Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Image result for δημοσ δελφων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Άμφισσα        12 / 01 /2018          
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                  ΠΡΩΤΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
          ___

Αριθ. πρωτ. 988
                                         
ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών,  3) κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών.
4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων                                                         
ΚΟΙΝ.: α) Βουλευτή Φωκίδας, κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, κ. Ευάγγελο Κατσαγούνο,  γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, κ. Ηλία Θεοφάνη, δ)ΜΜΕ

Παρακαλούμε όπως την    16η  Ιανουαρίου  2018,  ημέρα  Τρίτη    και ώρα  18.00΄ προσέλθετε  στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), πλατεία  Κεχαγιά, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

1.    Έγκριση διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ανδρώνος, Τμ. Προμηθειών Δήμου).
2.    Αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου.  (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
3.    Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
4.    Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από ανείσπρακτα δημοτικά τέλη και ΤΑΠ. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
5.    Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ, Δ.Ε.  ΓΡΑΒΙΑΣ, Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ ΦΑΣΗ), και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
6.    Λήψη απόφασης περί εκποίησης – πώλησης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ.  Κίρρας. (Εισηγητής: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
7.    Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου στη θέση «Κουκουβίστα» ισχύος 1,1 MW επί του Μέγα Ρέματος Τ.Κ. Καλοσκοπής Δήμου Δελφών Π.Ε. Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).
8.    Λήψη απόφασης για απευθείας αγορά ακινήτου στην ΤΚ Χρισσού της ΔΕ Δελφών. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
  1. Τροποποίησης της αριθ. 372/27.09.2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί Ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Διονύσιος Μπουλούτας, Πρόεδρος ΔΕΥΑ).
  2. Λήψη Απόφασης για τη Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δελφών και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δελφών με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ TOY ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
  3. Εξέταση αιτήματος της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών περί παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου κατ’ άρθρο 185 παρ. 2 του Ν.3463/06. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
  4.  Λήψη απόφασης για την προσωρινή παράδοση οφειλών μεταξύ Δήμου Δελφών και ΔΕΥΑ και μεταφοράς του αναλογούντος ταμειακού διαθεσίμου στη ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών. (Εισηγητής:κ. Δήμαρχος). 
13.  Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Δελφών και του κ. Ευσταθίου Κοντονίκου για το Δασικό Χωριό στη θέση «Καψίτσα». (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
14.  Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
15.  Έγκριση χορήγησης οικονομικών βοηθημάτων από το Κληροδότημα ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).


Η  Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
                                                                                                                                                                                                       
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΣΑΝΟΥ - ΡΟΜΒΟΤΣΑΝΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια: