Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Σε ιδιώτες η είσπραξη ανταποδοτικών δικαιωμάτων και τελών στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και στους λιμένες που διαχειρίζονται ΔήμοιΑποκλειστικά ο AIRETOS παρουσιάζει πως, με εκπρόθεσμη τροπολογία βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ψηφίστηκε χθες σε Ν/Σ του Υπουργείου Ναυτιλίας, 

νομοθέτησαν δυνατότητα τα ανταποδοτικά δικαιώματα και τέλη στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και στους λιμένες που διαχειρίζονται Δήμοι, να βεβαιώνονται και να εισπράττονται από τρίτα νομικά πρόσωπα, δηλαδή από ιδιωτικές Εταιρείες.

Η διάταξη γεννά ερωτηματικά, καθώς ιδεολογική “σημαία” του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η αποπομπή των εργολάβων και εν γένει των ιδιωτικών Εταιρειών και, αντί αυτών, οι προσλήψεις προσωπικού. 

Εδώ, ενώ ο Νόμος προέβλεπε ήδη τη δυνατότητα προσλήψεων προσωπικού, συγκεκριμένα προσλήψεις ορισμένου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ ειδικά για το σκοπό αυτό, τον άλλαξαν και ΠΡΟΣΘΕΣΑΝ τη δυνατότητα για τον ίδιο σκοπό –αντί προσλήψεων εργαζομένων– να γίνονται ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλαδή και σε ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.
Γιατί νομοθετήθηκε αυτό; Όπως μας λέει η Αιτιολογική Έκθεση που ΜΟΝΟ ο AIRETOS σας παρουσιάζει, “(…) λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας που απαιτείτο για την πρόσληψη προσωπικού (…)”. “Χρονοβόρα διαδικασία”είναι δηλαδή για τη συγκυβέρνηση το ΑΣΕΠ …

Υπογραμμίζουμε ότι, από τα πολιτικά κόμματα του δημοκρατικού τόξου, για τη συγκεκριμένη τροπολογία, ψήφισαν:
- ΝΑΙ: ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ
- ΟΧΙ: Ν.Δ., Κ.Κ.Ε., Ποτάμι, Ένωση Κεντρώων
- ΠΑΡΩΝ: Δημοκρατική Συμπαράταξη

Για να γίνει κατανοητό τι ακριβώς νομοθετήθηκε, ο AIRETOS σας παρουσιάζει (α)τι έλεγε ο Νόμος μέχρι χθες, (β)τι προστέθηκε, αλλά και(γ)το ακριβές κείμενο της τροπολογίας.

Το αρ.90 του ν.4504/2017(Φ.Ε.Κ. Α’ 184) στην παρ.1 ρυθμίζει πως γίνεται η βεβαίωση και η είσπραξη των υπέρ των Λιμενικών και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, προβλεπόμενων ανταποδοτικών δικαιωμάτων προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης, καθώς και των ειδικών τελών ελλιμενισμού των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, καθώς και των παραδοσιακών πλοίων, όπως αυτά ορίζονται στο ν. 4256/2014. 
Αντιστοίχως, στην παρ.2 ορίζει πως γίνεται η βεβαίωση και είσπραξη των ανωτέρω δικαιωμάτων/τελών υπέρ των Δήμων που τυγχάνουν φορείς διαχείρισης και εκμετάλλευσης Τουριστικών Λιμένων.

Προέβλεπε λοιπόν ο Νόμος ότι η είσπραξη-βεβαίωση διενεργείται από το προσωπικό των οικείων Λιμενικών και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων (ή από το προσωπικό των οικείων Δήμων, αντιστοίχως). Αν το προσωπικό των Λιμενικών και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων (ή των Δήμων, αντιστοίχως) δεν επαρκεί, η βεβαίωση-είσπραξη των ανωτέρω τελών διενεργείται από προσωπικό των Λιμενικών ή Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων (ή των Δήμων, αντιστοίχως), που προσλαμβάνεται προς τον σκοπό αυτόν, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τη διαδικασία του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (= ο Νόμος ΑΣΕΠ).

Εδώ λοιπόν, ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε τη φράση “ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ή φυσικά ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4412/2016”.
Υπενθυμίζουμε ότι ο ν.4412/2016 είναι ο γνωστός “Νόμος Σπίρτζη” περί δημοσίων συμβάσεων έργου, υπηρεσιών, προμηθειών.

Με απλά λόγια: εάν το προσωπικό του Δήμου ή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (αντιστοίχως της πρακτικής περίπτωσης) δεν επαρκεί, τότε για τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΕΙΣΠΡΑΞΗ :
- είτε θα προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου
- είτε η βεβαίωση/είσπραξη θα ανατίθεται σε τρίτο φυσικό πρόσωπο 
- είτε η βεβαίωση/είσπραξη θα ανατίθεται σε τρίτο νομικό πρόσωπο (= σε ιδιωτική Εταιρεία).

O ΑΙΡΕΤΟΣ σας παρουσιάζει το ακριβές κείμενο της Τροπολογίας του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μανιού, όπως κατετέθη εκπρόθεσμα στη Βουλή την 27η Ιουνίου και έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, κ. Ν. Σαντορινιό,στη χθεσινή Συνεδρίαση της Ολομέλειας: 1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ( ΦΥΣΙΚΟΥ Ή ΝΟΜΙΚΟΥ ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ... ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΚΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ . ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ;