Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

«Προ των πυλών» η προκήρυξη για επενδύσεις στη μεταποίηση

Ζυθοποιίες και μονάδες επεξεργασίας προϊόντων κυψέλης (π.χ. γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα), αλλά και παραγωγής αιθέριων ελαίων επιδοτούνται, μεταξύ άλλων, από το μέτρο «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» (4.2), που αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο μήνα. Το ποσοστό επιδότησης φθάνει στο 65% των επιλέξιμων δαπανών.
Αποτέλεσμα εικόνας για Ζυθοποιίες και μονάδες επεξεργασίας προϊόντων κυψέλης


Για την ώρα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, έχουν υπογράψει το θεσμικό πλαίσιο για το σκέλος του μέτρου που σχετίζεται με την παραγωγή προϊόντων, τα οποία θεωρούνται «μη γεωργικά». Εντός των επόμενων ημερών θα δοθεί «πράσινο φως» για αντίστοιχο πλαίσιο για τα γεωργικά προϊόντα -αφορά σε οινοποιεία, τυροκομεία, μονάδες επεξεργασία γάλακτος κ.λπ.- προκειμένου να ακολουθήσει η προκήρυξη.
Υπογραμμίζεται πως από τα 250 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν στο μέτρο συνολικά, η πρώτη προκήρυξη θα ανέλθει σε 170 εκατ. ευρώ και υπολογίζεται πως θα ενισχυθούν περίπου 400 επενδυτικά σχέδια.
Αναφορικά με τα υπομέτρα για τα μη γεωργικά προϊόντα (4.2.2 και 4.2.3), που απευθύνονται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας:
Στο πλαίσιο του «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν μη γεωργικό» επιδοτούνται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β’ ή Γ’ κατηγορίας και υπάγονται στους εξής κλάδους:
-Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος.
-Ζυθοποιία.
-Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα).
-Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων.
-Μονάδες πυρηνελαιουργείων.
-Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης.
-Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας).
-Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών.
-Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής.
-Αξιοποίηση παραπροϊόντων (5Ε προτεραιότητα).
-Παραγωγή βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες.
-Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.
Σημειώνεται πως εξαιρούνται από τις ενισχύσεις οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρίας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.
Οσον αφορά στο έτερο υπομέτρο «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες», με τελικό προϊόν μη γεωργικό (4.2.3), όπως «μαρτυρά» το όνομά του απευθύνεται σε επαγγελματίες αγρότες (ατομικές επιχειρήσεις). Δεν είναι επιλέξιμες, ωστόσο, οι αιτήσεις:
-νομικών προσώπων, τα οποία δεν έχουν συσταθεί και
-φυσικών προσώπων, τα οποία δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος, έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.
Η συγκεκριμένη δράση καλύπτει τους εξής κλάδους:
-Παραγωγή αποσταγμάτων, ποτών από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης.
-Ζυθοποιία.
-Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων διατροφής και κοσμετολογίας (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας).
-Παραγωγή αιθέριων ελαίων.
-Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα).
-Επεξεργασία καπνού.
Η πρώτη ύλη που μεταποιούν οι δικαιούχοι του παραπάνω υπομέτρου μπορεί να προέρχεται εκτός από τη δική τους εκμετάλλευση και από άλλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις με στόχο τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα της επένδυσης.
Στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων, οι φορείς που αιτούνται ενίσχυση για τη μεταποίηση γεωργικού προϊόντος σε μη θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος και να αξιοποιούν το προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη που θα το μεταποιούν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικά μη γεωργικό προϊόν.
Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ήδη την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη μπορούν να την αιτηθούν κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, ώστε τουλάχιστον ένα ποσοστό του μεταποιημένου προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στο πλαίσιο της δεύτερης μεταποίησης να παράγεται από το δικαιούχο.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει ήδη την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος, το επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται για ενίσχυση είναι δυνατό να περιέχει δαπάνες που αφορούν και στην πρώτη και τη δεύτερη μεταποίηση ή δαπάνες που αφορούν μόνο στη δεύτερη μεταποίηση αυτού του προϊόντος.
Ο προϋπολογισμός
Τα όρια προϋπολογισμού των επενδύσεων αφορούν τόσο στον αιτούμενο όσο και τον επιλέξιμο προϋπολογισμό των αιτήσεων στήριξης, δηλαδή τον προϋπολογισμό του έργου, όπως αυτός καθορίζεται μετά το πέρας της αξιολόγησης της αίτησης. Εργα με επιλέξιμο προϋπολογισμό εκτός των ορίων της δράσης στην οποία υπέβαλαν αίτηση απορρίπτονται και, εάν επιθυμούν να ενταχθούν σε μία από τις παραπάνω δράσεις, πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση σε επόμενη πρόσκληση.
-Υπομέτρο 4.2.2: Κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός 100.000 ευρώ, ανώτατος 5 εκατ. ευρώ.
-Υπομέτρο 4.2.3: Κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός 50.000 ευρώ, ανώτατος 300.000 ευρώ.
Σημειώνεται πως οι δικαιούχοι της συγκεκριμένης δράσης, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης και στα «σχέδια βελτίωσης» (μέτρο 4.1), μπορούν να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού έως 500.000 ευρώ – αθροιστικά δηλαδή για τη Δράση 4.2.3 και το μέτρο 4.1.
Αναφορικά με το ύψος της ενίσχυσης για τη Δράση 4.2.2 καθορίζεται ως εξής:
-Για έργα συνολικού προϋπολογισμού έως και 300.000 ευρώ το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης.
-Για έργα άνω των 300.000 ευρώ η ενίσχυση θα χορηγείται σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των περιφερειών στον εν ισχύι εγκεκριμένο από την Ε.Ε. περιφερειακό χάρτη, όπως ισχύει κάθε φορά.
Για τη δράση 4.2.3 το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης.
Ιωάννα Φεντούρη

Δεν υπάρχουν σχόλια: