Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ

Image result for δημαρχειο ιτεασ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΙΤΕΑ  12/1/2018
Δ Η Μ Ο Σ   Δ Ε Λ Φ Ω Ν                                            
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ                                         
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΙΤΕΑΣ                                                                         


    ΠΡΟΣ
κ.κ. Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας
Αριθμ. Πρωτ. : οικ./ 1052                                       1.   Λύτρα              Ιωάννη                               
  2.    Μέγκο             Αναστάσιο
  3.   Καλπούζου     Μαρία                                                                   
  4.  Οικονόμου     Νικόλαο

    ΚΟΙΝ. :     1) Τον  κ. Παναγιωτόπουλο Αθανάσιο
                                       Δήμαρχο Δήμου Δελφών
                         2) Τον κ. Θεοφάνη Ηλία
                                        Γεν. Γραμματέα Δήμου Δελφών
         3) Την κα Πιλάλα-Τσακίρη Τριανταφυλλιά                           
         Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Ιτέας
        4) Τους κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                                                          α) Μάνιο Ασημάκη
                                                                                                          β) Παναγιωτόπουλο Ανδρέα
                                                                                                          γ) Καπαρέλη-Χαρίτου Γεωργία
                                                                                                          δ) Μέγκο Παναγιώτη
                                                                                                          ε) Λεοντίου Ευστάθιο
                                                                                                       στ) Δρακάκη Γεώργιο
                                                                                       5) Τον κ. Βακάλη Γεώργιο του Νικολάου
                                                                                       6) Τον κ. Τζαβάρα Θεόφιλο του Δημητρίου
                                                                                       7) Τον κ. Καστανόπουλο Παναγιώτη
                                                                                        

Παρακαλούμε όπως στις  17 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη ώρα 19:30 προσέλθετε στην Ιτέα και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας του Δήμου Δελφών, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88   του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.    Άδεια παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων στο κατάστημα «Εστιατόριο- Καφέ Μπάρ» του Αλεξανδρόπουλου Νικολάου του Κων/νου με την επωνυμία «BASE 89»  το οποίο βρίσκεται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 89 στην Δ.Κ. Ιτέας του Δήμου  Δελφών. 

2.      Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας τοποθέτησης σήματος απαγόρευσης στάθμευσης και απότμησης πεζοδρομίου σε ιδιοκτησία του κ. Βακάλη Γεωργίου επί της οδού Καποδιστρίου 64 στην Ιτέα ύστερα από το υπ΄ αριθμ. 30215/20-12-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών.

3.    Επί αιτήσεως κ. Τζαβάρα Θεόφιλου του Δημητρίου (αριθμ. πρωτ. 25368/30-10-2017) .

  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου   
της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας                                                                                   ΓΟΥΩΡΘ ΤΖΩΝ-ΤΑΟΥΝΣΕΝΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: