Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Δελφοί - Δωρεάν ξενάγηση και είσοδος την Κυριακή


Ι' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Την Κυριακή 3.2.2013 θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και τους φίλους τους από αρχαιολόγους της Ι' ΕΠΚΑ.  Η συνάντηση είναι στις 11.45 στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών.  Στις 14.00 θα συναντήσουμε στο αρχαιολογικό μουσείο Δελφών τον Γιώργο Ξένο, ο οποίος θα μας μιλήσει για το έργο του.

Η συμμετοχή στην ξενάγηση και η είσοδος είναι δωρεάν.
 Σας περιμένουμε

ΚΙΡΡΑ: ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ AΠO TON ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΙΡΡΑΣ KAI ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΘΗ ΠΙΛΑΛΑΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 9.00 ΤΟ ΒΡΑΔΥ, ΜΕ ΦΑΓΗΤΟ, ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΘΗ ΠΙΛΑΛΑ ΣΤΟΝ ΔΙΟΓΕΝΗ

Αποσύρθηκε η φωτογραφική διάταξη Χατζηδάκη που φωτογράφιζε την S&B και όχι μόνο!

 
 
Aποσύρθηκε από το σχέδιο νόμου για τη “Διαμόρφωση Φιλικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις” η διάταξη Χατζηδάκη σύμφωνα με την οποία “επιδοτούνται μεταλλευτικές επιχειρήσεις, στις οποίες ενισχύονται δαπάνες επενδύσεων για προστασία του περιβάλλοντος, περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας και για ανακύκλωση του ύδατος”!!! Για το θέμα μας ενημέρωσε ο Προβοκάτορας και τον ευχαριστούμε.
 
Τόσο το αρχικό άρθρο περί “φωτογραφικής διάταξης” (εδώ) όσο και το επόμενο περί “απόσυρσης” της διάταξης (εδώ) προέρχονται από το “Πρώτο Θέμα”. Η εφημερίδα βρίσκεται σε μια κόντρα με τον Οδυσσέα Κυριακόπουλο και την S&B και θεώρησε ότι η διάταξη “φωτογράφιζε” την εταιρεία εξόρυξης “που συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ρυπαντές του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μήλου”.
Ωστόσο, με μια τέτοια διατύπωση είναι προφανές ότι δεν φωτογραφίζεται μόνον ο κ. Κυριακόπουλος και η Μήλος. Δεν μπορεί κανείς να μας πείσει ότι δεν θα έκανε χρήση αυτής της ευεργετικής διάταξης η Εldorado Gold/AKTΩΡ που αυτό το διάστημα εκτελεί μια δήθεν “αποκατάσταση” του παλιού τέλματος Ολυμπιάδας που θα της αποφέρει αφορολόγητο κέρδος 145 εκ. ευρώ. Κρίμα, έχασε το ζεστό χρήμα.
 
Από το άρθρο του “Πρώτου Θέματος” μαθαίνουμε ότι το νομοσχέδιο για τη “Διαμόρφωση Φιλικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος” που είχε αναρτηθεί για διαβούλευση τον Οκτώβριο του 2012 δεν έχει ψηφιστεί ακόμα – σύμφωνα με την εφημερίδα “λόγω απαιτήσεων που έχει εγείρει η Τρόικα”. Είχαμε γράψει γι’αυτό το εκτρωματικό νομοσχέδιο στο Το fast-track εξελίσσεται: Σχέδιο Νόμου για τη “Διαμόρφωση Φιλικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις”. Μερικές ωραίες διατάξεις του νομοσχεδίου:
  • Ανατρεπτική προθεσμία 45 ημερολογιακών ημερών για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης, μετά την παρέλευση της οποίας θα τεκμαίρεται ότι η άδεια έχει δοθεί. Πειθαρχικές ποινές στους υπαλλήλους που άφησαν να περάσει άπρακτη η προθεσμία των 45 ημερών. Σε κάποιες περιπτώσεις η άδεια θα χορηγείται με απλή υπεύθυνη δήλωση του επενδυτή ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  • Περιοχές-προτεκτοράτα των επενδυτών όπου με Προεδρικά Διατάγματα θα καθορίζονται χρήσεις γης, περιβαλλοντικοί όροι, όροι δόμησης και ειδικές “ζώνες προστασίας των επενδύσεων”, μέσα στις οποίες θα επιβάλλονται περιορισμοί στις χρήσεις γης, στη δόμηση και στην εγκατάσταση άλλων δραστηριοτήτων. Τα ΠΔ θα κατισχύουν κάθε άλλης αντίθετης ή διαφορετικής ρύθμισης.
  • Κατάργηση αρμόδιότητας Αρχαιολογικών Υπηρεσιών για την προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων.
ΠΗΓΗ: http://antigoldgreece.wordpress.com/ΚΙΡΡΑ: Εγκρίθηκε ο ηλεκτροφωτισμός του αλιευτικού καταφυγίου


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της 2ης/ 29.01.2013 συνεδρίασης
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δελφών

 
 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

--------- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η/2012

1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 08/2013

Διεύθυνση: Πλ. Κεχαγιά

Άμφισσα, Τ.Κ.: 33100

Πληροφορίες: κ. Π. Ταγκαλής

Τηλέφωνο :2265079277

Αρ. Πρωτ:2455

ΘΕΜΑ:« Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός αλιευτικού καταφυγίου Τ.Κ. Κίρρας»
Στην Άμφισσα, σήμερα 29 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δελφών συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Δελφών, ύστερα από την αριθ. 2095/25-01-2013 πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Π. Ταγκαλής, Πρόεδρος                         1. Η. Δημητρίου , Μέλος

2. Γ. Δρακάκης, Αντιπρόεδρος

3. Λ. Φάκος Μέλος

4. Β. Καραγιάννης «

5. Δ. Καραγιάννης «

6. Ε. Βλαχοδημητρίου «

7 Ν. Ασημακόπουλος «

8. Λ. Αναγνωστόπουλος «

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Δέσποινα Ματατάνα, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Δελφών.
Στη συνέχεια o Πρόεδρος αναφερόμενος στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συζητήθηκε 6ο είπε: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών μας απέστειλε την 2200/08-01-2013 εισήγηση της η οποία αναφέρει :
«Έχοντας υπόψη:

- Την αρ. 35/2012 μελέτη του έργου «Ηλεκτροφωτισμός αλιευτικού καταφυγίου Τ.Κ. Κίρρας»
- Την αρ. 326/2012 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης - παραλαβής μελέτης και τρόπου υλοποίησης, με απευθείας ανάθεση
- Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008
Εισηγούμαστε την ανάθεση του ανωτέρου έργου»
Προτείνουμε την ανάθεση του: «Ηλεκτροφωτισμός αλιευτικού καταφυγίου Τ.Κ. Κίρρας» στον κ. Σιδηρόπουλο Δημήτριο , Η-ΜΗΧ
ΔΡΑΚΑΚΗΣ: Θα μειοψηφήσω για λόγους συνέπειας.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ομοίως καταψηφίζω.
………..
ΑΔΑ: ΒΕΙΚΩ9Θ-2ΜΩ
- 2 -
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,
- την εισήγηση της Προέδρου και των μελών,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΥΠΕΡ (6) : Π. Ταγκαλής, Λ. Φάκος, Β. Καραγιάννης, Δ. Καραγιάννης, Ε. Βλαχοδημητρίου, Ν. Ασημακόπουλος .
ΚΑΤΑ (2) : Γ. Δρακάκης ,Λ. Αναγνωστόπουλος. .
1. Εγκρίνει όπως ο «Ηλεκτροφωτισμός _____________αλιευτικού καταφυγίου Τ.Κ. Κίρρας»,
 

Κατά 50% μειώθηκε το κόστος στέγασης δημοσίων υπηρεσιών


 
 
Τα ετήσια μισθώματα για την ενοικίαση κτιρίων έχουν διαμορφωθεί στα 81,7 εκατ.

Του Νικου Χ. Ρουσανογλου

Σχεδόν στο μισό, σε σύγκριση με το 2010, αναμένεται να περιοριστούν φέτος τα ενοίκια που καταβάλλει το Δημόσιο για τη στέγαση των υπηρεσιών του, καθώς όλο και περισσότερα υπουργεία επιχειρούν τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων τους σε λιγότερα κτίρια. Συγκεκριμένα, σήμερα, το Δημόσιο έχει κατορθώσει να περιορίσει τις σχετικές δαπάνες κατά σχεδόν 4 εκατ. ευρώ μηνιαίως, καθώς για τα 2.353 κτίρια που νοικιάζει, καταβάλλει το ποσό των 6,81 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι σε ετήσια βάση, το κονδύλι δεν ξεπερνά τα 81,75 εκατ. ευρώ για τη στέγαση υπουργείων, ανεξάρτητων αρχών, αποκεντρωμένων διοικήσεων και την Προεδρία της Δημοκρατίας. Εφόσον μάλιστα ολοκληρωθούν με επιτυχία μια σειρά από επιπλέον περικοπές που σχεδιάζουν κάποια υπουργεία, αλλά και αφού υλοποιηθεί η συγχώνευση ΔΟΥ και αστυνομικών τμημάτων, εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος των ενοικίων που θα καταβάλλει το Δημόσιο θα περιοριστεί ακόμα και κάτω από τα 6 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού που προσέγγιζε τα 12 εκατ. ευρώ το 2010.
 
Επαναδιαπραγμάτευση
Η πρώτη σοβαρή μείωση των ενοικίων επήλθε το 2011, όταν το Δημόσιο προχώρησε σε επαναδιαπραγμάτευση των μισθωτηρίων συμβολαίων με τους ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα να προκύψει μείωση της τάξεως των 2,13 εκατ. ευρώ μηνιαίως. Ετσι, το μηνιαίο έξοδο περιορίστηκε σε 8,95 εκατ. ευρώ, ή περίπου 107 εκατ. ευρώ ετησίως, έναντι πάνω από 130 εκατ. ευρώ που είχαν καταβληθεί το 2010. Η δεύτερη και σημαντικότερη εξοικονόμηση, ύψους 3,92 εκατ. ευρώ μηνιαίως, επήλθε τον Οκτώβριο του 2010, όταν τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 4081/2012 για τα ενοίκια του Δημοσίου, ενώ επιπλέον 126.000 ευρώ μηνιαίως εξοικονομήθηκαν από την κατάργηση, συγχώνευση ή συστέγαση υπηρεσιών, όπως ΔΟΥ και αστυνομικά τμήματα. Ιδίως όσον αφορά τις ΔΟΥ, τα περιθώρια μείωσης του κόστους ενοικίασης είναι σημαντικά, καθώς μόνο στην Αττική υπολογίζεται ότι καταβάλλονται 675.000 ευρώ μηνιαίως.
 
Βάσει του νέου νόμου, προβλέπονται μειώσεις από 10% έως 25% στα ενοίκια κτιρίων που νοικιάζουν οι δημόσιες υπηρεσίες. Ειδικότερα, για ενοίκια έως 1.000 ευρώ/μηνιαίως, η μείωση ορίζεται σε ποσοστό 10%, για ενοίκια από 1.001 ευρώ έως 2.000 ευρώ, η μείωση διαμορφώνεται σε 15%, για ενοίκια από 2.001 έως 3.000 ευρώ σε 20% και για όσα ξεπερνούν τα 3.000 ευρώ, ορίζεται ο ανώτατος συντελεστής μείωσης της τάξεως του 25%. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι οι μειώσεις γίνονται προοδευτικά. Δηλαδή, αν για ένα κτίριο το ποσό της μίσθωσης είναι π.χ. 20.000 ευρώ μηνιαίως, δεν εφαρμόζεται στο εν λόγω ποσό ο συντελεστής μείωσης του 25%. Αντιθέτως, γίνεται μείωση 10% για τα πρώτα 1.000 ευρώ, 15% για τα επόμενα 1.000 ευρώ, ενώ ο ανώτατος συντελεστής του 25% εφαρμόζεται στο ποσό που υπολείπεται μετά τα 3.000 ευρώ, δηλαδή στις 17.000 ευρώ. Ετσι, σε μια τέτοια περίπτωση, η συνολική μείωση διαμορφώνεται σε 4.700 ευρώ, περιορίζοντας το τελικό ποσό από τις 20.000 ευρώ σε 15.300 ευρώ. Για την αλλαγή του μισθώματος δεν απαιτείται νέο τροποποιητικό συμβόλαιο του Δημοσίου με τον ιδιοκτήτη, ενώ τα νέα ενοίκια που διαμορφώνονται μετά τις περικοπές δεν μπορούν να αυξηθούν πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2015.
 
Μετεγκαταστάσεις
Ωστόσο, οι περικοπές των ενοικίων δεν θα περιοριστούν σε αυτό το σημείο. Ηδη, η επικείμενη μετεγκατάσταση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο κτίριο του πρώην Μινιόν, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του έτους, θα εξοικονομήσει επιπλέον 320.000 ευρώ μηνιαίως. Σήμερα, το ΥΠΕΚΑ καταβάλλει περί τα 6 εκατ. ευρώ ετησίως, ή 500.000 ευρώ μηνιαίως για μισθώματα σε 28 διαφορετικά κτίρια. Στο νέο κτίριο, όπου θα συστεγαστούν όλες οι υπηρεσίες του υπουργείου, το μηνιαίο ενοίκιο θα διαμορφώνεται σε 180.000 ευρώ. Στα 4.500 τ.μ. του Μινιόν θα εγκατασταθούν συνολικά 1.200 εργαζόμενοι.
Νέα στέγη αναζητά όμως και το υπουργείο Τουρισμού, με τον σχετικό διαγωνισμό να τρέχει και να ολοκληρώνεται στις 21 Ιανουαρίου, όταν είναι η τελική προθεσμία για την κατάθεση προσφορών για την ενοικίαση νέου ακινήτου. Σήμερα, το υπουργείο μισθώνει το ακίνητο της οδού Αμαλίας, επιφάνειας 4.415 τ.μ., με μηνιαίο μίσθωμα 82.000 ευρώ, ενώ πριν από τις μειώσεις, το σχετικό ποσό ανερχόταν σε 130.000 ευρώ. Το υπουργείο αναζητά ένα ή περισσότερα κτίρια σε συγκρότημα κατά προτίμηση με δυνατότητα ενοποίησης ή γειτονικών κτιρίων, με στόχο την περαιτέρω μείωση του ποσού που καταβάλλει. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος είναι η εξεύρεση ακινήτου της τάξεως των 4.500 τ.μ. για τη στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου, ή εναλλακτικά κτίριο 9.000 τ.μ. προκειμένου να στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες του μαζί.
 
Αξιολόγηση κτιρίων
 
Σε κινήσεις μείωσης του κόστους προχωρά και το υπουργείο Οικονομικών. Σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί από τις Κτηματικές Υπηρεσίες της χώρας τεχνικοοικονομική αξιολόγηση όλων των καταγεγραμμένων δημόσιων κτιρίων. Στο τελικό πόρισμα θα πρέπει να βρίσκονται δείκτες καταλληλότητας των εν λόγω κτιρίων, ή προτάσεις για την οικονομικότερη ανακατασκευή τους, ώστε να μετεγκατασταθούν σ’ αυτά δημόσιες υπηρεσίες που σήμερα πληρώνουν μισθώματα σε ιδιώτες.
 
 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ: «Πρόχειρος ο νέος Οργανισμός του νοσοκομείου », καταγγέλλει ο σύλλογος εργαζομένων


Για προχειρότητα και υποβάθμιση των υπηρεσιών της δημόσιας υγείας κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας, αναφορικά με το νέο Οργανισμό που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ και ο οποίος προβλέπει το πετσόκομμα των κλινών, των θέσεων ιατρών και προσωπικού αλλά και των τμημάτων του Νοσοκομείου.
Σύμφωνα με τον γραμματέα του Σωματείου Εργαζομένων του Γ.Ν. Άμφισσας κ. Ζώη Κουτρουλή, το τελευταίο διάστημα έχουν προκύψει δύο πολύ σοβαρά θέματα τα οποία αν τελικά τεθούν σε ισχύ το νοσοκομείο μας θα δεχθεί πολύ ισχυρά πλήγματα. 
Το πρώτο αφορά τη διασύνδεση του Νοσοκομείου Άμφισσας, με τα Νοσοκομεία Λαμίας και Καρπενησίου, κάτι που όπως ο ίδιος δηλώνει δεν φαίνεται να τεθεί σε ισχύ τελικά, ενώ το δεύτερο αφορά το νέο Οργανισμό του Νοσοκομείου, όπως αυτός έχει εκδοθεί στο ΦΕΚ 3496/31-12-2012.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Κουτρουλής πρόκειται για έναν πολύ πρόχειρο Οργανισμό, ο οποίος ουσιαστικά υποβαθμίζει όχι μόνο το Νοσοκομείο της Άμφισσας, αλλά την πλειοψηφία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας, τονίζοντας πως το συγκεκριμένο οργανόγραμμα δυστυχώς προέρχεται από την υλοποίηση των «λευκών επιταγών» επί των μνημονιακών συμβάσεων του πρώην υπουργού κ. Λοβέρδου, ο οποίος και ανέλαβε δέσμευση να μειώσει συνολικά 11.000 κλίνες και 660 τμήματα.
Ο ίδιος επισημαίνει πως αν ο νέος οργανισμός ισχύσει ως έχει, θα πετσοκόψει στην ουσία το Νοσοκομείο Άμφισσας, υποβαθμίζοντας το δραματικά, και γι’ αυτό το λόγο όπως χαρακτηριστικά αναφέρει τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι γιατροί πιέζουν συνεχώς, αφενός να μην ισχύσει το θέμα της διασύνδεσης με το Καρπενήσι και τη Λαμία και αφετέρου να γίνει άμεση απόσυρση του νέου οργανισμού όπως περιγράφεται στο σχετικό ΦΕΚ. Ο κ. Κουτρούλης αναφέρει ακόμα πως ο Οργανισμός δεν δίνει απολύτως καμία προοπτική ανάπτυξης στο Νοσοκομείο, αντίθετα δεν ανταποκρίνεται καν στις ανάγκες του πληθυσμού, τονίζοντας πως εάν δεν αποσυρθεί το Νοσοκομείο της Άμφισσας θα γυρίσει δεκαετίες πίσω.
Τονίζει δε,  πως αναμένεται να μειωθούν δραματικά οι κλίνες, και κατ’ επέκταση οι θέσεις ιατρών - προσωπικού καθώς και τα τμήματα, (σ.σ. προσωπικό και τμήματα υπολογίζονται βάσει των κλινών) κι έτσι αναγκαστικά θα επέλθει και η υποβάθμιση του νοσοκομείου.
Το Σωματείο Εργαζομένων ζητά δωρεάν δημόσιο νοσοκομείο χωρίς επιβαρύνσεις, ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και άμεση και γενναία χρηματοδότηση στο νοσοκομείο από τον κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Παράλληλα ζητούν την άμεση απόσυρση του ΦΕΚ 3496/31-12-2012 για το νέο Οργανισμό, ενώ τονίζουν πως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δεχθούν τη συρρίκνωση των υπηρεσιών, των τμημάτων, του προσωπικού και των κλινών. Τέλος αναφέρουν πως είναι αντίθετοι σε κάθε διαθεσιμότητα εργαζομένου.
Οι προτάσεις – θέσεις του Σωματείου Εργαζομένων σχετικά με το νέο οργανισμό λειτουργίας του Γ.Ν. Άμφισσας
Ο νέος Οργανισμός όπως αυτός περιγράφεται στο ΦΕΚ 3496/31-12-2012 είναι πολύ πρόχειρος και σαφώς υποβαθμίζει το Νοσοκομείο μας. Στην υγεία δεν «χωράει» κρίση όταν μιλάμε για την σωτηρία της ανθρώπινης ζωής, με αυτό το σκεπτικό δε μείωση κλινών από 132 σε 111 ή σε 97 ή σε 80. Αντίστοιχα μείωση των Ιατρών σε 31 ή σε 20 ή αν πρέπει να καταργηθούν 2 ή 4 σημερινά τμήματα Νοσοκομείου. Το Γ.Ν. Άμφισσας εφημερεύει επί 24ώρου βάσεως, μέρα – νύχτα, χειμώνα – καλοκαίρι, 365 μέρες το χρόνο, και οι υπηρεσίες του, ιατρική, νοσηλευτική, διοικητική κ.λ.π. τμήματα, πρέπει να είναι επανδρωμένα με προσωπικό αντίστοιχα, έτσι ώστε όλοι οι τομείς, παθολογικός, χειρουργικός, εργαστηριακός, μαζί με τα αντίστοιχα τμήματα να λειτουργούν με ασφάλεια για τον πολίτη που τα επισκέπτεται. Η αναλογία κατοίκων – κλινών – προσωπικού πρέπει να εξασφαλίζει την 24ώρη  λειτουργία τόσο του Νοσοκομείου όπως και των μονάδων Υγείας που εποπτεύει, καλύπτοντας ισότιμα τις σημερινές ανάγκες περίθαλψης των πολιτών σε δωρεάν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας.
- Απαιτούμε την άμεση πρόσληψη ιατρικού και λοιπού προσωπικού.
- Οι ανάγκες για νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό δεν μπορούν να καλυφθούν με λύσεις τύπου «Μπλοκάκι».
- Οι συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού από τμήμα σε τμήμα για τη περιστασιακή κάλυψη αναγκών δε μπορεί να αποτελέσει λύση, αντίθετα δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα, κυρίως στην υπηρεσία.
ΠΗΓΗ: www.newsit.gr

Η Moody’s διαψεύδει τον Στουρνάρα: Ύφεση και το 2014 με ορατό τον κίνδυνο χρεοκοπίας


Υπενθυμίζεται ότι ο Γ. Στουρνάρας σε πρόσφατη συνέντευξή του εμφανίσθηκε βέβαιος πως η ανάκαμψη θα έρθει το 2014…
 Στον κίνδυνο μιας νέας ελληνικής χρεοκοπίας, αναφέρεται ο οίκος αξιολόγησης Moody’s σε έκθεσή που δημοσιοποίησε στις 28 Ιανουαρίου με τίτλο «Ελλάδα: Η χρηματοδότηση του ΔΝΤ και του EFSF βελτιώνει τη ρευστότητα, αλλά το χρέος παραμένει ευάλωτο σε σημαντικούς κινδύνους».
 Στην έκθεση της Moody’s τονίζεται πως η Ελλάδα έλαβε προσφάτως επιπρόσθετη χρηματοδότηση 12,44 δισ. ευρώ από το ΔΝΤ και τον EFSF, η οποία θα προσφέρει ανάσα ρευστότητας στην οικονομία και θα επιτρέψει την εκκίνηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Επισημαίνεται δε πως η καλύτερη του αναμενόμενου εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2012 παρέχει στήριξη για την αύξηση της επενδυτικής εμπιστοσύνης.
Υψηλά το χρέος 2012- 2016
 Ωστόσο, ο οίκος υπογραμμίζει πως παρά τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους από τους επίσημους πιστωτές και τις επιπτώσεις από το PSI και την επαναγορά ομολόγων, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης στην Ελλάδα θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2012-2016.
 Για το λόγο αυτό ο οίκος υποστηρίζει πως ο κίνδυνος μιας ακόμα χρεοκοπίας για το υπόλοιπο χρέος του ιδιωτικού τομέα παραμένει υψηλός λόγω των σημαντικών κινδύνων που απορρέουν από την αδύναμη οικονομία, την εύθραυστη κοινωνική σταθερότητα και το τεταμένο πολιτικό κλίμα.
 Μάλιστα, η Moody’s σημειώνει ότι παρά τις δεσμεύσεις των Ευρωπαίων για παροχή μεγαλύτερης ελάφρυνσης στο χρέος από το 2014, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα γύρω από αυτό το θέμα.
Ύφεση και το 2014
 Η Moody’s περιγράφει το 2014 ως πολύ δύσκολο έτος και διατηρεί αποστάσεις από τις εκτιμήσεις της ελληνικής κυβέρνησης και της τρόικας.
 Ειδικότερα, εκτιμά ότι το 2013 η ύφεση στην Ελλάδα θα ανέλθει στο 5% και ότι η συρρίκνωση θα εξακολουθήσει και το 2014 λόγω της υποτονικής εξωτερικής ζήτησης στη ζώνη του ευρώ, της αργής προόδου στην απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων που περιορίζει τις επενδύσεις και τον ανταγωνισμό, αλλά και λόγω των επιπτώσεων των πρόσφατων δημοσιονομικών μέτρων στην ιδιωτική κατανάλωση.
 Στο πλαίσιο αυτό η Moody’s, αν και αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η ελληνική κυβέρνηση για την προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τη δημοσιονομική εξυγίανση και διαπιστώνει βελτίωση των επιπέδων ρευστότητας, ωστόσο θεωρεί πως υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι στην ελληνική οικονομία, που θα συνεχίσουν να επιδρούν στην πιστοληπτική της ικανότητα.
 Έτσι, σημειώνει ότι η πιθανότητα μιας ακόμη χρεοκοπίας στο υφιστάμενο απόθεμα χρέους του ιδιωτικού τομέα παραμένει υψηλή λόγω των κινδύνων εφαρμογής του δεύτερου προγράμματος οικονομικής στήριξης, των ιδιαίτερα αβέβαιων οικονομικών προοπτικών ανάπτυξης της χώρας, των πολιτικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία και της δύσκολης διαχείρισης του χρέους της χώρας.
 Επίκαιρα

ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ. ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΑΣ ΑΠΟ ΨΑΡΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

formoli-poros1
ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ  ΧΡΗΣΗ 77  ΤΟΝΩΝ Φ Ο Ρ Μ Ο Λ Η Σ!
ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ.
To ΜΑΚΕΛΕΙΟ είχε παρακολουθήσει την υπόθεση εδώ και δύο χρόνια και δικαιώνεται από τις εξελίξεις.
Ποινική δίωξη για το αδίκημα της κακουργηματικής δηλητηρίασης των ιχθυοτροφείων του Πόρου άσκησε η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πειραιά, μετά από διετή έρευνα. Η αρμόδια Εισαγγελία συνεπικουρούμενη από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, υπό τον Γενικό Επιθεωρτή Παναγιώτη Μέρκο, και τον αρμόδιο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Εμμανουήλ-Ρούσσο Παπαδάκη, έβγαλε άκρη. Και δυστυχώς το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό για την υγεία όλων μας.
Η υπόθεση έφτασε στις αρμόδιες Αρχές μετά από επίμονες, και ενάντιες στα προφανή ισχυρότατα συμφέροντα, ενέργειες του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Πόρου, Γιάννη Δημητριάδη με τη συνεχή νομική συνδρομή του δικηγόρου του Νίκου Αντωνιάδη (αμφότεροι θα μας απασχολήσουν τις επόμενες ημέρες με τις πολλαπλές ποινικές διαδικασίες και διώξεις που έχουν προκαλέσει και πετύχει με αντικείμενο πρωτοφανείς περιπτώσεις κακοδιοίκησης στον Δήμο Πόρου και στην Πολεοδομία Πειραιά όπου -για να σας δώσουμε μία γεύση για το τί θα ακολουθήσει- η ... μισή Πολεοδομία Πειραιά και οι αντίστοιχες επιτροπές της τέως Νομαρχίας είναι ήδη υπόδικοι για σωρεία ποινικών αδικημάτων, ο δε δήμαρχος Πόρου είναι ήδη δις υπόδικος για σωρεία παραβάσεων καθήκοντος και ψευδών βεβαιώσεων, είναι δε στο στόχαστρο– αυτός και η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου– τόσο των Οικονομικών Εισαγγελέων όσο και της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Πειραιά για κολοσσιαία για τα επίπεδα του νησιού ποινικά αδικήματα).
Η συνεχής πίεση προς όλες τις αρμόδιες αρχές, απέδωσε και οι υπεύθυνοι για την ρύπανση του Πόρου καταδικάστηκαν, όπως είχε αποκαλύψει και το ΜΑΚΕΛΕΙΟ, σε πολύμηνες ποινές φυλάκισης στις 4 Ιουλίου του 2012, και τώρα οι υπεύθυνοι της κακουργηματικής χρήσης της τοξικής και καρκινογόνου ουσίας της φορμόλης παραπέμπονται στην ανάκριση.
Παράλληλα, και για την ίδια υπόθεση, δικάζεται ο Στυλιανός Πιττάκας πρώην νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας που χρησιμοποίησε τους 77 τόνους (όσους δηλαδή έως τώρα έχουν αποκαλυφθεί) στις 13.2.2013 για το πλημμέλημα (που διαχωρίστηκε λόγω κινδύνου παραγραφής από τις κακουργηματικές πράξεις) της υποβάθμισης του περιβάλλοντος με τον νόμο 1650/1086, για τους ιδίους αυτούς (απίστευτους σε αριθμό) 77 τόνους φορμόλης στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στον Πόρο.
Διάχυτος δε είναι πλέον ο φόβος ότι η χρήση της φορμόλης στις υδατοακλλιέργειες δεν μπορεί να περιορίζεται στον Πόρο.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στα υπόψιν της έρευνας του ΜΑΚΕΛΕΙΟ έχει αναφερθεί και ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης Τζέφρι και εξάδερφος του Σαμαρά, Παύλος Γερουλάνος, όπου κατά παράβαση κάθε αρχής και νόμων εξακολουθεί να διατηρεί μεγάλη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στην Κεφαλονιά.
Δηλητηριάζει κι αυτός τα ψάρια με φορμόλη ή όλα εκεί επειδή τον προστατεύουν θεοί και δαίμονες είναι καθαρά;
ΠΗΓΗ:  http://makeleio.gr

ΤΕΙ ΑΜΦΙΣΣΑΣ: ΣΩΘΗΚΕ ΣΤΟ «ΝΗΜΑ»


Στο «νήμα» σώθηκε το ΤΕΙ - Καταργείται το Εμπορίας και Διαφήμισης - Ιδρύεται τμήμα «Πολιτιστικών και Τουριστικών Δομών»,

«Τέλος» σε όλα τα τμήματα Εμπορίας και Διαφήμισης βάζει το σχέδιο ΑΘΗΝΑ και ως εκ τούτου και στο δικό μας, το οποίο όμως τελικά παραμένει με άλλο γνωστικό αντικείμενο, καθώς αντικαθίσταται από το τμήμα «Πολιτισμού και Τουρισμού», σύμφωνα με πληροφορίες που μας έδωσε η Βουλευτής κ. Ασπασία Μανδρέκα.
Το νέο τμήμα αποτελεί ουσιαστικά καινούργιο γνωστικό αντικείμενο και ιδρύονται δυο τμήματα πανελλαδικά, στην Άμφισσα και στον Πύργο, όπου και εκεί υπήρχε Εμπορίας και Διαφήμισης. Το νέο τμήμα ιδρύεται με το σκεπτικό ότι συνδέεται άμεσα με τους Δελφούς και μπορεί μεσοπρόθεσμα να υπάρξει συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Στόχος δε είναι η σύνδεσή του με την τοπική αγορά και η απορρόφηση μέρους των αποφοίτων του. Άλλωστε για το λόγο αυτό, όπως μας εξήγησε η κ. Μανδρέκα καταργούνται τα Εμπορίας και Διαφήμισης και συγχωνεύονται με τις Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων, αφού κρίνονται ως κορεσμένος χώρος και οι απόφοιτοί του έχουν από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας.
Ενδιαφέρον έχει πάντως το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τη Φωκίδα, δεδομένου ότι μέχρι και εχθές το βράδυ θεωρούταν χαμένη υπόθεση και όλοι όσοι γνώριζαν τι γίνεται ήταν σίγουροι ότι στις 12:30 σήμερα που θα παρουσιαστεί ο χάρτης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μπει «ταφόπλακα» στην Άμφισσα και κατ’ επέκταση τη Φωκίδα. Το σκηνικό άρχισε ν’ αλλάζει από αργά χθες το βράδυ και οριστικοποιήθηκε σήμερα το πρωί η ίδρυση του νέου τμήματος, όπως μας ενημέρωσε η κ. Μανδρέκα και ήταν προϊόν αλλεπάλληλων συνεννοήσεων και πιέσεων προς το υπουργείο.

Γκιώνα : Ακυρώθηκε προτού καν ξεκινήσει το Χιονοδρομικό


Παρόλο τις εξαγγελίες περί  δημιουργίας πρότυπου χιονοδρομικού κέντρου  στη Γκιώνα, τα "ΝΕΑ ΣΤΕΡΕΑΣ" επικοινώνησαν με αξιόπιστη κυβερνητική πηγή, που και κατά το παρελθόν έχει αποδειχθεί η άριστη πληροφόρηση από αυτήν την συγκεκριμένη πηγή και τα λεγόμενα του ,ήρθαν να επιβεβαιώσουν στο έπακρο την "τρολιά της εβδομάδας" , όπως την αποκάλεσαν κάποιοι.
Οι κυβερνητικές εξαγγελίες περί ανάπτυξης ,έδωσαν σε κάποιους το "δικαίωμα" να παραπληροφορούν τον κόσμο αλλά και να του δίνουν  φρούδες ελπίδες. Ειδικά στον χιλιοταρεπωρημένο κόσμο της Φωκίδας και ακριβώς την ώρα που κλείνει το ΤΕΙ στην Άμφισσα ,ήρθαν κάποιοι τύπου Τσάκα, να "χρυσώσουν"  την διάθεση του κόσμου και να σκέφτονται ανάπτυξη τύπου Αράχωβας αλλά και τύπου Αυστρίας. Οι πληροφορίες μας θέλουν την παρομοίωση της δημιουργίας του Χιονοδρομικού στην Γκιώνα με την εξαγγελία περί δημιουργίας  ενός άλλου κολοσσιαίου έργου στην περιοχή της Βοιωτίας, της Επτάπολης (αυτό και ήταν η τρολιά του αιώνα).
Θα αναρωτηθούν όμως εύλογα κάποιοι γιατί γίνονται όλες αυτές οι εξαγγελίες?
Τα λεφτά που κερδίζουν κάποιοι από όλες αυτές τις μελέτες αλλά και τον αποπροσανατολισμό που πετυχαίνουν στον πολύπαθο κοινωνικό σύνολο, αρκεί για να γεμίσει με ευχάριστα συναισθήματα τους ανυποψίαστους και αφελείς κατοίκους πολλών επαρχιακών πόλεων και χωριών.
Αυτοί είναι κυρίες και κύριοι οι πολιτικοί που μας κυβερνούν και μας γεμίζουν εδώ και δεκαετίες με πολλά  "ΘΑ".

 

ΘΕΜΑ*ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΑΤΕΡΟΛΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ - ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΜΕ?


Έχει  περάσει ήδη  αρκετός  καιρός από  τις  ενέργειες  που  είχαν  γίνει  από τους  τοπικούς  φορείς  του  χωριού  μας  προκειμένου  να  μην  λειτουργήσει  το εν  λόγω  λατομείο  στην  περιοχή  πατερόλακα της  Σουβάλας.
Για  την  ιστορία  της  υπόθεσης  υπενθυμίζω  ότι....
μετά  από σχετική ανάρτηση του  blog polydrosoparnassos κινητοποιήθηκαν  άμεσα  οι  Σύλλογοι της  Πολυδρόσου και  σε  συνεργασία με  την  τοπική  κοινότητα  και  τους  τοπικούς  Δημοτικούς  Συμβούλους προχώρησαν  σε σειρά  πρωτοβουλιών  όπως*
Συγκρότηση  επιτροπής  αγώνα, δημοσιοποίηση τού  θέματος  σε  ηλεκτρονικά  και  έντυπα  μέσα και  στον  ιστότοπό σας (ο οποίος  μάλιστα στήριξε  αποφασιστικά και  καταλυτικά τον  αγώνα  μας)  ,συγκέντρωση  και  υποβολή  υπογραφών(πέραν  των  1000),παραστάσεις  στην  έδρα  του  Δήμου, επίσκεψη  στην  έδρα  της  Γ.Γ Αποκεντρωμένης  Διοίκησης κ.λ.π
Δυστυχώς  όμως  μέχρι  σήμερα δεν  υπάρχει  καμιά  ενημέρωση  ή  ανακοίνωση κάποιου  από  τούς  εμπλεκόμενους  φορείς π.χ  της  επιτροπής  αγώνα, των  προέδρων  των  Συλλόγων  ,του  Προέδρου  της  κοινότητας, ή  από  κοινού  από  όλους τέλος  πάντων  για  τη  σημερινή  πορεία  του  όλου  θέματος  και αν τελικά διαφαίνεται  κάποια  θετική  η  αρνητική  εξέλιξη.
Σημειώνω  ότι  ήδη  κάποιοι ....   φημολογούν από  εδώ  και  από  εκεί για οριστική τακτοποίηση  του  υπέρ  της  άλλης  πλευράς.
Συμπερασματικά η  πρόταση  μου  είναι* κατ  αρχήν  να  βγει άμεσα μια      ανακοίνωση και  να  κοινοποιηθεί  σε  όλους    για  το  πού  βρίσκεται  η  όλη  υπόθεση  και  κατά  δεύτερον  να  γίνει  συγκέντρωση  την εβδομάδα  πού  έρχεται εκ  μέρους  της επιτροπής  αγώνα  και  των  φορέων  του  χωριού παρουσία  των  συμπατριωτών  μας για  ενημέρωση και  τυχόν  προγραμματισμό  νέων  ενεργειών .
Ευχαριστούμε  την  Καρτερία  για  όλα  και παρακαλούμε  και  πάλι  για   τη  συμπαράστασή  σας.
Γιώργος Θάνος (Κοντογιάννης)

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Ο Χατζηδάκης νομοθετεί για τον Κυριακόπουλο με τις πλάτες της Τρόικας! Έτσι ρημάζουν την Ελλάδα και την οικονομία.

Ο Χατζηδάκης νομοθετεί για τον Κυριακόπουλο με τις πλάτες της Τρόικας!

Μία μεθόδευση που θυμίζει την Καλτσεστρούτσι της μαφίας, στις πλάτες του Ελληνικού λαού, αποκαλύπτει σήμερα το www.newsbomb.gr
Μία εξόφθαλμη περίπτωση διαπλοκής οικονομικών συμφερόντων και πολιτικής με στόχο τον φυσικό πλούτο, που δίνεται βορά στους παγκόσμιους τοκογλύφους με την αμέριστη στήριξη του κυρίου Χατζηδάκη.
Μιλάμε βεβαίως για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Διαμόρφωση Φιλικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» και στο οποίο ο κύριος Χατζηδάκης με πρόσχημα την "ανάπτυξη" παρέχει πολύτιμο στήριγμα στην βιομηχανία που συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ρυπαντές του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μήλου με τη βούλα της δικαιοσύνης.
Την S&B του κ. Κυριακόπουλου, όπως αποκάλυψε χθες το Πρώτο Θέμα.
Στο παρασκήνιο όμως συντελείται μία εξοργιστική μεθόδευση που αποκαλύπτει και τις δήθεν "απαιτήσεις" της Τρόικας που για άλλη μία φορά εξυπηρετεί οικονομικά συμφέροντα με την αγαστή συνεργασία ύποπτα προθύμων πολιτικών.
Την ίδια στιγμή λοιπόν, "καθυστερεί" να ψηφιστεί και σχετική διάταξη για τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς που απαγορεύει την συγχώνευση εισηγμένων εταιρειών με μη εισηγμένες εταιρείες.
Την "καθυστέρηση" θα την κατανοήσετε όταν μάθετε ότι ένα μεγάλο fund του εξωτερικού, έχει καταθέσει πρόταση εξαγοράς της S&B!
Αμέσως μετά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ίδιου του Κυριακόπουλου, θα ακολουθήσει άσκηση δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) κατ' άρθρο 27 του Ν. 3461/2006 προκειμένου αμέσως μετά να ζητηθεί η διαγραφή της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών!
Πράγμα βεβαίως που θα ήταν αδύνατον εάν είχε ψηφιστεί ο συγκεκριμένος νόμος!
Την ίδια στιγμή λοιπόν ο κύριος Χατζηδάκης κάνει μία απίστευτη αβάντα στην εταιρεία εν όψει της εξαγοράς, ενώ κωλυσιεργούν και την ψήφιση του νόμου που θα την καθιστούσε αδύνατη!
Προφανώς εάν ο κύριος Κυριακόπουλος ήταν υπουργός, θα επιδείκνυε περισσότερο "τακτ" σε αυτή την εξοργιστική μεθόδευση.
Ποιό όμως είναι το fund που θέλει να "επενδύσει" στον Ελληνικό ορυκτό πλούτο με τόσο προνομιούχα αντιμετώπιση;
Η Rhone Capital IV L.P. Μπορεί το όνομα να μην σας λέει κάτι, λένε όμως πολλά οι ιδρυτές του. Έχοντας την έδρα της στο Ρόκφελερ Πλάζα της Νέας Υόρκης και γραφεία στο Λονδίνο και το Παρίσι, η Rhone Capital ιδρύθηκε το 1995 από τους Ρόμπερτ Αγκοστινέλλι, 60χρονο Αμερικανό δισεκατομμυριούχο και Στήβεν Λάνγκμαν, οικονομολόγο - επενδυτή και υψηλόβαθμο στέλεχος έως τότε του εισηγμένου στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χρηματοπιστωτικού ομίλου Lazard!
H Rhone Capital μάλιστα, "χρησιμοποιεί" συνεχώς της υπηρεσίες της Lazard ώστε να διευκολυνθεί σε παρόμοιες εξαγορές.
Πως ακριβώς μπορεί να διευκολύνει η Lazard στην συγκεκριμένη περίπτωση;
Μα η Lazard είναι επισήμως ο "σύμβουλος" της Ελληνικής κυβέρνησης που είχε προσλάβει αδιαφανώς ο Παπανδρέου! Η εταιρεία που ενεπλάκει στην σκανδαλώδη εκποίηση των 4 Airbus της Ολυμπιακής και απασχόλησε το κοινοβούλιο, χωρίς όμως ποτέ να απαντηθεί το "Ποιά η αμοιβή της Lazard για τις συμβουλές της".
Ίσως τώρα καταλαβαίνουμε ποιά ακριβώς είναι η διαδικασία της ανάπτυξης για την Ελλάδα του Χατζηδάκη, του Κυριακόπουλου, της Τρόικας και της... Lazard.
Εκτός εάν ο υπουργός έχει άλλη, πειστικότερη δικαιολογία για τον χορό εκατομμυρίων που στήνεται στην πλάτη των χειμαζόμενων Ελλήνων.

 

640 εταιρείες υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης σε 13 μήνες!


175 εταιρείες από την Αττική και 465 από την επαρχία ζήτησαν να υπαχθούν στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα από τον Νοέμβριο του 2011 έως και τον Δεκέμβριο του 2012.
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης συνολικά 640 εταιρείες από όλη την Ελλάδα υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης σε μόλις 13 μήνες, όμως είναι άγνωστο το εάν τελικά έγιναν βιώσιμες.
 Και αυτό γιατί οι δανειστές των εταιρειών αυτών προσφεύγουν στα δικαστήρια για λύση της συμφωνίας όταν δεν εισπράττουν τις οφειλές που έχουν συμφωνηθεί.
Όπως προκύπτει μάλιστα από τις 640 αιτήσεις για υπαγωγή στο άρθρο 99 εγκρίθηκαν μόλις οι 174.
Για αυτό και εξετάζονται τροποποιήσεις στη νομική διαδικασία υπαγωγής των εταιρειών στο άρθρο 99.

 

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λιβαδειά, 30/1/2013

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013, σε μια ζεστή εκδήλωση με πλήθος κόσμου, μελών και φίλων, στο αθηναϊκό ξενοδοχείο “Αμαλία”, ο εν Αθήναις Σύλλογος Λεβαδέων “Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ” απένειμε τιμητική διάκριση στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς.

Κατά τη σύντομη εισαγωγική ομιλία του ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Πάνος Στάμου,ανέφερε ότι τέτοιου είδους ενέργειες εκ μέρους του Συλλόγου αποσκοπούν στην απόδοση τιμής και στην προβολή προσωπικοτήτων από τη γενέτειρα, τη Λιβαδειά,είτε είναι φυσικά πρόσωπα είτε νομικά, ως παράδειγμα για τη δράση και την προσφορά τους. Έτσι, φέτος το ΔΣ του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα να απονείμει την τιμητική διάκριση στη Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς. Κάνοντας μια σύντομη αναφορά στη Βιβλιοθήκη των παιδικών του χρόνων, εξήρε τον τρόπο ανάπτυξης και οργάνωσης της σημερινής Βιβλιοθήκης, και την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών από όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό.

Για την απόδοση των τιμών εκπροσώπησαν το σύνολο του προσωπικού της Βιβλιοθήκης ο Διευθυντής κ. Λεωνίδας Διαμαντής και η κ. Κατερίνα Κεράστα ως η υπάλληλος που εισήγαγε συστηματικά τις νέες τεχνολογίες στη Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς. Ο κ. Διαμαντής έκανε μια σύντομη παρουσίαση της ιστορικής πορείας και των δράσεων της Βιβλιοθήκης, ενώ η κ. Κεράστα αναφέρθηκε στο θέμα της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών, τι και πώς έγινε και τι προγραμματίζεται να γίνει στο εγγύς μέλλον.

Την απονομή της τιμητικής διάκρισης έκανε ο Βοιωτός λογοτέχνης Ανδρέας Τσούρας.

 

ΙΤΕΑ: ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 04:00μμ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ


Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο έχει καλέσει για σήμερα καλεί σήμερα Τετάρτη 30 Ιανουαρίου τα μέλη του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Ιτέας-Κίρρας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα:  
«Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου»
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφτεί την Τέταρτη 6 Φεβρουαρίου την ίδια ώρα. Η διαπίστωση της απαρτίας θα γίνει την πρώτη ώρα της συνεδρίασης (16:00-17:00)

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ιτέας.
Η δήλωση υποψηφιότητας κατατίθεται εγγράφως στα γραφεία του Συνεταιρισμού τρεις μέρες πριν την ημέρα των εκλογών και το αργότερο μέχρι ώρα 14:00 της τελευταίας ημέρας.
Η δήλωση υποψηφιότητας πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με ποινή απαράδεκτου:
α) από πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, στο οποίο φαίνεται η ποινική κατάσταση του υποψηφίου και
β) από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, ότι δεν έχει καταδικαστεί από αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 30 του καταστατικού.

 

 

Η μεγάλη ληστεία των ιδιοκτητών ακινήτων - Θέλουν να ζούμε στα "παγκάκια"


 ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
Σε πλήρη κατάργηση του αφορολόγητου της ακίνητης περιουσίας φαίνεται ότι προχωράει η κυβέρνηση προκειμένου να επιβάλλει νέους φόρους ύψους 2 δις ευρώ στους 5.000.000 Έλληνες ιδιοκτήτες ακινήτων. Πρόκειται για τη μεγάλη ληστεία σε βάρος των ανθρώπων που έφτυσαν αίμα να αποκτήσουν ένα σπίτι, ενώ οι περισσότεροι το χρωστούν στις τράπεζες που είναι έτοιμες να τους το κατασχέσουν. 
    Εμπνευστής και της νέας αυτής επιδρομής στα εισοδήματα των Ελλήνων, που στόχο έχει να τους κάνει υποχείρια των δανειστών μέσω των τραπεζών, είναι ο υπάλληλος της τρόικας στην Αθήνα υπουργός οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας. Δεν φαίνεται όμως ο κ. Στουρνάρας να δείχνει την ίδια σπουδή για τους επιχειρηματίες και εκατοντάδες άλλους έχοντες που έχουν τα σπίτια τους σε «off shore» εταιρείες, ούτε έχει κάνει καμία απολύτως ενέργεια για την πάταξη της φοροδιαφυγής.
    Αφού λοιπόν ψήφισαν το νόμο που καθιστούν την Ελλάδα ενέχυρο των δανειστών, επιτρέποντας τους τη δέσμευση ακόμη και της περιουσίας της Τράπεζας της Ελλάδας, παραδίδοντας τους την κυριαρχία της χώρας, αφού συντέλεσαν μία σύγχρονη «γενοκτονία» σε βάρος των Ελλήνων φορολογώντας τα παιδιά (σ.σ. είναι η ευαισθησία του κ. Σαμαρά για την οικογένεια), τώρα έρχονται να αποτελειώσουν το έργο που εδώ και τρία χρόνια έχουν ξεκινήσει με τους απανωτούς φόρους στα ακίνητα.
Θέλουν τους Έλληνες να κοιμούνται να παγκάκια, γιατί απλά τους ενοχλήσει το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης που έχουμε ως χώρα στην Ευρώπη. Θέλουν τους Έλληνες εξαρτώμενους από τις εταιρείες που θα εισβάλλουν στη χώρα για να αγοράσουν «τσάμπα» τα ακίνητα που θα έχουν κατάσχει οι τράπεζες από την αδυναμία των πολιτών να τα ξεχρεώσουν.
Στο στόχαστρο βάζουν και τα εκτός σχεδίου ακίνητα, όπως και τα αγροτεμάχια, αλλά ακόμη το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει καταλήξει στο φόρο που θα επιβάλλει ανάλογα με την περίπτωση.
    Για το αφορολόγητο των ακινήτων πραγματοποιήθηκε σύσκεψη χθες παρουσία μελών της διακομματικής επιτροπής στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του νέου Ενιαίου Φόρου Ακινήτων που θα αντικαταστήσει τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας και το χαράτσι της ΔΕΗ. Για την επίτευξη του στόχου που επιβάλλει το μνημόνιο, δηλαδή να υπάρξουν έσοδα 2 δισ. ευρώ το 2013 και των 3 δισ. ευρώ από το 2014 θα πρέπει να μην υπάρξει κανένα αφορολόγητο. Αυτό σημαίνει ότι ακίνητη περιουσία θα φορολογείται από το πρώτο ευρώ, από το πρώτο τετραγωνικό!
Υπάρχουν βέβαια ακόμη στο τραπέζι και οι εισηγήσεις για αφορολόγητο ακίνητης περιουσίας 50.000 ευρώ ή αφορολόγητο 100.000 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει οι φορολογικοί συντελεστές να είναι υψηλότεροι προκειμένου να εξασφαλίσει το κράτος τα προβλεπόμενα έσοδα.
Για το λόγο αυτό έχουν υποβληθεί προτάσεις για την καθιέρωση 8-10 συντελεστών, οι οποίοι θα μπορεί να ξεκινούν από 0,05% αν το αφορολόγητο είναι 50.000 ευρώ ή 0,1% αν το αφορολόγητο είναι 100.000 ευρώ και να φθάνουν αναλόγως το 1% ή ακόμη και 2% για όσους έχουν ακίνητη περιουσία άνω των 3 - 4 εκατ. ευρώ. Είτε δηλαδή καταργήσουν το αφορολόγητο, είτε είναι 50.000 ή 100.000 η ληστεία σε βάρος των πολιτών θεωρείται δεδομένη.
Τις οριστικές αποφάσεις θα τις λάβει η διακομματική επιτροπή την ερχόμενη Παρασκευή σε νέα σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Οικονομικών. Αν όμως ούτε σε αυτή τη σύσκεψη δεν δοθεί λύση στο θέμα της φορολογίας των ακινήτων τότε την τελική απόφαση θα λάβει ο  υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας σε συνάντηση που θα έχει με τους αρχηγούς των τριών κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση.
Ο νέος φόρος θα ξεκινήσει να εισπράττεται το δεύτερο εξάμηνο του 2013 και θα εξοφλείται σε 5 μηνιαίες δόσεις. Τα ακίνητα που θα υπαχθούν στο νέο φόρο είναι μεταξύ άλλων τα διαμερίσματα, οι μονοκατοικίες, τα γραφεία, τα καταστήματα, οι αποθήκες, οι αγροί και τα βοσκοτόπια.
Καταπατώντας την περιουσία μας επιτυγχάνουν ευκολότερα την αποκοπή μας από την ελληνική γη, συνεπώς, και την με μεγαλύτερη ευκολία μετανάστευση πολλών Ελλήνων, και την αντικατάστασή μας από αλλοδαπούς.
Ο «άρχων» είναι αυτός που έχει δική του γη (άρα=γή + έχων). Και πραγματικά, ακόμα και στις μέρες μας είναι πολύ σημαντικό να έχει κανείς δική του γη / δικό του σπίτι. Χτυπώντας μας στην ιδιοκτησία μας, χτυπούν την αρχοντιά της άλλοτε περήφανης μεσαίας ελληνικής τάξης. Χωρίς σπίτι παύεις να είσαι άρχοντας στον τόπο σου.
Και αυτό θέλουν, διότι οι "κατακτητές" όταν έρθουν εδώ θέλουν να είναι οι απόλυτοι κυρίαρχοι, και να μην συναντήσουν καμία αντίσταση. Και η αντίσταση όπως ξέρουμε ξεκινάει πάντα από άρχοντες, όχι από ταπεινωμένες μάζες.