Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

110 ημέρες περιθώριο για την αποκάλυψη «μαύρων» εισοδημάτων


Η 31η Μαΐου είναι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων στην Εφορία προκειμένου να «ασπρίσουν» αδήλωτα εισοδήματα.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει στείλει σε χιλιάδες φορολογουμένους σημειώματα-προσκλήσεις προκειμένου να ρυθμίσουν φορολογικές εκκρεμότητες μέσω των διατάξεων για την οικειοθελή αποκάλυψη των αδήλωτων εισοδημάτων. Πρόκειται για 1.200.000 φορολογουμένους που βρίσκονται σε λίστες ως ύποπτοι για φοροδιαφυγή και τεκμαίρεται πως έχουν κρύψει από την Εφορία εισοδήματα τα τελευταία χρόνια.
Η πρώτη προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση των φορολογουμένων στους οποίους κατά την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή είχε ήδη κοινοποιηθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων εξέπνευσε στις 7 Φεβρουαρίου.
Οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμων που δεν έχουν κοινοποιηθεί έως τις 12 Δεκεμβρίου 2016, κοινοποιούνται μετά τις 7 Φεβρουαρίου 2017, αφού τροποποιηθούν, με πράξη του οργάνου που τις εξέδωσε, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αίτηση. Το ποσοστό πρόσθετου φόρου ορίζεται σε 25% του κυρίου φόρου.
Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων στην Εφορία για την εθελουσία αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων είναι η 31η Μαΐου 2017.
Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή:
• Οι δηλώσεις υποβάλλονται στον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ χειρόγραφα, σε δύο αντίτυπα.
• Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος εκκαθαρίζονται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις κατά το έτος που αφορούν. Η Εφορία θα προβαίνει στην εκκαθάρισή της υπολογίζοντας τον πρόσθετο φόρο, κατά περίπτωση.
• Κατά την υποβολή της αρχικής ή τροποποιητικής χειρόγραφης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στη ΔΟΥ προσκομίζονται, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτουν τα ποσά τα οποία δηλώνονται.
• Όταν δεν είναι διαθέσιμα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, τα εισοδήματα που δηλώνονται αποδεικνύονται με κάθε διαθέσιμο πρόσφορο μέσο.
• Αν τα εισοδήματα που δηλώνονται προέρχονται από γνωστή πηγή, δηλώνονται στον οικείο κωδικό της δήλωσης.
• Όσοι φορολογούμενοι ενταχθούν στις διατάξεις του ν. 4446/2016 για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών δύνανται εκτός από την εφάπαξ εξόφληση των οφειλών που τυχόν θα προκύψουν να ρυθμίζουν τις εν λόγω οφειλές σε μέχρι 24 δόσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: