Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

Το νέο πρόγραμμα των έργων που θα καταρτισθεί και θα υλοποιηθεί το 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας και την απορροφητικότητα των κονδυλίων.

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
Άμφισσα 26-1-2018


Στις 24/1/2018 έγινε σύσκεψη στο γραφείο του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Μπακογιάννη με θέμα την ολοκλήρωση των έργων του 2017, το νέο πρόγραμμα των έργων που θα καταρτισθεί και θα υλοποιηθεί το 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας και την απορροφητικότητα των κονδυλίων.


Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο  Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε Φωκίδας, οι περιφερειακοί σύμβουλοι, κλιμάκιο τεχνικών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , ο Δ/ντής του γραφείου του κ. Μπακογιάννη και ο Γενικός Διευθυντής της  Γενικής Δ/νσης   Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας.    
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις περιφέρειες με την μεγαλύτερη απορροφητικότητα  το 2017 σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία .
Τα τεχνικά προγράμματα που διαχειρίσθηκε η Π.Ε Φωκίδας  το 2017 είναι :
1.    Στο πρόγραμμα 2015-2017 «Των συντηρήσεων του εθνικού και επαρχιακού δικτυού» ύψους 4.800.000,00   έχουν υλοποιηθεί  έργα ύψους  3.105.000,00 σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου  και δημοπρατούνται με ηλεκτρονική δημοπρασία  τα υπόλοιπα πέντε έργα  ύψους  1.695.000,00  τον ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ   του 2018. Ήδη  η Π.Ε. Φωκίδας έχει ζητήσει και έχουν εγκριθεί από την Περιφέρεια  έργα ύψους 7.500.000,00 για την περίοδο 2018 - 2020, που αφορούν την συντήρηση των οδικών αξόνων σε διάφορα σημεία  (επαρχιακού και εθνικού δικτύου)  τα οποία και θα αρχίσουν να υλοποιούνται μετά την έγκριση του προγράμματος των δημοσίων επενδύσεων από το Υπουργείο  Οικονομίας .
2.    Στο πρόγραμμα 2016 - 2017 «Αποκατάσταση τεχνικών και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών Π.Ε Φωκίδας» ύψους 1.000.000,00  έχουν υλοποιηθεί  έργα ύψους 880.000,00  και δημοπρατείται με ηλεκτρονική δημοπρασία  το υπόλοιπο τον ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ   του 2018.
3.    Στο πρόγραμμα 2015 - 2017 «Των εργασιών αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Π.Ε Φωκίδας» ύψους 1.770.000,00   έχουν υλοποιηθεί  έργα ύψους  900.000,00  και ανάλογα με την αναγκαιότητα αντιμετώπισης των εκτάκτων θα απορροφηθούν και τα υπόλοιπα χρήματα μέχρι την έγκριση  του νέου προγράμματος των δημοσίων επενδύσεων από το Υπουργείο  Οικονομίας .


Επίσης στην Περιφερειακή Ενότητα  τρέχουν και τα προγράμματα :
1.       Της «Λειτουργίας και της συντήρησης των μηχανημάτων και οχημάτων  του μηχανολογικού εξοπλισμού της Π.Ε Φωκίδας για την περίοδο 2017-2019 ύψους 468.000,00 ευρώ.
2.       Το πρόγραμμα ΣΑΕΠ 066  από το οποίο εκτελείται  το έργο
·         Βελτίωση υπάρχοντος οδικού κόμβου περιοχή Γλυφάδας»  ύψους προϋπολογισμού 1.100.000,00
και θα δημοπρατηθούν άμεσα  τα έργα
·         «Προστασία  διαβρωμένων ακτών παραλίας Τολοφώνας» ύψους 800.000,00 ευρώ
·         «Κατασκευή συνδετήριου  οδικού κόμβου Μαλαμάτων  Π.Ε Φωκίδας» ύψους 1.500.000,00 και το
·         «Αποκατάσταση κτιρίου «Μακεδών» στην Τ.Κ Κίρρας Δήμου Δελφών» ύψους 282.000,00 ,  προγραμματική με το Δήμο Δελφών

Επίσης θα υλοποιηθούν με χρηματοδότηση της Περιφέρειας από το εν λόγω πρόγραμμα  μετά από μελέτη του Δήμου Δελφών και υπογραφή προγραμματικής σύμβασης  τα κάτωθι έργα:

·      «Αποκατάσταση διώροφου κτίσματος (πρώην Ναυτικός όμιλος)   
    στην Δ.Ε Γαλαξιδίου  προϋπολογισμού ύψους 280.000,00.
·      «Κέντρο εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση επικινδύνων καταστροφών»  προϋπολογισμού 50.000,00 , έχει ήδη υπογραφεί και η προγραμματική σύμβαση μεταξύ των συμβαλλόμενων.

Για την διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς  ήδη η Περιφέρεια έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την αγορά διατηρητέου κτηρίου στην περιοχή Ταμπάκικα της Άμφισσας και έχει εντάξει στο ανωτέρω πρόγραμμα το έργο:
 
·      «Επισκευή και αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου (παλιού βυρσοδεψίου) ύψους 290.000,00 ευρώ.

Από το πρόγραμμα  ΣΑΜΠ 066 και ΣΑΜΠ 366  ολοκληρώνονται και παραλαμβάνονται  οι κάτωθι μελέτες έργων :
·      «Μελέτη αντιμετώπισης καταπτώσεων βράχων στην επαρχιακή οδό αρ.5 στην περιοχή της Στρώμης (προϋπολογισμός μελέτης 93.000,00 ευρώ – προϋπολογισμός κατασκευής έργου 1.000.000,00 ευρώ
·      «Μελέτη περιφερειακού δρόμου Τρικόρφου» (προϋπολογισμός μελέτης 272.271,26 ευρώ – προϋπολογισμός κατασκευής έργου 4.500.000,00 ευρώ
·      «Μελέτη ακτομηχανικής προστασίας ακτών Παρνασσίδας Νομού Φωκίδας (προϋπολογισμός μελέτης 100.848,00 ευρώ)

Επίσης, πρόκειται να δημοπρατηθούν οι κάτωθι μελέτες που είναι ενταγμένες στα ανωτέρω προγράμματα
·      «Μελέτη αντιμετώπισης καταπτώσεων βράχων στην εθνική οδό αρ.22 στην ορεινή περιοχή Βάριανης» (προϋπολογισμός μελέτης 135.000,00 ευρώ
·      «Μελέτη αντιμετώπισης καταπτώσεων και ολισθαινόντων τμημάτων στην επ. οδό 5 στην περιοχή Γέφυρα Νταού» (προϋπολογισμός μελέτης 93.000,00 ευρώ
·      «Μελέτη αντιμετώπισης καταπτώσεων βράχων στην επαρχιακή οδό αρ.4 στην ορεινή περιοχή Ιτέας –Δεσφίνας  (προϋπολογισμός μελέτης 93.000,00 ευρώ

Από το πρόγραμμα  των «Περιφερειακών  ΚΑΠ» έχουν ενταχθεί  τα κάτωθι έργα και μελέτες που θα υλοποιηθούν από χρηματοδότηση της Περιφέρειας μετά  την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας  του Υπουργείου Πολιτισμού  του Δήμου Δελφών και της Αναπτυξιακής Φωκικής.

·      «Άμεσα μέτρα αποκατάστασης Παρθεναγωγείου Γαλαξιδίου»  (προϋπολογισμός έργου 30.000,00 ευρώ)
·      «Προστασία ανάδειξη των πυρόπληκτων πτερύγων και του Βυζαντινού καθολικού της Ι. Μονής Βαρνακοβας Π.Ε Φωκίδας»(προϋπολογισμός μελέτης  60.000,00 ευρώ)
·      «Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση – υλοποίηση του έργου αποκατάστασης κελιού Αθανασίου Διάκου» (προϋπολογισμός παροχής υπηρεσίας  8.000,00 ευρώ)
·      Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση – υλοποίηση του έργου σχεδιασμός κόμβου δυτικής εισόδου και εξόδου Ιτέας Π.Ε Φωκίδας» (προϋπολογισμός παροχής υπηρεσίας  18.000,00 ευρώ)
·      «Τεχνική υποστήριξη της παλιάς Γέφυρας Μόρνου και αποκατάστασης αυτής» (προϋπολογισμός παροχής υπηρεσίας  56.000,00 ευρώ)
·      «Σύμβουλος για την ωρίμανση  υλοποίησης  του έργου υδραυλική μελέτη εγκατάστασης δικτύου πυρόσβεσης στον ελαιώνα της Άμφισσας» (προϋπολογισμός παροχής υπηρεσίας  30.000,00 ευρώ)

Από το προγράμματα  της Π.Ε. Φωκίδας  «ΚΑΠ, ΚΑΠ/ΣΑΕΠ066, Τόκοι, Διάφοροι φορείς, Ίδιοι πόροι  συνολικού  προϋπολογισμού ύψους  1.245.166,01 εκτελούνται ήδη έργα ύψους 255.832,00 ευρώ , προτείνεται να δε ενταχθούν για το 2018 και να εγκριθούν από το περιφερειακό συμβούλιο στις 29/1/2018  τα κάτωθι  έργα συνολικού προϋπολογισμού  989.334,58 ευρώ :

·      «Αποκατάσταση ζημιών και διαγράμμισης εθνικού δικτύου Άμφισσας –Ιτέας» προϋπολογισμού  126.000,00.ευρώ
·      «Αποκατάσταση ζημιών ηλεκτροφωτισμού κόμβου ΚΤΕΟ» προϋπολογισμού  160.000,00. ευρώ
·      «Υδροδότηση ορειβατικού καταφυγίου Βαρδουσίων» προϋπολογισμού  21.000,00.ευρώ
·      «Γήπεδο Ευπαλίου»  προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ
·      «Προμήθεια Υλικών για την επισκευή της γέφυρας Γαλαξιδίου» προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ
·      « Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης στην επαρχιακή οδο 5 Λιδορίκι- Λευκαδίτι»  προϋπολογισμού 340.000,00 ευρώ
·   « Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος κόμβου εισόδου Ιτέας»  προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ
·      «Τεχνικός σύμβουλος κόμβου ανατολικής εισόδου –εξόδου Ιτέας» προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ.                                                                         
                                                         

Δεν υπάρχουν σχόλια: