Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Καθαρισμός παραλίας πλαζ ΚΑΛΑΦΑΤΗ
A I T H M A Γαλαξίδι 15 Μαΐου 2017 Αριθμ. Πρωτ. 3 προς το Δήμο Δελφών Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας - Κοιν. Δ.Ε. Γαλαξιδίου
Θέμα . Καθαρισμός παραλίας πλαζ ΚΑΛΑΦΑΤΗ
Κυρία Αντιδήμαρχε , όπως είναι γνωστόν διαχειριστής των ακτών του Δήμου Δελφών είναι ο ίδιος ο Δήμος . Για τη συμμετοχή στη διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος απονομής της ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ , ο Δήμος υποβάλλει αίτηση , με το σύνολο των κριτηρίων του προγράμματος , στον Εθνικό Συντονιστή που είναι η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης ( ΕΕΠΦ ). Το μεγάλο όμως πρόβλημα που έχει η πλαζ ΚΑΛΑΦΆΤΗ είναι ότι η είσοδος των λουομένων στο νερό μέχρι και 10-12 μέτρα εσωτερικά στη θάλασσα και κατά μήκος σχεδόν όλης της ακτής , πλην της αντιαισθητικής εμφάνισης , πουρί-γλίτσα που έχουν οι πέτρες , εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους από τις μυτερές-αγκυλωτές πέτρες και τους αχινούς . Επί πλέον εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι , αν και μη αρμόδιοι - υπεύθυνοι , γινόμαστε δέκτες των ειρωνικών σχολίων των τουριστών-λουομένων για τη βράβευση της ακτής με τη ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ κι ιδιαίτερα του τρόπου συμπεριφοράς τους όταν αρχίζουν την απαρίθμηση ακτών της περιοχής τους ή άλλων που έχουν επισκεφθεί χωρίς εμείς να μπορούμε να αντιπαραθέσουμε κάτι αντίστοιχο ή κάποιο άλλο θετικό στοιχείο . Το ότι στο σύνολο των κριτηρίων του προγράμματος δε συμπεριλαμβάνονται τα παραπάνω , αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για διαιώνιση της υφισταμένης κατάστασης μια που η επιβράβευση ΄, δια της αναρτήσεώς της και στη διεθνή ιστοσελίδα www.blueflag.global , έρχεται σε πλήρη αντίφαση όχι μόνο με την αποδοχή –αναγνώριση ή μη των γηγενών αλλά και των ξένων τουριστών . Για τους παραπάνω λόγους κι επειδή ο Δήμος είναι διαχειριστής των ακτών του , παρακαλούμε , τώρα που τα … νερά έχουν υποχωρήσει πάρα πολύ , να μεριμνήσετε , πιθανόν και με το μηχάνημα του Δήμου , για τη συλλογή και απομάκρυνση των πετρών από όλο σχεδόν το μήκος της πλαζ ΚΑΛΑΦΑΤΗ


 Για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του συλλόγου << Πρωτοβουλία πολιτών Γαλαξιδίου >>
 Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας Ευστ. Μαρματάκης Μαρουδιώ Μιχέλη

Ευστάθιος Μαρματάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: