Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Δεκαέξι αλλαγές σε ασφαλιστικό – εργασιακό από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας

Μπαράζ αλλαγών στην ασφαλιστική και εργασιακή νομοθεσία αναμένεται να καταθέσει το Υπ. Εργασίας ακόμα και σήμερα.
Συγκεκριμένα, οι αλλαγές αυτές προβλέπουν :
-Υποχρεωτική η ηλεκτρονική αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου, πιστοποιώντας ότι ο ίδιος έχει συμφωνήσει.
-Παροχή επιδόματος ανεργίας σε περιπτώσεις μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας σε βάρος του εργαζομένου.
-Ενίσχυση του πλαισίου ενημέρωσης και υπεύθυνης διαβούλευσης εργαζομένων και εργοδοτών.
-Επέκταση της προστασίας της μητρότητας και στις γυναίκες που εμπλέκονται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας ή σε διαδικασία υιοθεσίας.
-Αυττοματοποιημένος τρόπο (point-system) η επιβολή προσωρινής ή και οριστικής διακοπής της λειτουργίας μίας επιχείρησης, όταν ο εργοδότης παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
-Υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί ηλεκτρονικά τη νόμιμη υπερωριακή εργασία πριν την έναρξη της. Εκσυγχρονίζεται έτσι το σημερινό σύστημα χειρόγραφης καταγραφής και εκ των υστέρων δήλωσης των υπερωριών, το οποίο αφήνει ευρεία περιθώρια για παραβατικές πρακτικές.
-Κατάργηση της αναστολής συντάξεων για όσους φυλακίζονται.
-Δυνατότητα αναζήτησης συντάξιμων αποδοχών της καλύτερης πενταετίας από το 2002 έως την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Για τους ανέργους, η πενταετία θα μπορεί να συμπληρώνεται και πριν από το 2002. Μετά το 2021 η πενταετία θα μετατραπεί σε δεκαετία.
-Παράταση της χορήγησης αναπηρικής σύνταξης για όσο καιρό εκκρεμεί η κρίση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας. Για τα άτομα με αναπηρία που πάσχουν από ψυχικές νόσους, προβλέπεται ότι η ανάληψη εργασίας δεν επιφέρει μειώσεις στο ποσό της σύνταξης ή άλλων επιδομάτων, όταν η εργασία τους ενδείκνυται για λόγους θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης. Εισάγεται, επίσης, η υποχρέωση των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να διασφαλίζουν την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρίες σε αυτά, αναγνωρίζεται ως επίσημη γλώσσα του κράτους η ελληνική νοηματική και ως επίσημη μέθοδος γραφής και ανάγνωσης η ελληνική γραφή Μπράιγ (Braille).
-Δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών από τους αγρότες με βάση το 70% του σημερινού κατώτατου μισθού.
-Επιβολή 0,45 για τις επικουρικές συντάξεις τις οποίες αιτήθηκαν ασφαλισμένοι από 1.1.15 και μετά
-Δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες να καταβάλλουν αυξημένες εισφορές έτσι ώστε να μπορούν να λάβουν αυξημένη σύνταξη.
-Κατάργηση της υποχρέωσης μηχανικών και δικηγόρων να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές μόνο λόγω της εγγραφής τους σε ΤΕΕ και δικηγορικούς συλλόγους αντίστοιχα
-Άτοκη επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών όταν οι ασφαλισμένοι έχουν καταβάλλει εισφορές υψηλότερες από τις προβλεπόμενες
-Κατάργηση της παραγραφής στο δικαίωμα σύνταξης εάν παρέλθει η τριετία από την υποβολή της σχετικής αίτησης, για τους εργαζόμενους στο δημόσιο.
-Δυνατότητα στους αιρετούς να αθροίζουν το εισόδημά τους και από άλλες πηγές προκειμένου να υπολογίζεται η σύνταξή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: