Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Π.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΜΟΡΝΟΥ ΕΥΔΑΠ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Άμφισσα 29 Μαΐου 2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕ.ΠΥ.Δ.  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ                                                      
                                                                                Προς: Μ.Μ.Ε.
 Δ/νση: Αρχστη  Μαυραειδή Θεμιστοκλή 3                                  
 Τ.Κ. 331 00 - ΑΜΦΙΣΣΑ
 Τηλ.:  22650 - 28333
 FAX:  22650 - 23900
 E-mail: amfissa@psnet.gr

                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την 29-5-2017 το προσωπικό της Π.Υ. Άμφισσας και του Π.Κ. Λιδωρικίου προχώρησαν σε εκπαιδευτική επίσκεψη στο φράγμα του Μόρνου της ΕΥΔΑΠ προκειμένου να ενημερωθούν και να αντλήσουν αμφίδρομες εκπαιδευτικές εμπειρίες από το προσωπικό του φράγματος για το σύστημα λειτουργίας και των συστημάτων ασφαλείας αυτού. 

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από την Προϊσταμένη του φράγματος Εργοδηγού κ. Βαρώτση Θέκλα και τον Μηχανολόγο Μηχανικό του φράγματος κ. Δημάκη Γεώργιο. 

Έγινε ενημέρωση στο τριπλό σύστημα ασφαλείας λειτουργίας (ψηφιακό, ηλεκτρικό, χειροκίνητο) του φράγματος και εισχώρηση των Πυροσβεστών σε βάθος 140 μέτρων και μήκος 1 χλμ στα έγκατα του φράγματος από την σήραγγα ΣΔ στα αντλιοστάσια των αποστραγγιστικών. 

Έγινε επίσης επίδειξη της λειτουργίας των ανιχνευτών μεθανίου και των τριών σεισμογράφων που είναι εγκατεστημένοι σε καίρια σημεία της εγκατάστασης και των συστημάτων άντλησης των διαρροών, υπερχείλησης της λίμνης και εξαερισμού των σηράγγων. 

Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενημέρωση για τις στοές της θυρόφραξης του νερού της λίμνης και των τεσσάρων εισόδων επέμβασης (Σ1, G5, ΣΔ, ανελκυστήρας) σε περίπτωση συμβάντος για την επέμβαση των Πυροσβεστών.

Ο Δτης της Π.Υ. Άμφισσας
Σίμος Ηλία Αποστόλου
Αντιπύραρχος 

Δεν υπάρχουν σχόλια: