Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Τρίτη, 9 Απριλίου 2019

ΔΕΛΦΟΙ : ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ στην UNESCO


Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), κοινωφελές σωματείο που ιδρύθηκε το 1972, εκπρόσωπος στην Ελλάδα της ‘‘Europa Nostra’’, υποβάλλει προσφυγή προς την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς, ζητώντας την εγγραφή του Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς των Δελφών στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε Κίνδυνο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 της Σύμβασης.

Ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών με την πέριξ αυτού ζώνη προστασίας, που δεν έχει μέχρι σήμερα εξερευνηθεί στο σύνολό της, είναι εγγεγραμμένος στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, πληρώντας τα κριτήρια (i), (ii), (iii), (iv) και (vi)  με τις ακόλουθες, μεταξύ άλλων, αναφορές, ύστερα από αξιολόγηση : <<Κριτήριο (i) : Η χωροταξική διαρρύθμιση των Δελφών είναι μια μοναδική καλλιτεχνική δημιουργία … Κριτήριο (ii) : Οι Δελφοί είχαν τεράστια επίδραση στον αρχαίο κόσμο … Κριτήριο (iii) : Οι Δελφοί παρέχουν μια μοναδική μαρτυρία για τη θρησκεία και τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας. …. Κριτήριο (iv) : Οι Δελφοί, σε ένα υπέροχο και ανέγγιχτο φυσικό πλαίσιο, είναι το κατεξοχήν παράδειγμα ενός μεγάλου πανελλήνιου ιερού. Κριτήριο (vi) : Σύμφωνα με τους αρχαίους, ο ναός του Απόλλωνα στέγαζε τον Ομφαλό, τον ομφαλό του σύμπαντος, το κέντρο της γης. Οι Δελφοί είναι επομένως ευθέως και υλικώς συνδεδεμένοι με μια πίστη της οποίας η παγκόσμια σημασία είναι προφανής.>>

Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι οι προαναφερθείσες περιγραφές υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, κατά την τεσσαρακοστή Σύνοδό της (Κωνσταντινούπολη, 2016) υπό τη μορφή της «Αναδρομικής Δήλωσης για την εξαιρετική παγκόσμια αξία, που υποβλήθηκε από το Κράτος» (Ελλάδα) για πολιτιστικό αγαθό «το οποίο δεν είχε Δήλωση εξαιρετικής παγκόσμιας αξίας την εποχή εγγραφής του στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς», το Ελληνικό Κράτος ενέκρινε, το Δεκέμβριο 2018, με Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Στερεάς Ελλάδας.

Οι Δελφοί, τόπος λατρείας, ιερό του θεού Απόλλωνα και το σπουδαιότερο μαντείο του αρχαίου κόσμου. Τόπος όπου αναπτύχθηκαν και από εκεί διαδόθηκαν σε όλη τη γη τα ιδανικά της αυτογνωσίας («Γνώθι Σεαυτόν») και της μετριοφροσύνης («Μηδέν Αγαν») και οι θεμελιώδεις αξίες του ανθρωπισμού και της οικουμενικότητας. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO από το 1987 και τόπος καταχωρημένος στις καρδιές και στο νου εκατομμυρίων ανθρώπων, όχι μόνον Ελλήνων, ως «ομφαλός της γης».

Το Δελφικό Τοπίο με αυτόν τον γεωγραφικό προσδιορισμό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτισμικά τοπία ολόκληρης της Ευρώπης, εάν όχι του κόσμου.  Στην περίπτωση του δεν ευσταθούν οι συνήθεις αρχές της εξεύρεσης κατάλληλου μείγματος χρήσεων. Εδώ,  το πολιτισμικό τοπίο αξιώνει να λαμβάνεται υπ’ όψιν ως απόλυτη προτεραιότητα, ενώ οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούνται μόνον εάν δεν βλάπτουν αυτό το πολιτισμικό τοπίο, ή εάν ευρίσκονται σε ασφαλή απόσταση εκτός αυτού.

Το 1981 η Ελληνική Πολιτεία οριοθέτησε τη δελφική γη και καθόρισε τον τρόπο προστασίας της. Το μεγαλύτερο μέρος της και η θάλασσά της έχουν ενταχθεί στους προστατευόμενους οικoτόπους NATURA. Ένα ευρύτερο τοπίο, που αντικατοπτρίζει αυτήν την ιστορική παράδοση, από την θρησκευτική ανάταση που δημιουργούν τα όρη μέχρι την αγροτική γαλήνη και την κατάληξη της πεδιάδας στους ανοιχτούς ορίζοντες της θάλασσας: το Δελφικό Τοπίο, με τον απαράμιλλο ελαιώνα του, το δίκτυο μονοπατιών βόρεια και νότια των Δελφών και τις κορυφογραμμές που φαίνονται από τους ίδιους τους Δελφούς.

Το Δελφικό Τοπίο παραδίνεται σε καταστροφικές δραστηριότητες εξόρυξης βωξίτη οι οποίες το απειλούν εδώ και δεκαετίες και η καταστροφή ολοκληρώνεται με την χωροθέτηση πεδίων ανεμογεννητριών στις κορυφογραμμές που το ορίζουν. Ακόμη, στη θάλασσά του, από όπου αναδύθηκε, κατά το μύθο, ο θεός Απόλλων μεταμορφωμένος σε δελφίνι, προβλέπονται εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες. 

Η ΕΛΛΕΤ έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της Απόφασης αυτής, με Αίτηση Ακύρωσης. Όμως, ακόμα και στην περίπτωση ακύρωσής της, με Απόφαση του Δικαστηρίου, η εν ισχύ υπουργική Απόφαση θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημίες στο Μνημείο των Δελφών, εφόσον επιτρέπει στην ελληνική Διοίκηση να αδειοδοτήσει, ανά πάσα στιγμή, τις προβλεπόμενες, καταστροφικές για την ακεραιότητα του πολιτιστικού αγαθού, εκμεταλλεύσεις (βλ. χάρτες σε Παράρτημα). Το γεγονός ότι η Υπουργική Απόφαση συμπεριλαμβάνει διατάξεις και χάρτες στους οποίους εμφανίζονται, εντός και γύρω από το Μνημείο των Δελφών, ζώνες ξεκάθαρα οριοθετημένες και υποδεικνυόμενες στο υπόμνημα των χαρτών, αλλά και στο κείμενο της Απόφασης, ως ζώνες αποδιδόμενες στην «αποκλειστική μεταλλευτική δραστηριότητα»,  στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολικά πάρκα) και στην εντατική ιχθυοκαλλιέργεια, τροποποιεί σοβαρά την κατάσταση του αγαθού, η οποία εφεξής ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια των παραγράφων 178-179 (Απόφαση 39 COM 11) των «Προσανατολισμών που οφείλουν να καθοδηγούν την εφαρμογή της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς»:

Παράγραφος 179, εδάφιο b) περιπτώσεις xiv), xv) et xvi) : << Στην περίπτωση πολιτιστικών αγαθών, … b) ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ : Το αγαθό αντιμετωπίζει σοβαρές απειλές που θα μπορούσαν να έχουν επιζήμια αποτελέσματα στα ουσιαστικά χαρακτηριστικά του, απειλές όπως : xiv)    τροποποίηση του νομικού καθεστώτος που προστατεύει το αγαθό ; xv) έλλειψη πολιτικής διατήρησης; xvi) απειλές που προκύπτουν από σχέδια χωροταξικού σχεδιασμού>>

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής πριν τη θέση του αγαθού σε κίνδυνο (και τούτο παρά το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την κατάρτιση της Αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Στερεάς Ελλάδας.

Η ΕΛΛΕΤ ζητά από την Επιτροπή να εξετάσει κατεπειγόντως την παρούσα προσφυγή της για την εγγραφή του Μνημείου των Δελφών στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς σε κίνδυνο και, λαμβάνοντας υπόψη της τη σοβαρότητα της υπόθεσης, να ασκήσει  τις αρμοδιότητές της το συντομότερο δυνατό.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η Πρόεδρος και τα μέλη των Συμβουλίων της Ελληνικής Εταιρείας, παραμένουν στη διάθεσή σας. 

Η Πρόεδρος και Νόμιμη Εκπρόσωπος

Λυδία Καρρά


5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ευτυχώς που υπάρχουν ακόμη στην χώρα Άνθρωποι

Ανώνυμος είπε...

καντε την προσευχη σας να γινει κατι απο αυτους γιατι εχω την εντυπωση πως οι περισσοτεροι συμπολιτες μας δεν εχουν καταλαβει ποσο κινδυνευει ο τοπος μας. κυριως οι πολιτικοι μας φαινεται να ζουν στην κοσμαρα της λιγουρας για την καρεκλα και ειναι απο χερι ακαταλληλοι εως επικινδυνοι για το ρολο που αυτοπροτεινονται. δεν εχει φανει ουτε ενας μεχρι τωρα στα τοσο πολλα που λενε προεκλογικα να εχει σταθει στο τεραστιο κορυφαιο προβλημα. απο τι θα ζησει αυτος ο τοπος; ποιες δραστηριοτητες μπορουν να δωσουν δουλεια σε ολους; ποια ειναι η αναπτυξη που οραματιζονται; ΤΙΠΟΤΑ. ολοι μιλανε για το τι θα κανουν με τα ετοιμα αλλα απο που θα ερχονται ετοιμα δεν απασχολει κανενα. λες και ειναι ολοι καλομαθημενα πλουσιοπαιδα που εχουν την πεποιθηση οτι τα λεφτα υπαρχουν στον αυτοματο. ή ακομη χειροτερα, λες και θεωρουν απο χερι οτι κουμαντο κανουν καποιοι που εχουν λεφτα και οι ιδιοι οταν εκλεγουν θα εχουν μονο να εκτελουν τις εντολες τους και να τσεπωνουν βεβαια και τα του κοπου τους , να διοριζουν παιδακια τους ή τις γυναικες τους , να κουβουν κανενα τιμολογιακι για ετοιμες μελετες, μεχρι οι πιο λιγουριδες να αρκουνται οτι θα τους κανουν προεδρο στον ταδε συλλογο ή θα του δωσουν την μεταθεσουλα που τοσο πολυ προσπαθουν εδω και χρονια για να πανε εκει που θα πληρωνονται και θα κάθονται ή θα διαχειριζονται δημοσιο χρημα ρεμουλαδον με εγγυηση προστασιας απο τους νομους απο αυτους που κανουν επιδεικτικα οτι θελουν τοσα χρονια και αντι να τον βαζουν φυλακη τους προσκυνανε απο δημαρχοι και περιφερειαρχες μεχρι βουλευτες και υπουργοι. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΞΕΡΩ ΝΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΩ;;;;;;;

Ανώνυμος είπε...

Το γελοίο σε όλη αυτή την υπόθεση, είναι ότι και οι προηγούμενοι και οι σημερινοί τοπικού και εθνικοί άρχοντες που προκάλεσαν με τις αποφάσεις τους το πρόβλημα ή δεν ασχολούνται όπως οφείλουν με αυτό σε τρέχον χρόνο ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των Δελφών και της περιφέρειας και κορυφαίο εθνικό ζήτημα, δεν έχουν ούτε κάποια επιφανειακή δυνατότητα να δικαιολογήσουν ότι η θυσία των Δελφών είναι για το καλό της Εθνικής Οικονομίας και για μία ακόμα φορά οι ένδοξοι Έλληνες θα κάνουν ότι χρειαστεί ακόμα και την καταστροφή του Δελφικού Τοπίου για να σώσουν την πατρίδα ... κ.λ.π., κ.λ.π., κ.λ.π., και άλλες τέτοιες δικαιολογίες που λένε συχνά αυτοί που ξεπουλάνε την πατρίδα (κατά την λαϊκή παροιμία γάτος γαμεί γάτος σκούζει), δεν έχουν ούτε την πνευματική ικανότητα να καταλάβουν ότι ξεφτιλίζονται στα μάτια κάθε υγιώς σκεπτόμενου ανθρώπου με το να μην έχουν ούτε καν γελοίες δικαιολογίες, δεν έχουν ούτε την αντίληψη να αναρωτηθούν πως γίνεται να πιτσιλιούνται συνεχώς από σταγόνες ενώ δεν βρέχει μπας και ανακαλύψουν πως όλο και περισσότερος κόσμος του φτύνει όπου τους δει, ούτε βέβαια την τσίπα να παραιτηθούν εφόσον κάτι σοβαρότατο γίνεται στο όνομά τους και με την ανοχή και συγκάλυψη τους ενώ αυτοί διαφωνούν. Αυτή η γλύκα της καρέκλας στα μικρόψυχα ανθρωπάκια έχει τελικά τεράστια δύναμη. Να θέμα για ανάπτυξη ερευνητικού κέντρου στο Δήμο Δελφών. Η μελέτη του νέου ανθρωποειδούς HOMUS APLISTOYS PANILITHIOUS που έχει προκύψει από μετάλλαξη μετά από χρόνια έκθεση της Ελληνικής και Δελφικής κοινωνίας στα τοξικά παράγωγα του χρηματισμού του εκβιασμού, της διαπλοκής και της διαφθοράς.

Ανώνυμος είπε...

Ξυπνάτε κύριοι
Σε πολύ λίγο θα χτυπάνε οι καμπάνες πένθιμα για όλη την περιοχή μας.
Το μεταλλείο πεθαίνει .Δεκάδες πιθανόν και εκατοντάδες εργαζόμενοι θα μείνουν στο
δρόμο χωρίς δουλειά. Και αυτοί μπορεί να είναι ο πατέρας μου,που φροντίζει για τις ανάγκες τις πενταμελούς μας οικογένειας,μπορεί να είναι ο γείτονας που τώρα γέννησε
Η γυναίκα του,μπορεί να είναι ο μεταλλορυχος που μια ζωή εργάζεται στα έγγραφα της γης
και κοντεύει στη σύνταξη του,......μπορεί.....μπορεί.....μπορεί...ότι πιο τραγικό
μπορεί να σκεφθεί κανείς. Σίγουρα πάντως,όλοι εσείς που γράφετε τα παραπάνω,δεν θα
Κινδυνεύετε από τίποτα. Δεν θα έχετε ΠΟΤΕ,αισθανθεί την ανασφάλεια της εργασίας.
Αυτό που σας ενδιαφέρει είναι,ο Ποσειδώνας που δεν θα φανεί από τα βάθη της θάλασσας
πιθανόν λόγω σκόνης από τα μεταλλεία.
Αγαπητοί φίλοι όλες οι δραστηριότητες που αναφέρεται,είναι το μόνο που κρατά την περιοχή μας όλη όρθια ακόμη. Δεν εμποδίζουν και την ανάπτυξη του τουρισμού.Θα αναφέρω σαν απόδειξη τις δεκαετίες του 1970 και 1980. Τότε,που όλα τα ξενοδοχεία ήταν γεμάτα,τότε που όλα τα καπινκ Ιτεας,Δελφών και παντού ήταν στο αδιαχώρητο,τότε
που ήταν όλες οι ταβέρνες και τα μαγαζιά στο φουλ,όλα αυτά λοιπον συνέβησαν παρότι
στις εγκαταστάσεις μεταλλείων της Ιτέας (επεξεργασία και φορτώσεις) ήταν διπλάσιας
Ποσότητας από ότι οι σημερινες ,και το λιμάνι της Ιτέας ήταν γεμάτο από παροπλισμένα
Γκαζαδικα.
Τα προβλήματα για το τουρισμό και τους Δελφούς είναι ΑΛΛΑ. Παράδειγμα,είναι λογικό το αρχαίο θέατρο Δελφών από το 1960 να είναι κλειστό και υπό κατάρευση,και
Κανείς να μην συγκινείται με αυτό??? Μιλάμε για Το αρχαίο θέατρο Δελφών που κάποτε
Γέμιζε με τις παραστάσεις.
Είναι λογικό σε όλους τους χώρους τους αρχαιολογικούς,ιδίως το καλοκαίρι,να μην μπορεί να περάσει από τα αγκάθια και τα χορτάρια ??? Δεν τα βλέπει κανείς?????
Είναι λογικό,τόσα χρόνια να μην έχει βρεθεί ένας χώρος πάρκινγκ και να μην γίνεται
τραγελαφος ????? Και γιατί εμποδίστηκε η λύση του περιφερειακού δρόμου ????
Είναι λογικές οι τιμές που προσφέρονται στους επισκέπτες ????Μήπως υπήρχε παραλογισμός?????
Θα αναφέρω και το παλαιό κόσμημα. Το παβιγιον!!!!!!! Που έχει χρόνια κατάρευση.
ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΦΤΕΝΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩΑνώνυμος είπε...

Επειδή "πεθαίνει το μεταλλείο " καλό θάναι να φροντίσουν μερικοί σκεπτόμενοι να αναστρέψουν τους βιομηχανικούς Δελφούς σε Τουριστικούς και να φροντίσουν στην θέση των εγκαταστάσεων στην καμιώτισσα και λαρνάκι να φτιάξουν μεγάλα ξενοδοχεία και να δώσουν όλες τις πλαγιές για βίλες και ανοικοδόμηση , ώστε οι πενταμελείς οικογένειες που αναφέρεις και τα παιδιά που ακόμη βυζαίνουν να βρουν δουλειά στο μέλλον.
Οι ανεμογεννήτριες όταν θα εγκατασταθούν θα έχουν το πολύ 1-2 φύλακες ..τι απασχόληση θα βρεις εκεί αγαπητέ;
Τώρα , για τις ιχθυοκαλλιέργειες δεν θα σου τώρα κάτι , επειδή έτσι κι αλλιώς λειτουργούν με συνθήκες υψηλού κόστους από υπέρμετρο προσωπικό , εξεπίτηδες.
Το πρόβλημα των απολύσεων εκεί , θα φανεί με την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος που σύντομα έρχεται .
Επίσης είναι τόσο ευάλωτη αυτή η δραστηριότητα που μια ασθένεια μια χρονιά στα ψάρια --τους στέλνει όλους σε υποχρεωτική άδεια..ι.

Ο τουρισμός δεν είναι ο τουρισμός της τέντας που ήταν κάποτε ..

Υποδομές -πολυτελή ξενοδοχεία και παραλίες με καλό φαγητό και ει δυνατόν ντόπιες λιχουδιές . συνθέτουν την ζήτηση του σημερινού τουριστικού προϊόντος.

Αυτοί που προσφεύγουν να σώσουν τους Δελφούς δεν έχουν απολύτως κανένα οικονομικό συμφέρον, απλά το κάνουν για σένα και για μένα που κατοικούμε στον χρυσό αυτό τόπο και τον έχουμε βιάσει .

Αν το μεταλλείο και οι λοιπές χρήσεις ήσαν συμβατές με τουριστική ανάπτυξη δεν θάτρεχε η κυβέρνηση να ονομάσει την περιοχή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ Εκμετάλλευσης.

Για σκέψου το λιγάκι ..έχω και γω παιδιά και είναι ξενιτεμένα αι οι φίλοι μου έχουν παιδιά και μένουν αλλού ..

Το μοντέλο ανάπτυξης που μέχρι σήμερα υπήρχε από την κατοχή και δώθε είναι αυτό που "απολαμβάνουμε σήμερα" , ένα σαθρό μοντέλλο με πληθυσμό καθηωμένο και εργάτες εξαθλιωμένους εκφοβισμένους που κάθυε τόσο εκβιάζονται με την απειλή της απόλυσης.

Δεν είμαστε αντίπαλοι αγαπητέ μου φίλε ...στο ίδιο στρατόπεδο είμαστε , απλά εγώ είμαι πεπεισμένος πως πρέπει να αλλάξουμε την σκέψη μας και την νοοτροπία μας και να δεχτούμε την άποψη αυτών που βλέπουν μακρύτερα από σένα και μένα.