Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

Προστατεύοντας το νερό προστατεύουμε το περιβάλλον μας


Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος σήμερα και λίγο πριν ανοίξουμε τη βρύση για την επόμενη γουλιά νερού ας αναλογιστούμε τι κρύβεται πίσω από το ταξίδι του.
Το νερό, η πηγή της δικής μας ζωής, αποτελεί και το βασικότερο στοιχείο του περιβάλλοντος, καθώς αποτελεί από μόνο του ένα φυσικό κύκλο χωρίς αρχή και τέλος. Άλλωστε, λίγο πριν φτάσει στην βρύση μας έχει προηγηθεί ένα μικρό ταξίδι, που είναι αναπόσπαστο μέρος αυτού του κύκλου. Πιο συγκεκριμένα, η Αττική υδροδοτείται κυρίως από τις λίμνες Ευήνου και Μόρνου, το νερό δηλαδή διανύει περίπου 300χλμ και διασχίζει δύο νομούς μέχρι τις Μονάδες Επεξεργασίας της ΕΥΔΑΠ, όπου 100.000 μικροβιολογικοί και χημικοί έλεγχοι ετησίως διασφαλίζουν την ποιότητα στο πόσιμο νερό. Αρκεί να συλλογιστούμε πως η Αττική καταναλώνει ετησίως 430.000.000 κυβικά, δηλαδή τρεις φορές τη λίμνη του Ευήνου.
AdTech Ad
Η προστασία των φυσικών πόρων, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε είναι μία συλλογική ευθύνη και αποτελεί βασικό πυλώνα της ίδιας της ΕΥΔΑΠ , η οποία δεν περιορίζεται στο να μας προμηθεύει με ένα από τα καλύτερα νερά της Ευρώπης, αλλά φροντίζει και για τη Δημόσια Υγεία, μέσα από την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη δημιουργία πρωτογενών δραστηριοτήτων, όπως το ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων στη Μεταμόρφωση Αττικής και στη νήσο Ψυττάλεια, ή μέσα από το έργο υποδομής της περιοχής των Βορείων Μεσογείων με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων των Δήμων Ραφήνας -Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος, αλλά και μέσα από τον σχεδιασμό νέων κέντρων επεξεργασίας λυμάτων στην ακτίνα της Αττικής.  Η επεξεργασία των λυμάτων γίνεται με τριτοβάθμια επεξεργασία με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους που θα επιτρέπουν και την επαναχρησιμοποίηση των εκροών. Με αυτόν τον τρόπο, τα επεξεργασμένα λύματα θα αξιοποιηθούν ουσιαστικά και λειτουργικά. Μερικές μόνο από τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης τους είναι η απεριόριστη άρδευση, η τροφοδότηση ή ο εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων για αστική, περιαστική και βιομηχανική επαναχρησιμοποίηση για πυρόσβεση, άρδευση πρασίνου, πλύσιμο δρόμων ή ελεύθερων επιφανειών.


Γενικότερα, η επεξεργασία λυμάτων και το αποχετευτικό σύστημα μίας πόλης είναι άμεσα συνυφασμένα με το Περιβάλλον και την προστασία του (έδαφος, ύδατα κλπ) άρα και τη δημοσιά υγεία. Η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται με την εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, η εκμετάλλευση της υδραυλικής ενέργειας κατά μήκος των υδραγωγείων μεταφοράς νερού με μετατροπή της σε ηλεκτρική με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, αλλά και οι επενδύσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ για αποδοτικότερη λειτουργία και συνεπώς μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, είναι μερικές μόνο από τις στρατηγικές της ΕΥΔΑΠ για εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
 
Δεν μπορούμε όμως να αναφερόμαστε στην προστασία του περιβάλλοντος και να αγνοήσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς η βλάβη που μπορούν να προκαλέσουν τα αστικά λύματα στις θάλασσες συσχετίζεται τόσο με την έλλειψη του απαραίτητου, για τα ψάρια, οξυγόνου, όσο και με την ρύπανση των θαλασσινών υδάτων, οπότε η προστασία τους κρίνεται ως απαραίτητη, τόσο για τις κολυμβητικές ακτές όσο και για την διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η θαλάσσια προστασία άλλωστε είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες και της ΕΥΔΑΠ , καθώς επενδύει τόσο στον βιολογικό καθαρισμό των λυμάτων και βοθρολυμάτων της λεκάνης απορροής της Πρωτεύουσας, αλλά και στον σχεδιασμό για δημιουργία νέων κέντρων βιολογικού καθαρισμού.
Ενδεικτική είναι η κατάσταση στο Θριάσιο Πεδίο και το θαλάσσιο περιβάλλον του είναι εδώ και χρόνια μια από τις πιο επιβαρυμένες περιβαλλοντικά ζώνες της Αττικής. Η ΕΥΔΑΠ  ανέλαβε την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Βασικοί Συλλεκτήρες και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο» στην ευαίσθητη περιοχή του Θριασίου. Στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων, η αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος στη θάλασσα της Ελευσίνας και η συμβολή γενικότερα στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.
Το έργο του Θριασίου Πεδίου εξυπηρετεί τις οικιστικές περιοχές των Δήμων Ελευσίνας, Ασπροπύργου και των κοινοτήτων Μάνδρας και Μαγούλας, καθώς και βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές και αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση σ’ ένα χρόνιο πρόβλημα των κατοίκων, αλλά και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή.
Μπορεί η EΥΔΑΠ, ως ο μεγαλύτερος φορέας διαχείρισης της ύδρευσης και της αποχέτευσης της μείζονος περιοχής της Αττικής να εστιάζει στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής  ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς  με στόχο την διαχείριση και χρήση του νερού και την προστασία του περιβάλλοντος καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους, πολλές φορές όμως χρειαζόμαστε μία Παγκόσμια Ημέρα να μας θυμίσει πόσο σημαντικό είναι να προστατεύουμε το νερό και ο,τι το περικλείει.
Κείμενο: Ναταλία Θαλασσινού

Δεν υπάρχουν σχόλια: