Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ


Ιτέα 24/06/2014

Στέλιος Σχοινάς 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

 

 

Σελ. 1805 ΦΕΚ

Άρθρο 33

Παρ. 2 οι έδρες κατανέμονται σε δύο κατανομές.

Στην Α’ κατανομή οι μισές έδρες δηλαδή 17

Στην Β κατανομή οι υπόλοιπες 16

Α’ κατανομή (παρ. 3)

Έγκυρα 16484/17 = 969    969+1=970=μέτρο

Παναγιωτόπουλος 5389/970    5 έδρες και περισσεύουν 539 έγκυρα.  (+1 από υπόλοιπα)  6 έδρες

Ταγκαλής 6326/970   6 έδρες και περισσεύουν 506 έγκυρα (+0 από υπόλοιπα) 6 έδρες

Μέγκος 2447/970  2 έδρες και περισσεύουν 507 έγκυρα  (+0 από υπόλοιπα)  2 έδρες

Ιωσηφίδης 1619/970  1 έδρα και περισσεύουν 649 έγκυρα (+1 από υπόλοιπα) 2 έδρες

Μπακογιάννης 703               0 έδρες  και περισσεύουν 703    (+1 από υπόλοιπα) 1 έδρα

 Σύνολο Α κατανομής μέχρι στιγμής 14 έδρες

Υπολείπονται 3 έδρες της Α’ κατανομής που διανέμονται ανά μία ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.

Επομένως καταλαμβάνουν από μία έδρα Μπακογιάννης (703), Ιωσηφίδης (649) και Παναγιωτόπουλος (539).

Συνεπώς από Α’ κατανομή
 
Άρθρο 34 κατανομή εδρών ανά εκλογική περιφέ (παρ. 1)

8 έδρες Παναγιωτόπουλος, ανά μία σε κάθε εκλογική περιφέρεια (παρ. 2)

Ο μικρότερος σε έγκυρα συνδυασμός έλαβε 703. Διαιρούμενο το νούμερο αυτό με τον αριθμό των εδρών που έλαβε (1) δίνει πάλι 703, 703+1=704=μέτρο

Π/λος Άμφισσα 1910/704  2 έδρες υπόλοιπο 502

Ταγκ. Άμφισσα  1733/704 2 εδρες, υπόλοιπο 325

Μέγκος    Άμφισσα                             υπόλοιπο 675

Ιωσηφ.      Άμφισσα                           υπόλοιπο  670

Μπακο       Άμφισσα                          υπόλοιπο  230

Π/λος Ιτέα            890/704  1 έδρα, υπόλοιπο  186

Ταγκ.  Ιτέα            992/704  1 έδρα, υπόλοιπο  288

Μέγκος Ιτέα         851/704  1 έδρα, υπόλοιπο  147

Ιωσηφ.  Ιτέα                                           υπόλοιπο  319

Μπακο   Ιτέα                                         υπόλοιπο  290

 

Π/λος Γαλαξ.                         0 έδρες  υπόλοιπο 615

Ταγκ.  Γαλαξ.        754/704  1 έδρα  υπόλοιπο   50

Μέγκος  Γαλαξ.                                     υπόλοιπο  316

Ιωσηφ.  Γαλαξ.                                        υπόλοιπο  66

Μπακο   Γαλαξ.                                      υπόλοιπο  101

 

Π/λος Γραβιά                                        υπόλοιπο  337

Ταγκ.  Γραβιά                                        υπόλοιπο  700

Μέγκος Γραβιά                                      υπόλοιπο  231

Ιωσηφ.  Γραβιά                                       υπόλοιπο  202

Μπακο   Γραβιά                                         υπόλοιπο  15

 

Π/λος      Παρν.                                          υπόλοιπο  405

Ταγκ.       Παρν.                                         υπόλοιπο  672

Μέγκος   Παρν.                                         υπόλοιπο  139

Ιωσηφ.    Παρν.                                         υπόλοιπο  111

Μπακο    Παρν.                                         υπόλοιπο    8

 

Π/λος      Δεσφ.                                          υπόλοιπο  428

Ταγκ.       Δεσφ.                                         υπόλοιπο  481

Μέγκος   Δεσφ.                                         υπόλοιπο  123

Ιωσηφ.    Δεσφ.                                         υπόλοιπο  153

Μπακο    Δεσφ.                                         υπόλοιπο    16

 

Π/λος      Δελφ.                                          υπόλοιπο  416

Ταγκ.       Δελφ.                                         υπόλοιπο   544

Μέγκος   Δελφ.                                         υπόλοιπο    79

Ιωσηφ.    Δελφ.                                         υπόλοιπο    84

Μπακο    Δελφ.                                         υπόλοιπο    34

 

Π/λος      Καλλ.                                          υπόλοιπο  386

Ταγκ.       Καλλ.                                         υπόλοιπο   450

Μέγκος   Καλλ.                                         υπόλοιπο     33

Ιωσηφ.    Καλλ.                                         υπόλοιπο    14

Μπακο    Καλλ.                                         υπόλοιπο      9

Εάν ο συνδυασμός εξακολουθεί να δικαιούται έδρες στο δημοτικό συμβούλιο, ο αριθμός τους συμπληρώνεται με την διάθεση ανά μίας από κάθε εκλογική περιφέρεια όπου διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.

Υπολείπονται

Παναγιωτόπουλος 9 έδρες +Γαλ.(615)+Αμφ.(502)+Δελφ.(416)+Παρν.(405)+Καλλ.(386)+Ιτέα(186)

Ταγκαλής                 4 έδρες    Γραβιά (700)+Παρν.(672)+ Δεσφ.(481) +Δελφ.(544)

Μέγκος                    1 έδρα     στην Άμφισσα

Μπακο                     1 έδρα     στην Ιτέα

Ιωσηφ.                     2 έδρες    Ιτέα & Άμφισσα

Υπολείπονται 5 έδρες του Παναγιωτόπουλου

Οι κενές θέσεις είναι:

Ιτέα 1 έδρες

Άμφισσα 3 έδρες

Γαλαξ.   1  έδρα

ΤΕΛΙΚΑ

Παναγιωτόπουλος:    Άμφισσα  6,  Ιτέα  3, Γαλαξ. 3, Δελφ. 2, Δεσφ. 1, Παρν. 2, Καλλ. 2, Γραβιά 1  

20 έδρες

Ταγκαλής:  Άμφισσα 2, Ιτέα 1, Γαλαξ. 1, Δελφ. 1, Δεσφ. 1, Παρν. 1, Γραβιά 1

8 έδρες 

Μέγκος:         Άμφισσα 1, Ιτέα 1

2 έδρες

Ιωσηφίδης:   Άμφισσα 1, Ιτέα 1

2 έδρες

Μπακογιάννης:   Ιτέα1

1 έδρα

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΣΧΟΙΝΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΣ...........