Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

ΙΤΕΑ... Με 8 θέματα τη Τετάρτη 31 Μαΐου το Τοπικό Συμβούλιο

Η Δημοτική Ενότητα Ιτέας διοργανώνει για πρώτη φορά  «ΓΙΟΡΤΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΤΕΑΣ»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΙΤΕΑ  26/5/2017

Δ Η Μ Ο Σ   Δ Ε Λ Φ Ω Ν                                           

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ                                         
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΙΤΕΑΣ                                                                    ΠΡΟΣ
κ.κ. Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας
Αριθμ. Πρωτ. : οικ./11904                                      1.   Λύτρα              Ιωάννη                               
  2.    Μέγκο             Αναστάσιο
  3.   Καλπούζου     Μαρία                                                                   
  4.  Οικονόμου     Νικόλαο

    ΚΟΙΝ. :   ως πίνακας αποδεκτών

                                                                                        
Παρακαλούμε όπως στις  31 Μαϊου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 προσέλθετε στην Ιτέα και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας του Δήμου Δελφών, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.    Εισήγηση για την οργάνωση ομάδας εθελοντών στην Δ.Κ. Ιτέας για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου (εξ αναβολής).   

2.    Εισήγηση για την εύρυθμη λειτουργία του Νεκροταφείου της Δ.Κ. Ιτέας (εξ αναβολής).

3.    Σχετικά με τον Ηλεκτροφωτισμό της πόλης της Ιτέας (εξ αναβολής).

4.     Προβλήματα και λειτουργία του Κεντρικού αντλιοστασίου λυμάτων έμπροσθεν του ξενοδοχείου «ΝΑΥΣΙΚΑ (εξ αναβολής).

5.    Επί αιτήσεως της κας Καλύβα Ευθυμίας του Γεωργίου για χορήγηση άδειας χώρου στάθμευσης (parking) επί της οδού Παπαπαναγιώτου 21 στην Δ.Κ. Ιτέας.

6.    Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» της «ΜΙΧ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αθ. Διάκου αριθμ. 1 στην Δ.Κ. Ιτέας του Δήμου  Δελφών.

7.    Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της «ΜΙΧ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αθ. Διάκου αριθμ. 2 στην Δ.Κ. Ιτέας του Δήμου  Δελφών.

8.    Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» με την επωνυμία «NAYSIKA PALACE» της «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ Α.Ξ.Τ.Ν.Ε.Β.Ε.» το οποίο βρίσκεται επί της οδού Λ. Ηρώων αριθμ. 6  στην Δ.Κ. Ιτέας του Δήμου  Δελφών. 

  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου   
της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας                                                                                   ΓΟΥΩΡΘ ΤΖΩΝ-ΤΑΟΥΝΣΕΝΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: