Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

ΔΩΡΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ: ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΔΩΡΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

   17:30 – 18:00
Προσέλευση – Εγγραφές
18.00 - 18:15
Καλωσόρισμα Προέδρου Δωρικής Αδελφότητας & Δημάρχου Δωρίδας
18:15 - 18:30
Δυνατότητες αξιοποίησης της λίμνης για αθλητικές διοργανώσεις:
παραδείγματα λιμνών με πόσιμο νερό, Ηλίας Κουρεμένος
18.30 - 19:00
Αποτελέσματα τεχνικο-οικονομικής μελέτης επιπτώσεων και δυνατότητες διεκδίκησης, Δρ Έλενα Μουρελάτου, European Profiles
19:00 - 19:15
Ενημέρωση από Δήμαρχο Δωρίδας
19:15 - 20:00
Τοποθετήσεις - Ανοικτή συζήτηση


Δεν υπάρχουν σχόλια: