Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

“Αδειοδότηση αρδευτικών γεωτρήσεων”

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΕΛΑΙΟΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ κ΄ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ Άμφισσας-Ιτέας-Δελφών «Α Ρ Ι Σ Τ Α Ι Ο Σ»

Αποτέλεσμα εικόνας για Αδειοδότηση αρδευτικών γεωτρήσεων
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ                                       03.05.2017
ΕΛΑΙΟΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ κ΄ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ                           
Άμφισσας-Ιτέας-Δελφών                                                                      
 «Α Ρ Ι Σ Τ Α Ι Ο Σ»          


                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                 
                                                                                            
                                                                                  
                               Αδειοδότηση αρδευτικών γεωτρήσεων

Είναι γνωστό ότι το θέμα της αδειοδότησης των αρδευτικών γεωτρήσεων με το νέο καθεστώς μετά την συγκέντρωση των αιτήσεων από την Υπηρεσία του Δήμου Δελφών, έχει παραπεμφθεί στο αρμόδιο Τμήμα της Περιφέρειας.
Σε επίσκεψή μας την 21.04.17 στην συγκεκριμένη Υπηρεσία, ο Σύλλογός μας ενημερώθηκε σχετικά από τον καθ’ ύλη αρμόδιο Προϊστάμενο και θεωρεί επιβεβλημένη και επείγουσα την ενημέρωση των μελών του καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου.
Μας γνωστοποιήθηκε ότι η καθυστέρηση εξέτασης των αιτήσεων των ιδιοκτητών γεωτρήσεων που ανήκουν στον Δήμο Δελφών, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και αρκετά μέλη μας, οφείλεται στο ότι έτυχε να φτάσουν στην Υπηρεσία της Περιφέρειας με σχετική καθυστέρηση.
Μας επισημάνθηκε όμως ότι θα πρέπει μέχρι τις 14 Μαΐου να προσέλθουν στα γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ (πρώην ΔΕΗ) οι ιδιοκτήτες γεωτρήσεων, που τελούν σε αναμονή αδειοδότησης της γεώτρησής τους, να ενημερώσουν ότι έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση αδειοδότησης, η αξιολόγηση της οποίας εκκρεμεί και να ζητήσουν μέχρι την οριστική εξέτασής της, να τύχουν του καθεστώτος της χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με αγροτικό τιμολόγιο.
Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται φανερό ότι ο κάθε ιδιοκτήτης ή χρήστης αρδευτικών γεωτρήσεων, πρέπει να προσφύγει στο αρμόδιο γραφείο της ΔΕΔΔΗΕ για να ρυθμίσει την υπόθεσή του φέροντας μαζί του και τα ανάλογα στοιχεία από την υποβολή της σχετικής αίτησης στο Δήμο.


Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: