Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

ΑΜΦΙΣΣΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο 
παρουσίασης του Προγράμματος του Βρετανικού Συμβουλίου με τίτλο:
 “
Life Skills - Δεξιότητες Ζωής: Διαμορφώνοντας ενεργούς πολίτες”


Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΦΩΚΙΔΑΣ σε συνεργασία με το British Council, διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο παρουσίασης του προγράμματος του British Council με τίτλο: “Δεξιότητες Ζωής” την Παρασκευή 31 Μαρτίου και  ώρες 4:00-7:00μ.μ. στη Βιβλιοθήκη του ΓΕΛ Άμφισσας

Το Πρόγραμμα «Δεξιότητες Ζωής (Life Skills)» αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος του Βρετανικού Συμβουλίου και έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις καθημερινές απαιτήσεις και δυσκολίες που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν στη ζωή τους. Απευθύνεται σε μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού καθώς και μαθητές των τριών τάξεων του Γυμνασίου και έχει εγκριθεί ως παιδαγωγικά κατάλληλο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) (Μαρούσι, 19-05-2014. Αρ. Πρωτ: 78091/Γ7). Περισσότερες πληροφορίες στο www.britishcouncil.gr/life-skills

Η επιμορφωτική συνάντηση θα έχει βιωματικό-εργαστηριακό χαρακτήρα και θα παρέχει στους επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς:
v  πληροφορίες πάνω στις δεξιότητες ζωής, τους εκπαιδευτικούς στόχους και τη μεθοδολογία του προγράμματος, προκειμένου να τους βοηθήσει είτε να υλοποιήσουν το πρόγραμμα μόνοι τους είτε με την υποστήριξω ενός μέντορα από το British Council
v  υλικό για να προσεγγίσουν τα θέματα των δεξιοτήτων ζωής και να υλοποιήσουν δραστηριότητες μέσα στην τάξη τους, καθώς και
v  μία κοινότητα για ανταλλαγή εμπειριών και υλικού και για αναζήτηση υποστήριξης περαιτέρω πρωτοβουλιών και συνεργασιών
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από εκπαιδευτή του προγράμματος για λογαριασμό του Βρετανικού Συμβουλίου Ελλάδος.
Εξαιτίας της εργαστηριακής-βιωματικής μορφής του ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.


Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Φωκίδας (2265079093)

Δεν υπάρχουν σχόλια: