Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Άμφισσα: Εργασίες στα σκαλιά του Αγ. Νικολάου με... Αυτεπιστασία!


Έναν σχεδόν ξεχασμένο τρόπο κατασκευής τεχνικών έργων αναβίωσε η  Δημοτική Αρχή, αυτό την Αυτεπιστασίας! 


Με δικούς του εργάτες (από τα οκτάμηνα) και υλικά ο Δήμος άρχισε να εκτελεί διάφορες εργασίες όπως πλακοστρώσεις, χρωματισμούς κτλ 

Εργασίες που στο παρελθόν γινόντουσαν με την μέθοδο της απευθείας ανάθεσης ή της δημοπράτησης. Διαδικασίες και χρονοβόρες αλλά και πολυέξοδες (δημοσιεύσεις, τεύχος δημοπράτησης , ενστάσεις, εγγυητικές, αρκετές εργατοώρες μηχανικών της Τεχνικής υπηρεσία για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή όλων τον προβλεπόμενων από τον νόμο γραφειοκρατικές διαδικασίες…)


Ο Δήμαρχος και έκανε κατά κόρων εργασίες με το σύστημα της αυτεπιστασίας ήταν ο Χρ. Καμπεράκης με τον Θύμιο Τσελέ μηχανικό και από τους πιο σύγχρονους  κυρίως ο Στ.  Μαντζώρος  σαν Δήμαρχος Δεσφίνας.


Αυτεπιστασία:  η φροντίδα και επιστασία της κατασκευής ενός τεχνικού έργου από τον οργανισμό που ενδιαφέρεται άμεσα για το έργο αυτό…


Πάντα φυσικά με έμπειρο προσωπικό και την σωστή επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας…


Δεν υπάρχουν σχόλια: