Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Άμφισσα 24 Μαΐου 2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕ.ΠΥ.Δ.  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ                                                      
                                                                                Προς: Μ.Μ.Ε.
 Δ/νση: Αρχστη  Μαυραειδή Θεμιστοκλή 3                                  
 Τ.Κ. 331 00 - ΑΜΦΙΣΣΑ
 Τηλ.:  22650 - 28333
 FAX:  22650 - 23900
 E-mail: amfissa@psnet.gr

                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 12 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άμφισσας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) Άμφισσας προκειμένου να γίνει επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές σε θέματα πυρασφάλειας και αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων.
Μαθητές και καθηγητές ανταποκρίθηκαν στην εκπαίδευση και αποκόμισαν χρήσιμες οδηγίες για την πυρασφάλεια κλειστών και ανοιχτών χώρων.

Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άμφισσας
Σίμος Ηλία Αποστόλου
Αντιπύραρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια: