Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις Εστίασης, Εστιατόρια και Καφετέριες

Αποτέλεσμα εικόνας για καφετεριες και εστιατορια
Την άνοιξη λοιπόν, εκτός απροόπτου, και σχεδόν μετά από μια δεκαετία από την τελευταία φορά που είχε προκηρυχθεί σχετικό πρόγραμμα, αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος για την αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Εστίασης (ΚΑΔ 56). Παρά τις περί του αντιθέτου διαχρονικές τοποθετήσεις, αντιρρήσεις και απόψεις των παραγόντων των αρμόδιων Υπουργείων, η πεποίθηση του υφυπουργού Οικονομίας κ. Αλέξη Χαρίτση είναι να ενταχθούν –επιτέλους- οι επιχειρήσεις του κλάδου στο ΕΣΠΑ.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης θα ανέρχεται σε 50.000.000 € (δημόσια δαπάνη). Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε 111,1 εκατ. €. Ενδέχεται μάλιστα να επιχορηγηθεί και μέρος του μισθολογικού κόστους υφιστάμενου και νέου προσωπικού. Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων θα καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και θα προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
Σκοπός του Προγράμματος θα είναι η αναβάθμιση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης (αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών) μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής, ενίσχυση της ασφάλειας των χώρων και ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Οι επιλέξιμες δαπάνες προβλέπεται να αφορούν:
Κτιριακές Υποδομές με έμφαση στην προστασία του Περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας με παρεμβάσεις και διάφορες κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους της επιχείρησης που συνδέονται άμεσα είτε με εξοικονόμηση ενέργειας είτε με την προστασία του περιβάλλοντος.
Αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, ενσωμάτωση εξοπλισμού ΤΠΕ. Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης, τα κόστη αδειών χρήσης λογισμικού, την Δημιουργία- κατασκευή νέου διαδικτυακού τόπου και προσαρμογή υπάρχουσας ιστοσελίδας για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία. Επίσης την δημιουργία – ανάπτυξη mobileportals, mobileapps και τα κόστη υιοθέτησης υπηρεσιών cloud computing και φυσικά την ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS).
Ανανέωση εξοπλισμού εκείνου που συνδέεται με την ασφάλεια του χώρου και την ασφάλεια της παροχής της υπηρεσίας.
Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας, όπως η αντικατάσταση ηλεκτρικών/ ηλεκτρονικών συσκευών με νέες ενεργειακής σήμανσης Α, η εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων, η εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, η εγκατάσταση συστήματος ελέγχου επιπέδων φωτισμού με αισθητήρες παρουσίας. Θα προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ ή αντλιών θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή και θέρμανσης/ ψύξης χώρων, η αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα/ λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου, ο εξοπλισμός και εργασίες για μείωση κατανάλωσης νερού, ο εξοπλισμός και οι εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού
Επίσης στο πρόγραμμα θα είναι επιλέξιμες δαπάνες για Μελέτη και σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων όπως ISO, HACCP κτλ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: