Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

ΕΕ: Τζίρο 2 δισ. θα φέρει η ορθή διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα

ΕΕ: Τζίρο 2 δισ. θα φέρει η ορθή διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα
Της Μαριάννας Τζάννε
Περισσότερες από 15.900 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων κατά 1,675 εκατ. ευρώ, προβλέπεται να φέρει η ορθή διαχείριση των αποβλήτων, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Περιβάλλον. Η βελτίωση των επιδόσεων, η πρόληψη και η μείωση της παραγωγής αποβλήτων, καθώς και η αύξηση των ποσοστών επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης θα βελτιώσουν την αποδοτική χρήση των πόρων της ελληνικής οικονομίας και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των νέων θέσεων εργασίας.
Με ορίζοντα το 2050, η πρόοδος στην επίτευξη των στόχων εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε πάνω από 19. 000 πρόσθετες θέσεις εργασίας και αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών κατά σχεδόν 2 δισ. ευρώ. Μια ενδιαφέρουσα επισήμανση της έκθεσης, αποτελεί η άποψή ότι με τη διατήρηση των παράνομων χωματερών (ή δημιουργία νέων), είναι δύσκολο να αποδώσουν οικονομικά οι νόμιμες επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων ενώ δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν οι δυνατότητες απασχόλησης και ανάπτυξης του τομέα της ανακύκλωσης. Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής της υφιστάμενης περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας για το κάθε κράτος μέλος. Στόχος των εκθέσεων είναι η ανταλλαγή απόψεων για τις κοινές περιβαλλοντικές προκλήσεις για την ΕΕ, και οι τρόποι αντιμετώπισης των βασικών κενών που παρατηρούνται σε επίπεδο εφαρμογής.
Σύμφωνα με την ΕΕ, η Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κάτι που όπως σημειώνεται, επιβεβαιώνουν ο μεγάλος αριθμός αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εναντίον της χώρας μας. «Η διαχείριση των αποβλήτων είναι ο τομέας όπου παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα, με τους παράνομους χώρους υγειονομικής ταφής, τα πολύ χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης και τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Εξακολουθούν να παρατηρούνται προβλήματα στον τομέα της διαχείρισης των αστικών λυμάτων, καθώς και σε σχέση με την ποιότητα του αέρα, ιδίως στα αστικά κέντρα». Η αδυναμία εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αποδίδεται στις πολύπλοκες διοικητικές δομές και διαδικασίες που αποτελούν εστίες καθυστερήσεων αλλά και στις χρηματοδοτικές δυσκολίες. Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση, η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί ούτε με τον στόχο εκτροπής από την υγειονομική ταφή. Είναι χαρακτηριστικό ότι η χώρα μας κατέγραψε μείωση της ανακύκλωσης των απορριμμάτων συσκευασίας το 2013 (από 58,6 % το 2012 σε 52,4 % το 2013).
«Συνεπώς, η χώρα δεν εκπληρώνει πλέον τον στόχο της ανακύκλωσης απορριμμάτων συσκευασίας που έχει οριστεί στο 55 %» σημειώνει η μελέτη και αναφέρει ότι μόνο εάν εντείνει σημαντικά τις προσπάθειές της θα καταφέρει να αυξήσει τα ποσοστά ανακύκλωσης ώστε να φτάσει στον στόχο της ανακύκλωσης του 50 % έως το 2020.
Υπάρχουν όμως και τομείς όπου η Ελλάδα πρωτοπορεί στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι ότι το 97,2% των υδάτων κολύμβησης είναι εξαιρετικής ποιότητα. Επίσης ότι η χώρα μας επιτυγχάνει πολύ υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης της τάξης του 99-100% όσον αφορά τις μικροβιολογικές, χημικές και ενδεικτικές παραμέτρους που ορίζονται στην οδηγία για το πόσιμο νερό. Τέλος, ότι η Ελλάδα χρησιμοποίησε εγκαίρως και επιτυχώς τα κονδύλια LIFE για να υποβάλει εκτενή εθνικό κατάλογο τόπων προς ένταξη στο Natura 2000, βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: