Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Προς το Δήμο Δελφών... "μείωση τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες" του Ευστ. Μαρματάκη


                                       
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ –ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
                                                                                                         Γαλαξίδι 3  Φεβρουαρίου 2017

Ευστ. Μαρματάκη                                           Προς το Δήμο Δελφών                                                       θέση Κεραμού                               Αντιδήμαρχο Οικονομικών Λουκά Αναγνωστόπουλο                        Γαλαξίδι Τ.Κ. 33052                                        Κοιν. - Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου              -                                                                                             - Γραφείο Δημάρχου 

Θέμα:   μείωση τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες σχετ.  πρακτικό συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου Δελφών 17/23.09.2016 - απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  349/04.09.2016

Κύριε Aντιδήμαρχε , 
διαβάζοντας την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , βάση της οποίας λήφθηκε και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , έχω να παρατηρήσω τα παρακάτω.  Η μείωση αφορά μόνο τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλες τις Δ.Ε. του Δήμου και μάλιστα Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΙΣ ΠΑΓΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ.                                                                                                                                         
Βάσει των στοιχείων που πρόσφατα μου έχουν γνωστοποιηθεί και πρόσθετων που έχω συλλέξει , στην Δ.Ε. Ιτέας , εκτός λάθους , ο πολίτης χρεώνεται ετησίως για πάγια ύδρευσης και αποχέτευσης με ΦΠΑ , είτε καταναλώσει 303  είτε 1203 ,  με το ποσόν των 120 € περίπου. Και το ποσόν αυτό κύριε Αντιδήμαρχε αφορά  την ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ και ΟΧΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ .

Επομένως και βάσει αυτών που μου έχουν γνωστοποιηθεί   , η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως τις προσδιορίζει , της Δ.Ε. Ιτέας !!!

Ακόμη και για μεγαλύτερες ετήσιες καταναλώσεις η μείωση θα είναι ελάχιστη και τελείως δυσανάλογη   σε σχέση με τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες των άλλων Δ.Ε. !!!  
Ύστερα από τα παραπάνω και σε συνέχεια των όσων κατά καιρούς και προς πάσα κατεύθυνση στο Δήμο έχω τονίσει δε θα πρέπει κ. Αντιδήμαρχε να επικεντρωθείτε στο ότι το κύριο , για να μην πω το μοναδικό , κριτήριο των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης  πρέπει να επικεντρώνεται στην κατανάλωση και όχι στην υπέρογκη επιβολή παγίων;
Και ότι η ανακοστολόγηση των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης πρέπει να γίνει , με αυτό το  κριτήριο , άμεσα με σκοπό την ελαχιστοποίηση των υφισταμένων ανισοτήτων τόσο μεταξύ των πολιτών των Δ.Ε. όσο και των πολιτών μέσα στην ίδια Δ.Ε. ;                                                                                
Επισημαίνω ότι εκτός των άλλων  οι πολίτες των  Δ.Ε. όπου υπάρχουν υψηλά πάγια θα έχουν οικονομικό όφελος 11% ,  αφού ο  ΦΠΑ  στην κατανάλωση ύδρευσης είναι 13%  .

                                                                                                                Με εκτίμηση
                                                                                                   Ευστάθιος Μαρματάκης 

Δεν υπάρχουν σχόλια: