Στο φως έρχονται οι πρώτες εκτιμήσεις για τις Βάσεις 2017.