Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

ΑΜΦΙΣΣΑ... Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ πεσόντων Αστυνομικών

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ

                   Άμφισσα, 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

                                                                                                             Αριθ .Πρωτ: 05/2017

ΠΡΟΣ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δ.Α. ΦΩΚΙΔΑΣ  -ΜΕΛΗ Ε.ΑΣ.Υ.Φ.  
ΚΟΙΝ: Μ.Μ.Ε. Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ: « Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ πεσόντων Αστυνομικών».

    Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

  Σας ενημερώνουμε ότι η ένωσή μας θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση
υπέρ των ψυχών των πεσόντων Αστυνομικών,  το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 08:00
στη Μητρόπολη Φωκίδας.
  Παρακαλείστε για την παρουσία σας.
 ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙ
                Ο                                                                                         Ο                          
              Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                                             ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
        ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Δρόσος                                                         ΝΤΕΛΗΣ Χρήστος


Δεν υπάρχουν σχόλια: