Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Πολυ-τροπολογία Σκουρλέτη πριν λίγο στη Βουλή – Ποια αυτοδιοικητικά θέματα ρυθμίζει - μεταξύ αυτών και θέματα λιμενικών ταμείων

Πέντε αυτοδιοικητικά Άρθρα κατετέθησαν σήμερα στη Βουλή, σε μορφή πολυ-τροπολογίας του Π. Σκουρλέτη. 


Ο AIRETOS σας παρουσιάζει ποια θέματα ρυθμίζουν, σημειώνοντας πάντως ότι προκαλεί έντονα ερωτηματικά γιατί όλα αυτά περιλαμβάνονται σε τροπολογία άλλου Υπουργείου, τη στιγμή που – σύμφωνα με τις εξαγγελίες – έως 16 Ιουλίου ψηφίζεται ο Κλεισθένης1. 

Σημειώνεται ότι δεν τεκμηριώνεται για όλα ο χαρακτήρας του εξ. επείγοντος. Για παράδειγμα ο Υπουργός παρατείνει προθεσμία που λήγει 31 Ιουλίου, δηλαδή μετά την εξαγγελθείσα ψήφιση του Κλεισθένη1 ή, άλλο παράδειγμα, νομοθετεί με την τροπολογία Άρθρο που ο ίδιος είχε συμπεριλάβει εντός του Κλεισθένη1.
Ειδικότερα:

Ι] 1η διάταξη είναι το Άρθρο που υπήρχε ως Άρθρο 205 (Σελίδα 271) στον “Κλεισθένη Ι” και αφορά την Ίδρυση Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη.
Η διάταξη, εν συγκρίσει με την αρχική της διατύπωση στο opengov, έχει βελτιωθεί νομοτεχνικά, ενώ έχει προστεθεί ρύθμιση ότι δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση κατά κυριότητα περιουσιακών στοιχείων του Δήμου στην υπό σύσταση Διεθνή Ένωση.

ΙΙ] Το 2o Άρθρο αφορά τις ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ και φέρει τον τίτλο “ καθαρισμός σχολικών κτιρίων με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε περιπτώσεις ανεπάρκειας του τακτικού προσωπικού”.
Ως θέμα είναι η κλασσική πλέον διάταξη που βλέπουμε να ψηφίζεται κάθε χρόνο. 
Φέτος όμως σημειώνουμε ότι περιλαμβάνει την εξής ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ: οι συμβάσεις των καθαριστριών ορίζονται με διάρκεια ΔΥΟ διδακτικών ετών, για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 2019-2020. Κατά τα λοιπά είναι η γνωστή επαναλαμβανόμενη τα τελευταία χρόνια διατύπωση.
Σύμφωνα με την Έκθεση του Γ.Λ.Κ. προκαλείται δαπάνη 45 εκατ. ευρώ περίπου ετησίως.

ΙΙΙ] Η 3ο ρύθμιση τροποποιεί τον Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων ως προς τις συμβάσεις προσωπικού για ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ των ακτών. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Π. Σκουρλέτης συνδέει το περιεχόμενο της νέας διάταξης με τα οριζόμενα στο π.δ. 31/2018 Κουρουμπλή περί ναυαγοσωστικής κάλυψης. 
Το π.δ. δηλαδή με το οποίο η Κ.Ε.Δ.Ε. έντονα διαφωνεί και έχει λάβει μάλιστα Απόφαση εκκίνησης όλων των αναγκαίων δικαστικών διαδικασιών εναντίον της ισχύος του.

Ειδικότερα, αυξάνεται κατά 1 μήνα (από 3 σε 4) σε διάστημα 12 μηνών η κατ’ ανώτατο όριο διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την πρόσληψη, κατ’ εξαίρεση της διαδικασίας έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006, από τους Ο.Τ.Α. προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα παράτασης μέχρι τη συμπλήρωση 4 μηνών, των 3μηνων συμβάσεων που έχουν συναφθεί από τους Ο.Τ.Α. για τις εν λόγω ανάγκες κατά το αρ.41 του ν.4325/2015.
Η δαπάνη, σύμφωνα με το Γ.Λ.Κ., εξαρτάται από τα πραγματικά περιστατικά και έτσι δεν αναφέρεται ποσό προκαλούμενης δαπάνης.

IV] 4ο Άρθρο, για το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στους παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. 
Εδώ έχουμε παράταση της σχετικής προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ.1 του αρ.6 του π.δ. 99/2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που περιγράφονται στην τροπολογία. 
Η εν λόγω προθεσμία θα έληγε 31/7/2018. 
Εάν το πιστοποιητικό δεν προσκομιστεί εντός της προμνησθείσας αποκλειστικής προθεσμίας, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται.

V] Στο 5ο Άρθρο ο Π. Σκουρλέτης ρυθμίζει περιουσιακά ζητήματα ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ που συνιστώνται με μεταφορά αρμοδιοτήτων από τα Διαδημοτικά Λιμενικά Ταμεία. 
Εξειδικεύει διενέργεια απογραφής και αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων εντός προθεσμίας από ορκωτό ελεγκτή–λογιστή, οριζόμενο με Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης. Η κατανομή των περιουσιακών στοιχείων γίνεται με Απόφαση του Δ.Σ. του αρχικώς λιμενικού ταμείου.
Και για αυτό το Άρθρο, το Γ.Λ.Κ. δεν προσδιορίζει ποσό δαπάνης, καθώς αναφέρει ότι η προκαλούμενη δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

Μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των 5 αυτοδιοικητικών Άρθρων ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: