Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Δ.Κ Ιτέας : Πρόσκληση Συμβουλίου στις 27/6/2017 και ώρα 20:00ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΙΤΕΑ  22/6/2017

Δ Η Μ Ο Σ   Δ Ε Λ Φ Ω Ν                                             

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΙΤΕΑΣ                                                             ΠΡΟΣ
κ.κ. Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας
Αριθμ. Πρωτ. : οικ. /14324                                    1.   Λύτρα                Ιωάννη
                                                                               2.    Μέγκο             Αναστάσιο
                                                                               3.    Καλπούζου     Μαρία
4.    Οικονόμου      Νικόλαος

    ΚΟΙΝ. : 1) Τον  κ. Παναγιωτόπουλο Αθανάσιο
                                                                                        Δήμαρχο Δήμου Δελφών
                                                                             2) Τον κ. Θεοφάνη Ηλία
                                                                                   Γεν. Γραμματέα Δήμου Δελφών
     3) Την κα Πιλάλα-Τσακίρη Τριανταφυλλιά                          
                                                                                    Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Ιτέας
    4) Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                                   α) Μάνιο Ασημάκη
                                                                                   β) Παναγιωτόπουλο Ανδρέα
                                                                                   γ) Καπαρέλη-Χαρίτου Γεωργία
                                                                                   δ) Μέγκο Παναγιώτη
                                                                                   ε) Λεοντίου Ευστάθιο
                                                                                  στ) Δρακάκη Γεώργιο
  

Παρακαλούμε όπως στις 27 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00  προσέλθετε στην Ιτέα και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης.  

  1. Ενέργειες σχετικά με τις Γαλάζιες Σημαίες στην Δ.Κ. Ιτέας.

  1. Ενέργειες σχετικά με την τήρηση του Κανονισμού του Νεκροταφείου της Δ.Κ. Ιτέας.

  1. Έκφραση  γνώμης σχετικά με το από 17-6-2017 έγγραφο της Συμβούλου κας Καλπούζου Μαρίας.                                                                                            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου   
της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας        ΓΟΥΩΡΘ ΤΖΩΝ-ΤΑΟΥΝΣΕΝΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: