Δελφών, εάν ενέκρινε τα οδοιπορικά του κου Λυριτζή για το Συνέδριο της ΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα ωφελήσει τον ίδιο και τον τόπο. Μήπως φωτιστούμε λιγάκι.......

Ανώνυμος είπε...

Κύριε 11.55π.μ. και να παίρνει ο Λυριτζής 1000 ευρώπουλα για τη ΦΩΤΑΥΓΕΙΑ είναι έκτρωμα αλλά δεν σας βλέπω να δυσαρεστείσθε... και είμαι βέβαιος - η ότι τελευταία φορά που πήγατε στον αρχαιολογικό χώρο ήταν πριν από 5 δεκαετίες...

Ανώνυμος είπε...

Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙς ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΛΙΒΕΛΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΠΑΠΑΡΟΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΘΕΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠ ΕΠΕΝΑΝΛΛΑΜΒΑΝΩ.......