Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Τ.Ε.Ε Τμήμα Ανατολικής Στερεάς-Πρόσκληση σε ημερίδα με θέμα : " Η Διανοητική ιδιοκτησία ως επένδυση των ΜμΕ στην Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα"

1.jpg
2.jpg

Δεν υπάρχουν σχόλια: