Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Μια ακόμη πηγή μόλυνσης του Κορινθιακού Κόλπου ..εκ των ένδον!!

Γαλαξίδι : Το επίσημο κράτος με έγγραφά του αναγνωρίζει την πλημμελή λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της πόλης και απειλεί με επιβολή προστίμου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: