Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

«Πρωταθλήτρια» η ΕΤΕ στη μείωση των κόκκινων δανείων

Κατά περίπου 2,5 δισ. ευρώ μείωσε τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της πέρυσι η Εθνική. Κάλυψε σχεδόν το 30% του στόχου τετραετίας. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών και πώς επιβεβαιώνονται από την τράπεζα. Μικρό «καλάθι» για τις φετινές επιδόσεις
«Πρωταθλήτρια» η ΕΤΕ στη μείωση των κόκκινων δανείων

Με αξιοσημείωτες επιδόσεις στο μέτωπο της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs) έκλεισε το 2016 η Εθνική, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, που επιβεβαιώνονται έμμεσα από την τράπεζα.
Η Εθνική εκτιμάται ότι πέτυχε πέρυσι να μειώσει τα NPEs κατά τουλάχιστον 2,5 δισ. ευρώ, μειώνοντας το ποσοστό τους, ως προς το σύνολο των εγχώριων χορηγήσεων, σε περίπου 45% από 49,2% στο τέλος του 2015.
Η παραπάνω εκτίμηση εδράζεται, αφενός, στις επιδόσεις της τράπεζας ως το 9μηνο της απελθούσας χρήσης και αφετέρου, στην πρόβλεψη της διοίκησης για περαιτέρω -λογιστικές- διαγραφές δανείων.
Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016, η Εθνική είχε μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της κατά 1,9 δισ. ευρώ, σε σχέση με το τέλος του 2015, χάρη σε αποτελεσματικές ρυθμίσεις (1,4 δισ. ευρώ) και διαγραφές (0,5 δισ.). Το πλάνο, δε, που είχε επικοινωνήσει στους αναλυτές προέβλεπε για το σύνολο του 2016 διαγραφές δανείων 1 δισ. ευρώ.
Στελέχη της τράπεζας, που ερωτήθηκαν σχετικά, δήλωσαν ότι το πλάνο υλοποιήθηκε χωρίς αποκλίσεις. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα διέγραψε, κατά το τελευταίο τρίμηνο, δάνεια ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ. Με δεδομένο ότι πρόκειται για δάνεια με σωρευμένες προβλέψεις στο 100% της αξίας τους, η λογιστική διαγραφή δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα, μειώνει, όμως, τόσο το «στοκ» των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όσο και το συνολικό υπόλοιπο των χορηγήσεων.
Πέραν της διαγραφής, οι αναλυτές αναμένουν ότι η τράπεζα εμφάνισε, στο τελευταίο τρίμηνο της περσινής χρονιάς, ανάκτηση δανείων.
Δάνεια, δηλαδή, που φεύγουν από την κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων ρυθμισμένων και μετατίθενται στην ενδιάμεση κατηγορία των εξυπηρετούμενων ρυθμισμένων δανείων (Forborne Performing Loans), επειδή, είτε συμπλήρωσαν 12 μήνες ομαλής εξυπηρέτησης μετά τη ρύθμισή τους, είτε έφθασαν να αποπληρώνουν κεφάλαιο, πέραν των τόκων (σ.σ. επιχειρηματικά). Σημειώνεται ότι κατά το β' εξάμηνο του 2015, η Εθνική διενήργησε τις υψηλότερες σε αξία (1,32 δισ.) ρυθμίσεις της τελευταίας διετίας.

Έπιασε το 30% του στόχου τετραετίας

Εφόσον οι παραπάνω εκτιμήσεις ισχύουν, η Εθνική κάλυψε μέσα στην πρώτη χρονιά σχεδόν το 30% του στόχου μείωσης των NPEs, που έχει υποβάλει στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό για την τετραετία 2016-19.
Όπως έχει γνωστοποιήσει η τράπεζα, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της στην Ελλάδα προβλέπεται, με βάση το πλάνο, να μειωθούν κατά 8,5 δισ. ευρώ ή κατά 40% ως το τέλος του 2019. Παρότι η επίδοση του 2016 είναι εντυπωσιακή και την κατατάσσει πιθανότατα πρωταθλήτρια χρονιάς σε σχέση με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν μπορεί να επαναληφθεί.
Ο ρυθμός μείωσης των NPEs, που εμφάνισε η τράπεζα πέρυσι, δεν είναι εύκολα επαναλαμβανόμενος σύμφωνα με τους αναλυτές καθώς η αξία των ρυθμίσεων ακολουθεί φθίνουσα πορεία τα τελευταία τρίμηνα (σ.σ. από 812 εκατ. στο Q4 του 2015 σε 358 εκατ. το Q3 του 2016).
Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, ο αριθμός των αιτήσεων για ρυθμίσεις έχει μειωθεί περαιτέρω, λόγω της επανακάμπτουσας αβεβαιότητας για την πορεία της χώρας και της καθυστέρησης στη θεσμοθέτηση των απαραίτητων εργαλείων (εξωδικαστική διευθέτηση χρέους, ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, νομική κάλυψη, ευχερέστερη μετοχοποίηση χρέους κ.ά.).
Όπως αναφέρθηκε στην τελευταία τηλεδιάσκεψη της διοίκησης με τους αναλυτές, το πλάνο προβλέπει ότι θα αναδιαρθρωθούν ως το τέλος του 2019 δάνεια ονομαστικής αξίας 12 δισ. ευρώ. Εξ αυτών, το 50% (σ.σ. περίπου 6 δισ. ευρώ) προβλέπεται να καταστούν ενήμερα μέσω ρυθμίσεων ως το τέλος του 2019.
Πέραν των ρυθμίσεων, το πλάνο προβλέπει πωλήσεις δανείων ονομαστικής αξίας 2 δισ. ευρώ, εκποιήσεις εξασφαλίσεων για δάνεια ονομαστικής αξίας 2 δισ. ευρώ και διαγραφές ύψους 2 δισ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις πωλήσεις δανείων και ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων θα είναι μικρότερες της ονομαστικής αξίας, ενώ ως το 2019 θα προκύψουν και νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Έτσι, το τελικό αποτέλεσμα, όπως προαναφέρθηκε, θα είναι η μείωση των NPEs σε απόλυτο νούμερο κατά 8,5 δισ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: