Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

Την Πέμπτη 28/6/2018 και ώρα 18:30 η συνεδρίαση της Δ.Κ Ιτέας (ορθή επανάληψη ως προς την ώρα της συνεδρίασης)ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στις 25/6/18(ως προς την ώρα

συνεδρίασης)
                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΙΤΕΑ  22/6/2018

Δ Η Μ Ο Σ   Δ Ε Λ Φ Ω Ν                                           

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ                                         
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΙΤΕΑΣ                                                          ΠΡΟΣ
κ.κ. Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας
Αριθμ. Πρωτ. : οικ./11809                                       1.  Λύτρα           Ιωάννη                               
  2.  Μέγκο          Αναστάσιο
  3.  Καλπούζου    Μαρία                                                                
  4.  Οικονόμου      Νικόλαο

                                                                                  ΚΟΙΝ. : 1) κ. Παναγιωτόπουλο Αθανάσιο
                                                                                                Δήμαρχο Δήμου Δελφών
                                                                                         2)  κ. Θεοφάνη Ηλία
                                                                                          Γεν. Γραμματέα Δήμου Δελφών
     3) κ. Αναγνωστόπουλο Λουκά
                                                                                                        Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Ιτέας
                                                                                   4) κ. Μίχο Νεκτάριο
                                                                                          Καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο
     5)  κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                                          α) Μάνιο Ασημάκη
                                                                                          β) Καπαρέλη-Χαρίτου Γεωργία
                                                                                          γ) Μέγκο Παναγιώτη
                                                                                          δ) Λεοντίου Ευστάθιο
                                                                                          ε) Δρακάκη Γεώργιο
                                                                                           στ) Παναγιωτόπουλο Ανδρέα
 ζ) Πιλάλα-Τσακίρη Τριανταφυλλιά
                                                                                          6) Διοικητικό Συμβούλιο Α.Σ. «Αστέρας Ιτέας»                         
                                
Παρακαλούμε όπως στις  28 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 προσέλθετε στην Ιτέα και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας του Δήμου Δελφών, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :


  1. Εισήγηση για ονοματοδοσία του Δημοτικού Γηπέδου Ιτέας ως «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΙΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΚΗΣ» . 

  1.  Σχετικά με πρόταση του κ. Μητσόπουλου Παναγιώτη στα πλαίσια του εορτασμού της «Ναυμαχίας της Αγκάλης».

  1. Σχετικά με την πυρασφάλεια και την οργάνωση ομάδων εθελοντισμού στην Ιτέα.


  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου   
της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας


                                                                                   ΓΟΥΩΡΘ ΤΖΩΝ-ΤΑΟΥΝΣΕΝΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: