Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

ΙΤΕΑ… ΤΕΛΟΣ Η κα. ΠΙΛΑΛΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΤΕΑΣ


Φωτογραφία της Λιάνα Πιλάλα-Τσακίρη.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΜΦΙΣΣΑ,  01.06.2018
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                  
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                                               
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                                                                 


Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά                  
Τ.Κ. : 331 00 Άμφισσα                                  
Τηλέφωνο: 2265350027        
FAX: 2265350021

Α.Δ.Τ.: 26/2018

                       
Θέμα: «Ανάκληση Αντιδημάρχου κας. Λιάνας Πιλάλα-Τσακίρη»


Το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών αποφάσισε χθες το βράδυ κατά πλειοψηφία την άμεση σύσταση ενός Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο Δήμο Δελφών με έδρα την Ιτέα.
Η Δημοτική Αρχή τάχθηκε υπέρ της συνέχισης της προσπάθειας να επιτύχουμε δύο Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία (το υφιστάμενο στο Γαλαξίδι και ένα νέο στην Ιτέα) εν όψει και μέχρι την προσεχή ψήφιση του σχεδίου «Κλεισθένης» (το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουλίου), που επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο του «Καλλικράτη».
Προσωπικά πιστεύω ότι είναι σφάλμα να εγκαταλείψουμε τη δίκαιη και ωφέλιμη για όλο το Δήμο Δελφών προσπάθειά μας, ακριβώς τη στιγμή που θα μπορούσαμε να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να μετουσιώσει σε πράξη τις σχετικά πρόσφατες ρητές δεσμεύσεις της, αφού το μόνο επιχείρημα που έχει προβληθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι ότι, παρότι υπάρχει εκ μέρους του σχετική πολιτική βούληση και αναγνώριση του δικαίου μας, η σημερινή διατύπωση του άρθρου 103 Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) δεν επιτρέπει την εκπλήρωση του αιτήματός μας.
Είναι σαφές ότι, ως Δήμαρχος Δελφών, θα εκτελέσω άμεσα, ως έχω υποχρέωση, την Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Το σχετικό Πρακτικό θα σταλεί τάχιστα στο Υπουργείο Εσωτερικών και θα ζητήσουμε την κίνηση των προβλεπομένων διαδικασιών.
Σε κάθε περίπτωση είναι αυτονόητο ότι δε νοείται διαφοροποίηση Αντιδημάρχου από τη γραπτή και ξεκάθαρη εισήγηση του Δημάρχου (και μάλιστα σε ένα τόσο σοβαρό πολιτικό ζήτημα) και η υπερψήφιση διαφορετικής πρότασης, όπως συνέβη χθες.
Για το λόγο αυτό η μέχρι σήμερα Αντιδήμαρχος Δελφών κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη ανακαλείται από τα καθήκοντά της, ενώ τις αρμοδιότητές της αναλαμβάνουν ο Αντιδήμαρχος κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος (όσον αφορά στις τοπικές αρμοδιότητες της Δ.Ε. Ιτέας) και ο Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Μίχος (όσον αφορά στις θεματικές αρμοδιότητες των Αυτοτελών Τμημάτων Εμπορίου και Αγροτικής Ανάπτυξης).
Για την πλήρη ενημέρωση των δημοτών μας, παραθέτω παρακάτω αυτούσια την γραπτή μου εισήγηση που τέθηκε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, η οποία εν τέλει δεν υπερίσχυσε:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών με τις υπ’ αριθμ. 130 και 131 από 27.04.2017 Αποφάσεις του έθεσε ως στόχο του το δίκαιο από κάθε άποψη και ωφέλιμο για την περιοχή αίτημα να διεκδικήσει την ταυτόχρονη λειτουργία δύο Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, ένα (το υφιστάμενο) στην πόλη του Γαλαξιδίου και ένα νέο στην πόλη της Ιτέας.
Την ίδια αυτή Απόφαση επαναβεβαίωσε με διαπαραταξιακή σχεδόν πλήρη ομοφωνία το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών στις 27.02.2018, όταν και όλες οι παρατάξεις (πλην του κ. Δρακάκη), επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή μας στις ληφθείσες ως ανωτέρω Αποφάσεις του 2017.
Επειδή η εκπεφρασμένη αρχικώς πολιτική βούληση του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και του βουλευτή Φωκίδας, ήταν θετική προς την κατεύθυνση αυτή, ζητήσαμε, όπως είχαμε υποχρέωση, να αντιστοιχήσει η βούληση αυτή σε συγκεκριμένες κυβερνητικές αποφάσεις.
Δυστυχώς το Υπουργείο Εσωτερικών σε υπηρεσιακό επίπεδο μετέβαλε μόλις σε λίγους μήνες άποψη (από τον Ιούλιο έως το Δεκέμβριο του 2017, επικαλούμενο αναντιστοιχία του σημερινού νομοθετικού πλαισίου με το αίτημά μας), ενώ η πολιτική ηγεσία δεν έχει μέχρι σήμερα τοποθετηθεί, μολονότι το ζητήσαμε.
Εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει η αρχικά εκπεφρασμένη βούληση της κυβέρνησης και του τοπικού βουλευτή περί του δίκαιου αιτήματός μας, τότε σήμερα υπάρχει η ιδανική ευκαιρία, μέσω της μεγάλης νομοθετικής μεταρρύθμισης που επιφέρει το σχέδιο «Κλεισθένης».
Εμείς ήδη ζητήσαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών, σε μια πρώτη διερευνητική και ανεπίσημη προσέγγιση, την αποσαφήνιση του περίφημου άρθρου 103 Ν.3852/2010, με συμπερίληψη στο σχέδιο «Κλεισθένης» της τροποποίησης της συγκεκριμένης διάταξης. Συγκεκριμένα προτείναμε να προβλεφθεί η παρακάτω προσθήκη στο άρθρο 103 του Ν. 3852/2010 και ειδικά στο εδάφιο (β) της παραγράφου 1 αυτού ως εξής: «Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να λειτουργούν ή να ιδρύονται σε ένα Δήμο, έως δύο (2) Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία».
Την ίδια πρόταση θα υποβάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών στη γενικότερη εισήγηση που θα φέρουμε όσον αφορά στις θέσεις του Δήμου μας για το σχέδιο «Κλεισθένης» στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο (μέσα Ιουνίου) και θα ζητήσουμε και επίσημα να ληφθεί υπ’ όψιν από το Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι να εισαχθεί και να ψηφιστεί ο νόμος, που όπως έχει δηλώσει το Υπουργείο θα ψηφιστεί οπωσδήποτε μέχρι την έναρξη λειτουργίας θερινών τμημάτων της Βουλής (15 Ιουλίου).
Είναι σαφές ότι αν υπάρχει κυβερνητική βούληση να δώσει μια ουσιαστική λύση σ’ ένα θέμα για το οποίο είχε αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις, τότε αυτή είναι η μεγάλη της ευκαιρία.
Είναι όμως προφανώς και η τελευταία ευκαιρία που μπορούμε να δώσουμε στη δίκαιη αυτή προσπάθειά μας. Ξεκάθαρα και προκειμένου να υπηρετήσουμε το ευρύτερο συμφέρον της περιοχής μας, στην περίπτωση που δεν υπάρξει η ζητούμενη νομοθετική ρύθμιση με το σχέδιο «Κλεισθένης», οφείλουμε αμέσως μετά να αποφασίσουμε την ίδρυση ενός Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο Δήμο μας, με έδρα την Ιτέα και με τις μέγιστες δυνατές διασφαλίσεις και για την πόλη του Γαλαξιδίου».

----------------------------------------------------------------------------------------
  
Ο Δήμαρχος Δελφών
Θανάσης Παναγιωτόπουλος
18 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τι κακό έχει αυτή η πρόταση και δεν την ψήφισε η αντιδήμαρχος? (η οποία δεν βλέπω να έχει κάνει το παραμικρό για την Ιτέα)

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητοί συμπολίτες , η κυρία αντιδήμαρχος με την παύση της από τον δήμαρχο στην ουσία ΛΥΤΡΩΝΕΤΑΙ

Προσοχή μη τα μπλέξετε : φεύγει σαν ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ και όχι σαν "ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΗ" .
Η ίδια είχε προτείνει μεταφορά Λιμενικού Ταμείου στην Χαλκίδα και τώρα κόπτεται και οδύρεται γιατί θάχει Λιμενικό Ταμείο και το..Γαλαξείδι...

Η αλήθεια είναι αλλού και πιό βαθειά.. μέσα στο κόκκινο χώμα...

Να σημειωθεί πως η κυρία έχει φύγει και σαν ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ από την θέση του προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας .

Αλλοίμονο Ιτιώτες απ' το μηδέν στο τίποτε η εκπροσώπηση μας στον δήμο της Χάρμαινας.

Ανώνυμος είπε...

Να βάλω αρχικά σε σειρά τα γεγονότα όπως έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα μπας και έχω πιστέψει κάποιο ψέμα και έχω βγάλει λάθος συμπεράσματα.
Όσο και να μας έλεγαν από τα Υπουργεία ότι δύο λιμενικά Ταμεία στον ίδιο Δήμο δεν γίνονται, η Δημοτική αρχή της πρώην Κας Αντιδημάρχου επέμενε στα δύο. Καταλήξαμε να μας πουν ότι εφόσον επιμένουμε σε κάτι που δεν επιτρέπεται από την νομοθεσία, οι παραλίες της Ιτέας θα περάσουν στο λιμενικό Ταμείο Χαλκίδας, αποτέλεσμα στο οποίο συμφωνούσε και η πρώην Κα Αντιδήμαρχος τελικά ! Εκεί σταμάτησε και ο αγώνας όσον διαφώνησαν αρχικά!
Διορίζονται τα μέλη της νέας Λιμενικής Επιτροπής στα οποία ανήκει και η πρώην Κα Αντιδήμαρχος η οποία αρχικά δίνει πρωτόγνωρο αγώνα με κάθε μέσο και τρόπο να γίνει Πρόεδρος. Αμέσως μόλις συνειδητοποιεί ότι δεν βγαίνει πρόεδρος, κάνει ένσταση κατά της σύνθεσης της επιτροπής (της οποίας μέχρι πριν λίγο μάνιαζε να γίνει πρόεδρος) επειδή δήθεν δεν είχε το απαραίτητο ποσοστό γυναικών. Παρότι η ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές που βλέπει αμέσως το φως της δημοσιότητας λέει αναλυτικά και κατανοητά γιατί αυτό δεν ευσταθεί, η ίδια επιμένει και τους δύο μήνες που τα Υπουργεία διανέμουν τα διαθέσιμα χρήματα στα Λιμενικά Ταμεία της Ελλάδας για το 2018, το δικό μας δεν έχει επιτροπή και μένει απ’ έξω μέχρι να εκδικαστεί και τυπικά η ένσταση.
Η ένσταση απορρίπτεται και επίσημα και αμέσως μετά που αναλαμβάνει ο νέος Πρόεδρος, η πρώην Κα Αντιδήμαρχος ξεκινά αγώνα για να δημιουργηθεί ένα Λιμενικό Ταμείο αντί για δύο που επέμενε μέχρι πριν λίγο η Δημοτική Αρχή ΤΗΣ και η ίδια. Κάποιοι που δεν έκαναν τίποτα για το ΕΝΑ Λιμενικό Ταμείο μέχρι πριν λίγο, δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και ξαναανοίγουν την υπόθεση. Το θέμα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο και καταλήγουμε στο σήμερα;
Ερωτήσεις που κατ’ εμένα αποδεικνύουν ότι κάτι δεν πάει καλά και κάτι βρώμικο υπάρχει στην όλη υπόθεση.
Εάν η πρώην αντιδήμαρχος εκλεγόταν Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου που τόσο προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε, θα έκανε ένσταση αρχικά κατά της ποσόστωσης γυναικών κ.λ.π.;
Εάν η πρώην αντιδήμαρχος εκλεγόταν Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, θα κινούσε αγώνα για το ΕΝΑ Λιμενικό Ταμείο, δηλαδή εναντίον του σχήματος στο οποίο θα ήταν πρόεδρος;
Εάν η πρώην αντιδήμαρχος εκλεγόταν Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, θα κινούνταν οι υπόλοιπου αγωνιστές και θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα χθές στο Δημοτικό Συμβούλιο;
Μήπως όλοι αυτοί έτρεξαν γιατί κάποιος που έλεγχε τόσα χρόνια το Λιμενικό ταμείο του τίποτα, της απαξίωσης του λιμανιού των Δελφών, των βρώμικων και εγκατελειμένων παραλιών, των ρημαγμένων ταμείων και του ανύπαρκτου έργου, έχασε τον έλεγχο καιο τον θέλει πίσω πάση θυσία;
Αν ο Δήμαρχος δεν ελέγχει ούτε την Αντιδήμαρχο ούτε το ΔΣ, κάποιος το ελέγχει για να συμβαίνουν όλα αυτά τα περίεργα; Αν υπήρχε πραγματική ποιότητα στην τοπική πολιτική που μεριμνά μόνο για το καλό του τόπου και όχι για κάποιο ιδιωτικό συμφέρον μέσα απο μικροκομματικά τοπικιστικά παιχνίδια κ.λ.π., όλα αυτά θα έπρεπε να είχαν γίνει όταν το θέμα ήταν αν θα ζητήσουμε αυτονόητα για τους ισχύοντες νόμου ΕΝΑ Λιμενικό Ταμείο . ΌΤΑΝ ΘΑ ΈΠΡΕΠΕ ΝΑ ΘΕΩΡΟΎΜΕ ΝΤΡΟΠΉ ΜΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΉΓΟΥΜΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΝΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΣΧΕΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ. Και όποτε άλλαζε ο νόμος να φτιάχναμε και ένα δεύτερο για τους Γαλαξιδιώτες εφόσον δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τους Δελφούς και το λιμάνι τους.
ΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙ ΣΗΜΕΡΑ στο σημείο να φτάνει να εξευτελίζει την δημοτική αρχή, πρόσωπα και καταστάσεις αρκεί να μην το ελέγξει μια ανεξάρτητη πραγματική επιτροπή (όσο αντέχει στις πιέσεις στις παρεμβάσεις από ιδιωτικά συμφέρονται όπως π.χ. της εταιρίας βωξίτη όπως κατήγγειλε πρόσφατα μέλος της σημερινής Λιμενικής επιτροπής!).

Ανώνυμος είπε...

Καλό θα ήταν να περιμενουμε την απαντηση της Κας Πιλάλα.. Δεν διαφωνώ με το τι έχει κάνει αυτή και τις ευθύνες που φέρνει μέχρι σήμερα αλλά από την άλλη ο Κος Παναγιωτόπουλος στην περίπτωση του Λιμενικού Ταμείο ξέρει να κάνει αντίσταση στον λάθος νόμο. Στην περίπτωση του μουσείου Δελφών κατέβηκε στον δρόμο εναντίον της βούλησης της κεντρικής εξουσίας. Όταν όμως ήταν για το Γενικό Πολεοδομικό Ιτέας, κρύφτηκε κυριολεκτικά πίσω από τα ψέματα που έλεγε η «ειδικός» της γνωστής συμμορίας που ισχυριζόταν ότι ο νόμος μας υποχρεώνει να χαρακτηρίσουμε τις εγκαταστάσεις βωξίτη ως Μεταλλευτική περιοχή θέλουμε δεν θέλουμε γεγονος που αν το ισχυριστεις σε καποιον που ξερει θα σε περασει για βλακα. Τοτε έπρεπε να σεβαστούμε τον νόμο που δεν υπαρχει στην πραγματικοτητα γιαυτο ψήφισε ναι στην καταδικη του τουρισμου λες και εχουμε απο καπου αλλου να ζησουμε. Και στην συνέχεια καταλήξαμε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, την άλλη συμμορία, να εγκρίνει τον χαρακτηρισμό της παραλίας ως Μεταλλευτική περιοχή για να ανταμείψει την εταιρία βωξίτη που ξέσκισε στην καταπάτηση του Δελφικό Τοπίο -το οποίο δήθεν προστατεύει το ΚΑΣ- και να ακυρώνει την περιοχή πίσω από τους Άγιους Αναργύρους που προβλεπόταν τουριστική ανάπτυξη! Μήπως να θυμηθούμε τι έκαναν και οι δύο και όλοι οι παρατρεχάμενοι στην προηγούμενη θητεία τους ως κολαούζα του Φουσέκη;

Από μία πλευρά, περισσότερο καραγκιοζιλίκια σε βάζουν μέσα για προσβολή του Καραγκιόζη. Εμείς ας τους καμαρώνουμε όλους μαζί και ας μας δέρνει η φτώχια και η πείνα σε ένα μοναδικά πλούσιο τόπο.

Ανώνυμος είπε...

Η ΜΟΝΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΕΓΙΝΕ Η ΜΟΝΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ.
ΑΝΙΚΑΝΗ ΜΕΝ, ΜΕΓΑ ΘΕΜΑ ΔΕ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΙ Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ (ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΚΑΜΙΑ 30ΑΡΙΑ ΨΗΦΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ) ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΤΕΑΣ

ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΛΕΣ ΟΤΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ

Ανώνυμος είπε...

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΠΩΣ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΡΜΑΙΝΑΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΑ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΧΑΖΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ.....
ΑΛΛΑ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΙ ΛΕΕΙ ΕΠ ΑΥΤΟΥ?

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΙ ΘΕΣΗ ΠΑΙΡΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ???
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΙ ΚΕΝΟ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΗΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΑΖΟΙ ΝΑ ΞΕΣΚΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΣΑΡΚΕΣ ΤΟΥΣ....?

ΒΕΒΑΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΧΘΡΟ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ

ΣΕΙΡΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΞΗΛΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Λ.Τ ΦΩΚΙΔΑΣ

Ανώνυμος είπε...

οοοοπαλακια

Ανώνυμος είπε...

Με το λίγο μυαλό που διαθέτω αρχίζω να καταλαβαίνω ποιος δεν θέλει την τουριστική - και όχι μόνον- ανάπτυξη της πόλης μου ...
Μάλλον είναι ο ίδιος που πασχίζει να εκδιώξει την σημερινή διοίκηση του Λ.Τ Φωκίδας..

Έτσι , με την χαζομάρα που με διακρίνει , αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που αφηνιάζει όλους αυτούς που θέλουν να ελέγχουν την διοίκηση του Λ.Τ Φωκίδας?

Ακόμη και ένας πρώην αντιδήμαρχος που έχει σχέση με ένα στρογγυλό προϊόν που παράγουν οικόσιτα πτηνά...διετέλεσε πρόεδρος του πολύπαθου Λ.Τ Φωκίδας , ενώ με βαρύγδουπες δηλώσεις είχε παραιτηθεί από την θέση του αντιδημάρχου Δελφών...

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ????????

ΓΙΑΤΙ ΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Λ.Τ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ?????

ΕΣΥ ΚΥΡΙΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ----ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΕΧΕΙΣ ΕΠΑΦΗ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ???????????????

Ανώνυμος είπε...

Κάποιος πρέπει να πει στα παλληκάρια της Εταιρείας να μην σταματάνε να σας "ταΐζουν" με εργολαβίες γιατί οταν σταματάνε εστω και για λίγο ξυπνάνε τα επαναστατικά σας ένστικτα και θυμόσαστε πάλι την τουριστική ανάπτυξη στο Λαρνακι. Εκει ντε που πηρατε τις κληρονομιες...

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ

ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ Δ.Ε ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΕΣΥ ΤΙ ΚΑΘΕΣΑΙ ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ? ΔΕΝ ΣΕ ΝΟΙΑΖΕΙ ΑΥΤΟ ? ΤΙ ΕΙΣΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΡΟΜΕΛ ΠΟΥ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ?

ΤΙ ΣΤΟΧΟ ΕΧΕΙΣ ΑΡΑΓΕ? ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ ΣΕ ΟΡΥΧΕΙΟ ΙΣΩΣ ?

Ανώνυμος είπε...

οπως εστρωσε η κα αντιδημαρχος ετσι και ξαπλωσε
the game is over.

Ανώνυμος είπε...

Ερώτημα: Τα χαμένα έσοδα από την χρονοκαθηστεριση της λειτουργίας τόσα χρόνια του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ποιός θα την πληρώσει. Προφανώς όχι ο κ. Δήμαρχος

Ανώνυμος είπε...

ΚΟΥΡΑΓΙΟ, ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΒΓΕΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΝΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΩΝ ΒΩΞΙΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΣΤΡΩΣΕΙ ΟΛΑ. ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΠΑΝΕ ΟΛΑ ΚΑΛΑ. ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΟΣΟ ΚΑΘΕΤΑΙ Ο ΚΕΡΑΤΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΕΡΑΤΑ ΤΟΥ.

Ανώνυμος είπε...

Κλαίει η ψυχή μου να βλέπω το εμβληματικό κατάστημα της Ιτέας “ΜΙΑΜΙ” να παραμένει κλειστό με την έναρξη του καλοκαιριού και αναρωτιέμαι γιατί ;
Μαθαίνω για τις παραβατικότητες άλλων παραλιακών καταστημάτων που έχουν σχέση με προσφορά υπηρεσιών στον τουρισμό και στεναχωριέμαι με την κατάντια μας.
Εκπλήσσομαι με την στενοκεφαλιά των τοπικών φορέων και τις αλλεπάλληλες παραιτήσεις τους από θέσεις εκπροσώπησης της πόλης μας στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Εκνευρίζομαι με την αδιαφορία των συμπολιτών μου στο καθημερινό γίγνεσθαι και απορώ πως ένας προικισμένος τόπος αφήνεται στις ορέξεις των βιαστών του χωρίς καμία απολύτως αντίδραση.
Φταίει η οικονομική κρίση στην χώρα ή το κακό το ριζικό μας ;Ανώνυμος είπε...

ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΝ ΞΗΛΩΣΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΧΑΛΙΚΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΖ ΜΑΙΑΜΙ
ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ; ΠΟΙΟ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ;
ΓΙΑΤΙ ΝΤΑΜΑΡΟΠΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΥΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑ;
ΜΗΠΩΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΓΙΑΤΙ Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΜΑΖΕΨΕΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΜΑΓΑΖΙΑ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ;

Ανώνυμος είπε...

ΛΕΣ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ Η ΚΥΡΙΑ; ΦΤΟΥ ΞΕΛΕΥΤΕΡΙΑ,ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ.

Ανώνυμος είπε...

Φίλες & φίλοι Ιδιώτες, όλα καλά, αλλά το δίκαιο και θεμιτό αίτημά σας για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δελφών με έδρα την Ιτέα, δεν είδα να συνοδεύεται απο την συναίνεση του Προέδρου του Νομαρχιακού Λιμ.Ταμείου και του Βουλευτή !!! Μήπως λογαριάζετε χωρίς τον ξενοδόχο??? Καλά κρασιά αγαπητοί μου!!!