Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΕΛΙΑ” ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ "ΕΛΙΑ"

            
Με βασικό σκοπό τη διαφύλαξη της αρτιότητας και της ιστορικής αξίας του Κάστρου των Σαλώνων, ο Σύλλογος Αναπτυξιακού Προβληματισμού «Ελιά» έστειλε στις 27/3/2012 το παρακάτω κείμενο προς το Δήμο Δελφών, κοινοποιώντας το και στους εξής:


1. 24η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
2. Ι' Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
3. Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας
4. Προϊστάμενο Δασαρχείου
5. Επιτροπή Συλλόγων Άμφισσας


Το δημοσιεύουμε προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων και ανταλλαγή απόψεων. Το σταλθέν έγγραφο διατυπώνεται παρακάτω:


«Σύμφωνα με το καταστατικό σκοπός του Συλλόγου «Ελιά» ορίζεται η παραγωγή αναπτυξιακής σκέψης για τα τοπικά προβλήματα, η οργάνωση παρεμβάσεων προς τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς και την τοπική κοινωνία, η έμφαση σε θέματα της αισθητικής των πόλεων και του περιβάλλοντος χώρου, της οικολογικής ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για την πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής με σεβασμό των πιο πάνω αξιών.


Στα πλαίσια αυτά το Δ.Σ. του Σύλλογου Αναπτυξιακού Προβληματισμού «Ελιά» επιθυμεί να εκφράσει το ενδιαφέρον του για την εύρεση τρόπου διαφύλαξης της καλής κατάστασης του ιστορικού μνημείου της πόλης της Άμφισσας, του Κάστρου των Σαλώνων. Προτείνουμε λοιπόν, πρωτίστως με σεβασμό στην ιστορική του αξία, την έναρξη ενεργειών, οι οποίες θα έχουν ως στόχο την προστασία, τη συντήρηση, την καλύτερη προβολή και την τουριστική αξιοποίηση του ιστορικού μνημείου αλλά και του περιβάλλοντος χώρου του.


Η συμβολή σας σε μια τέτοια προσπάθεια θα είναι πολύ σημαντική. Προτείνουμε την δρομολόγηση μελλοντικής συνάντησης των αρμοδίων κάθε φορέα με σκοπό την κατάθεση προτάσεων και την ανάπτυξη προβληματισμών επί του θέματος. Παρακαλούμε για τη στήριξη και τη συνεργασία σας.»


Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου «Ελιά»
Δεν υπάρχουν σχόλια: