Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

Πρόστιμο 200.000 σε πρατήριο και εγκαταστάτη συστήματος εισροών – εκροών


Η ζημία του δημοσίου από την παράνομη διακίνηση και εμπορία καυσίμων πλησιάζει το 1 δις ευρώ, τη στιγμή που τα στοιχεία δείχνουν περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης καυσίμων.


Του Δημήτρη Μπαλή
Η πάταξη της φοροδιαφυγής μέσω της παράνομης διακίνησης και εμπορίας καυσίμων, έχει βαθιές ρίζες. Μπορεί στα πρατήρια να έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών – εκροών, σύμφωνα με τα οποία καταγράφεται το πόσα καύσιμα τοποθετούνται στις δεξαμενές και πόσα εξέρχονται ανεφοδιάζοντας τα οχήματα, ωστόσο ακόμα και αυτό το σύστημα φαίνεται ότι παραβιάζεται.

AdTech Ad

Πάντως, οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών πρέπει να είναι προς πάσα κατεύθυνση, από τα διυλιστήρια και τα φορτηγά μέχρι τα πρατήρια και βέβαια με την υψηλή φορολόγηση (το 67% της τιμής της βενζίνης είναι φόροι!) οι καιροσκόποι βρίσκουν ευκαιρία για φοροδιαφυγή.
Τα επισημαίνω όλα αυτά με την ευκαιρία της σημερινής ανακοίνωσης από την Περιφέρεια Αττικής, ότι επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 200.000 € σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά και στον εγκαταστάτη του συστήματος εισροών - εκροών στο συγκεκριμένο πρατήριο, διότι διαπιστώθηκε ότι γινόταν αποθήκευση και διακίνηση καυσίμων από δεξαμενές, που δεν ήταν συνδεδεμένες με το σύστημα εισροών - εκροών.
Στο πρατήριο αυτό, για την εξέταση της λειτουργίας του συστήματος εισροών - εκροών παραλήφθηκαν και εξετάστηκαν στοιχεία από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Από τον έλεγχο των στοιχείων διαπιστώθηκαν απενεργοποιήσεις του συστήματος μέτρησης των δεξαμενών, για διάφορα χρονικά διαστήματα το 2014 και το 2015 ενώ γινόταν αποθήκευση και διακίνηση καυσίμων. Για τις απενεργοποιήσεις κρίθηκε ότι είχε συνυπαιτιότητα ο εγκαταστάτης του συστήματος εισροών - εκροών. Επίσης, κρίθηκε ότι με υπαιτιότητα του πρατηρίου δεν είχαν τοποθετηθεί σφραγίδες σε σημεία σφράγισης τεσσάρων αντλιών και πως ο συνολικός αθροιστής μίας αντλίας και ο αντίστοιχος μετρητής του συστήματος εισροών - εκροών είχαν μηδενική ένδειξη. Για όλες τις παραβάσεις στο πρατήριο υγρών καυσίμων επιβλήθηκε, με αποφάσεις, που εκδόθηκαν αυτές τις ημέρες, συνολικό πρόστιμο ύψους 100.000 € ενώ ισόποσο είναι το πρόστιμο στον εγκαταστάτη του συστήματος, διότι είναι υπότροπος.
Ο έλεγχος έγινε, στις 29 Μαρτίου 2017, από κλιμάκιο του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων, στο πλαίσιο των τακτικών και έκτακτων έλεγχων που γίνονται σε πρατήρια υγρών καυσίμων, με στόχο να ελέγχονται:
Η λειτουργία του εγκατεστημένου συστήματος εισροών - εκροών.
Η λειτουργία των αντλιών του πρατηρίου.
Η ποιότητα των πωλούμενων καυσίμων και των λιπαντικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: