Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Τέλος οι προθεσμιακές καταθέσεις για τους φορείς του Δημοσίου


Διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο που κατάθεσε την Παρασκευή η κυβέρνηση στη Βουλή αναγκάζει τους φορείς της γενικής κυβέρνησης να κλείσουν όλες τις προθεσμιακές τους καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα  και να μεταφέρουν το σύνολο των ταμειακών τους διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Σήμερα οι καταθέσεις των φορέων της γενικής κυβέρνησης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ανέρχονται στα 14,3 δισ. ευρώ. Από αυτές τα 7,2 δισ. ευρώ αφορούν σε καταθέσεις προθεσμίας και τα 7,1 δισ. ευρώ σε καταθέσεις όψεως.
Βάσει των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου, το μέγιστο όριο της ρευστότητας που οι φορείς της γενικής κυβέρνησης θα επιτρέπεται να διατηρούν στις εμπορικές τράπεζες θα ισούται με τις καθαρές ταμειακές τους ανάγκες για το επόμενο δεκαπενθήμερο.«Τα ταμειακά διαθέσιμα των φορέων γενικής κυβέρνησης πέραν του ανωτέρω μεγίστου ορίζονται ως πλεονάζοντα και τηρούνται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος», ξεκαθαρίζει το νομοσχέδιο.
Αυτό που δρομολογείται ταχέως είναι το κλείσιμο όλων των προθεσμιακών λογαριασμών των φορέων της γενικής κυβέρνησης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Μάλιστα, στο πολυνομοσχέδιο περιελήφθη και διάταξη που προβλέπει πως το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται σε αποκατάσταση της θετικής ζημίας (πέναλτι) που μπορεί να προκύψει σε βάρος των φορέων της γενικής κυβέρνησης από την πρόωρη λήξη (σπάσιμο) των προθεσμιακών τους καταθέσεων και τη μεταφορά των κεφαλαίων τους στην ταμειακή διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Στην βάση αυτή η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θα στείλει αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου εγκύκλιο σε όλους τους φορείς με ρητή εντολή να μην ανανεώσουν καμία προθεσμιακή κατάθεση στο μέλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: