Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Η "αναδομημένη" Αστυνομική δύναμη στην Φωκίδα (όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ της 9/2/2017)

Αποτέλεσμα εικόνας για ελασ
Διεύθυνση Αστυνομίας Φωκίδας 


ΑΡΘΡΟ 37 ΦΕΚ 14/9-2-2017
1. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Φωκίδας λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
α. Αστυνομικό Τμήμα Άμφισσας - Δελφών,
β. Τμήμα Ασφάλειας Άμφισσας - Δελφών,
γ. Τμήμα Τροχαίας Άμφισσας - Δελφών,
δ. Τμήμα Μεταγωγών - Δικαστηρίων Άμφισσας,
ε. Αστυνομικό Τμήμα Ιτέας,
στ. Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου και
ζ. Αστυνομικό Τμήμα Δωρίδος.
2. Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργούν επίσης:
α. ο Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Δελφών, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Δελφών του δήμου Δελφών και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Άμφισσας - Δελφών και
β. ο Αστυνομικός Σταθμός Γραβιάς, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Γραβιάς του δήμου Δελφών και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Άμφισσας - Δελφών.
3. Έδρα των Υπηρεσιών των περιπτώσεων α ́ έως και δ ́ της παραγράφου 1 ορίζεται η δημοτική ενότητα Αμφίσσης του δήμου Δελφών, της περίπτωσης ε ́ η δημοτική ενότητα Ιτέας του δήμου Δελφών και των περιπτώσεων στ ́ και ζ ́ οι δημοτικές ενότητες Ευπαλίου και Λιδορικίου του δήμου Δωρίδος, αντίστοιχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: