Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ”ΚΑΡΤΕΡΙΑ”: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΤΟΥ ΔΕΛΦΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ


Σύλλογος ''ΚΑΡΤΕΡΙΑ''

Καραϊσκάκη 72                                                                                         Ιτέα: 27-3-2012

Ιτέα Φωκίδος  332.00                                                                               Αρ. Πρωτ :   21


                                                                  Πρός : Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο

                                                                             Μπουμπουλίνας 20-22

                                                                             Αθήνα   ΤΚ 106.82

                

                                                  Κοινοποιήσεις : - Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού

                                                                               Γ.Γ. κα Μενδώνη

                                                                             - Ελληνική  Εθνική Επιτροπή

                                                                                για την U.N.E.S.C.O.

                                                                             -  Ι' ΕΠΚΑ Δελφών   Θέμα :  Ανακαθορισμός των ορίων  των Ζωνών Α&Β του Δελφικού Τοπίου             Σε συνέχεια της Σύσκεψης η οποία πραγματοποιήθηκε  στο ΥΠ.ΠΟ.Τ. την Τετάρτη

21-3-2012 και έν αναμονή της Συνεδρίασης του Κ.Α.Σ. για το ίδιο θέμα την Τρίτη 27-3-2012, θεωρούμε ότι πρέπει να λάβετε υπ' όψιν σας και τα εξής :

  1. Παρ' ότι το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠ.ΠΟ.Τ. με το υπ'αριθ. ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./164 απο 17-1-2012 έγγραφό του πρός την Βουλή των Ελλήνων απάντησε στην από 19-11-2011  ερώτηση της Βουλευτού Ν. Φωκίδος κας Παπαθανάση για το ζήτημα των ζωνών προστασίας του Δελφικού Τοπίου, η κα Παπαθανάση ενημέρωσε  με δελτίο τύπου τους όποιους ενδιαφερόμενους για το θέμα, στίς 19-3-2012 (2 μήνες αργότερα), ενώ η Σύσκεψη με την διασικασία της  υποβολής  προτάσεων, είχε προγραμματισθεί για τίς 21-3-2012 (2 ημέρες αργότερα)
  2. Επίσης και απο την πλευρά του Δήμου Δελφών, δεν υπήρξε καμμία ανακοίνωση, ούτε προηγήθηκε εξ όσων  είχαμε την δυνατότητα να γνωρίζουμε, η όποια ευρεία ενημέρωση των δημοτών και των Φορέων του Δήμου στο σύνολό τους, για το συγκεκριμένο θέμα. Συνεπώς,  με δεδομένο το στοιχείο του  αιφνιδιασμού, ήταν λογικά αδύνατη η προσέλευση περισσοτέρων αφ' ενός  και επιμελώς προετοιμασμένων αφ' ετέρου. Πόσο μάλλον να παρουσιάσουν συγκροτημένες προτάσεις.

Υπενθυμίζουμε εδώ ότι, ο Σύλλογός μας με το υπ. Αριθ. 12/27-11-2011 έγγραφό του, είχε ενημερώσει το Κ.Α.Σ. για την απουσία  Δημόσιας Ανάρτησης των προτάσεων και Διαβούλευση αυτών.  Επίσης  ότι η κα Παπαθανάση σε δελτίο τύπου της 6-6-2011 (5 μήνες προγενέστερο της επιστολής μας και το οποίο σας έχει αποσταλλεί),  μας διαβεβαίωνε ότι : (αυτολεξεί) Το Υπουργείο Πολιτισμού και μόνον ΘΑ ΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ επιστημονικής και Κοινωνικής Διαβούλευσης για το ζήτημα της αναοριοθέτησης  της ζώνης Β και των χρήσεων γής της ζώνης Β του Δελφικού Τοπίου

  1. Θεωρούμε ότι  λόγω  της μείζουσας  σοβαρότητας  του θέματος του Δελφικού Τοπίου, θα πρέπει, η οποιαδήποτε παρέμβαση- τροποποίηση-αναοριοθέτησή του, να πραγματοποιηθεί με χειρουργικής ακρίβειας χειρισμούς, λαμβάνοντας υπ' όψιν το σύνολο του προστατευόμενου τοπίου και όχι επιλεκτικά τμήματά του, αναλόγως των ασκουμένων πιέσεων εκ μέρους  των (ποικίλοις λόγοις) ενδιαφερομένων. Και για να γίνει αυτό, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η σύνταξη Μελέτης, η οποία  αφ' ενός θα  καταγράψει την υπάρχουσα κατάσταση, μέ ότι καλό ή κακό έχει δημιουργήσει η επιβολή του Δελφικού Τοπίου σε όλη την περιοχή και με την αναλυτική πρόταση για όλες τις απαιτούμενες τροποποιήσεις αφ' ετέρου. Εξυπακούεται ότι θα ληφθούν υπ' όψιν ΟΛΕΣ οι παράμετροι της οικονομικής ζωής των κατοίκων ΟΛΩΝ των περιοχών του Δελφικού Τοπίου. Με αυτόν τον τρόπο,  μιά αντικειμενική και  επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόταση, αποκτά την έξωθεν καλή μαρτυρία για το αναγκαίον και αποδεκτόν της οποιασδήποτε τροποποίησης-αναθεώρησης του Δελφικού Τοπίου.  Είναι γνωστό ότι για ένα ελαχιστότατο Δημόσιο έργο, απαιτείται προ της εκτελέσεώς του, η σύνταξη μιάς Μελέτης.  Πολώ μάλλον για μιά  επέμβαση αυτού του βεληνεκούς.
  2. Για τίς προθέσεις του Υπουργείου συνοδευόμενες απο την συνταχθείσα Μελέτη, φρονούμε ότι πρέπει να λάβουν γνώσει τόσον το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών(ICOMOS) όσον και η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς ( WHC)  ενώ παραλλήλως  θα πρέπει να εξασφαλισθεί  και η σύμφωνη γνώμη της U.N.E.S.C.O. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η  πιθανότητα  εκθέσεως του Υπουργείου  σε ενστάσεις απο  ενδεχόμενο τακτικό ή έκτακτο έλεγχο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, ώς προς τον τρόπο επανακαθορισμού των ορίων του Δελφικού Τοπίου.  Κατόπιν όλων αυτών, δέν προτιθέμεθα να υποβάλουμε προτάσεις,  καθ' όσον  και μόνον  η απουσία της Δημόσιας Ανάρτησης των Προτάσεων και η Διαβούλευση στον Δήμο Δελφών,  καθιστά διαβλητή  την οποιανδήποτε λήψη απόφασης.


Δεν υπάρχουν σχόλια: