Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Συνεχίζεται η ανησυχία στο Γαλαξίδι για το Άλσος

Καμιά κατασκευή, λέει κατηγορηματικά η ΠολεοδομίαΜεγάλη, αλλά αδικαιολόγητη ανησυχία έχει προκληθεί στο Γαλαξίδι και κυρίως ως προς τη γεωγραφική έκταση του άλσους, σχετικά με τις προβλέψεις του ΣΧΟΑΠ που εκπονεί ο δήμος Δελφών. 
Στο ενημερωτικό που είχε αποστείλει το Μάιο ο Διευθυντής της υπηρεσίας Δόμησης κ. Ροπακάς στην αντιδήμαρχο κ. Λιάνα Πιλάλα, αναφέρεται ρητά ότι απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση στο Άλσος, παρά μόνο κάποιες ελαφριές κατασκευές για την προστασία του. Επειδή, αναγνώστες μας εξακολουθούν να ανησυχούν, αναδημοσιεύουμε το ενημερωτικό του κ. Ροπακά
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
 Μετά από σχετικό ερώτημα που αφορά το θέμα του τίτλου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
-Σύντομο ιστορικό
 Ο Καλλικρατικός Δήμος Δελφών στις 2-4-2012 υπέγραψε τη σύμβαση και ανάθεσε τη μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» σε σύμπραξη γραφείων μελετητών Αικ. Γεωργούλα , Κανδύλα Θωμαή , Τουφεγκοπούλου Αναστασία , Ράπτη Κων/να ,
Παλαιοχωρίτη Κων/νου , Αριστέα Χριστίνα.
Στις 30/7/2012 υποβλήθηκε το Α Στάδιο το οποίο και παραλήφθηκε στις 23-4-2013 με την 103/22-4-2013 απόφαση Δ.Σ. επιλέγοντας το σενάριο της δυναμικής ανάπτυξης, και δόθηκε εντολή έναρξης του Β1 Σταδίου.
Το Β1 Στάδιο υποβλήθηκε στις 2-6-2013 και μετά από διορθώσεις, έγινε δημοσιοποίηση αυτού με έναρξη διαβούλευσης στις 14-11-2013.Κατόπιν υποβλήθηκαν ενστάσεις και αποφάσεις – γνωμοδοτήσεις από τα Τοπικά
Συμβουλία, επι των οποίων λήφθηκε απόφαση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , και από το Δημοτικό Συμβούλιο (289/27-07-2015) Απόφαση , οπότε και εγκρίθηκε το Β1 Στάδιο της μελέτης.
Η ΣΜΠΕ υποβλήθηκε στην υπηρεσία στις 4-2-2016 και διαβιβάστηκε στην Ι.ΠΕ.ΧΩ. 31-3-2016 προκειμένου να ελεγχθεί και να διαβιβαστεί για έγκριση στο ΥΠ.ΕΝ.
Το ΥΠΕΝ μετά από τον έλεγχο του φακέλου της ΣΠΜΕ μας ζήτησε στις 23-9-2016 αντίγραφα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να διαβιβαστεί στους συναρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες για να γνωμοδοτήσουν εντος διαστήματος 45 ημερών.
Μετά το πέρας της διαβούλευσης των φορέων, αναμένεται ΚΥΑ των συναρμοδίων υπουργείων προκειμένου η μελέτη να επιστρέψει στην ΔΙΠΕΧΩ ΣΤΕΡΕΑΣ για να δοθεί εντολή σύνταξης του Β2 Σταδίου και με το πέρας αυτού να εκδοθεί ΦΕΚ.
-Έχοντας υπόψη το ανωτέρω ιστορικό , το σύνολο του φακέλου της μελέτης , και ειδικότερα για την περιοχή
που αφορά το ‘Άλσος’ Γαλαξιδίου ισχύουν τα ακόλουθα:
(Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης ΣΜΠΕ σελ.71-72 και σχέδιο Χρήσεων Γης)
1. ΠΕΠ 2 Περιαστικό Δάσος Γαλαξιδίου και χερσόνησος Γιαννάκη  ΠΕΠ 2Α (ΑΠ) Περιαστικό Δάσος Γαλαξιδίου
Περιλαμβάνει την εκτός σχεδίου περιοχή του άλσους Γαλαξιδίου στην νότια πλευρά του λιμανιού (Πέρα- Πάντα). Στην περιοχή προτείνεται η απαγόρευση κάθε δόμησης πλην μη μονίμων, ελαφρών κατασκευών από φυσικά υλικά για την διαχείριση, την προστασία, τη διαμόρφωση και την αξιοποίηση του δάσους, η απαγόρευση εγκατάστασης ΑΠΕ και γενικότερα η απαγόρευση κάθε δραστηριότητας που
θα αλλοιώνει τον δασικό χαρακτήρα της περιοχής.
Κατ’ εξαίρεση στην περιοχή αυτή επιτρέπονται μετά από μελλοντικό σχεδιασμό α) δραστηριότητες ήπιας αναψυχής του άρθρου 21 του ν. 4269/2014 και β) εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και γεωδαιτικών σταθμών μετά από προέγκριση χωροθέτησης σύμφωνα με την. Παρ. 2 του άρθ. 8 της ΚΥΑ 69269/5387/24-10-90(β/678) 
Όλες οι παραπάνω χρήσεις είναι επιτρεπτές μετά από έγκριση των αρμοδίων δασικών αρχών και σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
ΠΕΠ 2 - Χερσόνησος Γιαννάκη 
Για τη χερσόνησο ισχύουν τα εξης :
Η χερσόνησος είναι χαρακτηρισμένη ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους (ΦΕΚ 323Β/29-3-80)
Εμπίπτει στη ζώνη Ειδικής Προστασίας Natura 2000 GR2450009- και στον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας με κωδικό GR2450004.
Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 3707/9-5-2012 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φωκίδας , είναι εποικιστική έκταση ανήκουσα στην κυριότητα του Δημοσίου.
Επί της χερσονήσου έχουν κηρυχθεί δυο αρχαιολογικοί χώροι (Τάφος Λοκρού και Ανεμόμυλος). 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνεται ο χαρακτηρισμός του συνόλου της χερσονήσου Γιαννάκη, πλην του άλσους Γαλαξιδίου , ως ΠΕΠ 2Β εντός της οποίας επιτρέπεται η παραδοσιακή βόσκηση , η μελισσοκομία, η επιστημονική έρευνα , η παρατήρηση της φύσης , οι επεμβάσεις για την προστασία του βιότοπου , τα έργα διατήρησης και ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος, η συντήρηση των πολιτιστικών
μνημείων και των υφισταμένων έργων υποδομής, οι δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής, η εγκατάσταση μη μονίμων κατασκευών για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και οι δραστηριότητες ήπιας αναψυχής του άρθρου 21 του ν.4269/2014.
(Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης ΣΜΠΕ σελ.116 και σχέδιο Χρήσεων Γης )
 2. Αστικό Πράσινο (ΠΡ)
 Περιλαμβάνει την εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Γαλαξιδίου, περιοχή του άλσους Γαλαξιδίου όπως αυτή καθορίζεται από το άρθρο 21 του ν.4269/2014
β) Ελεύθερους χώρους αστικού και περιαστικού πρασίνου. Οι περιοχές αυτές είναι χώροι εντος εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων , οι οποίοι προβλέπονται από το σχεδιασμό και νοούνται ως χώροι για τη δημιουργία πνευμόνων πρασίνου και αναψυχής , με στόχο τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.


 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΠΑΚΑΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

orafok.gr

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΙΣΚΙΟ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΓΝΑΝΤΕΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΓΟΣΤΕΥΟΥΝ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ, ΤΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΠΕΘΑΙΝΕΙ, ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΙΣΚΙΟΣ. ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. ΤΟ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΤΟ ΑΛΩΣΕ ΟΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΘΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΝΑ ΜΑΖΕΞΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ ΜΕ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΕΧΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ ΚΑΙ ΧΑΛΑΝΕ ΚΑΙ ΛΕΦΤΑ. ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΝΑ ΤΡΩΝΕ ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ; ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΠΟΤΕ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΝΑ ΤΟ ΚΡΑΤΑΝΕ ΤΟ ΑΛΣΟΣ; ΡΕ ΤΙ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ; ΤΙ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΟ ΣΤΟΡΙ ΑΥΤΟ;