Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ… Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΜΑΣ!

Με την ανάληψη των καθηκόντων τους το 2011 έγιναν ξεκάθαρες οι προθέσεις των «αρχόντων». Δημοτική Αρχή Δελφών (ΝΔ) και Περιφερειακή Αρχή Στερεάς (ΠΑΣΟΚ) με την στήριξη των αρμόδιων Υπουργείων Πολιτισμού, ΥΠΕΚΑ και Ναυτιλίας  των Παπανδρέου και Σαμαρά –Βενιζέλου προώθησαν και προωθούν την οικονομική εξαθλίωση του Δήμου Δελφών. Οι «γνωστοί άγνωστοι» επιχειρηματίες που βγαίνουν κερδισμένοι, γνωστοί. Οι αντιδράσεις κατοίκων και Φορέων ήταν άμεσες από την πρώτη στιγμή και με ολοκληρωμένες  για κάθε επιμέρους πρόβλημα προτάσεις  με στόχο πάντα ένα βιώσιμο για το σύνολο των κατοίκων  μοντέλο ανάπτυξης. Οι προτάσεις αυτές  όχι μόνο αγνοήθηκαν,   αλλά αποκρύφτηκαν και  συκοφαντήθηκαν εσκεμμένα  με πλήθος εύπιστων και  αγαθών θυμάτων. Τα γραπτά και τα βίντεο όμως μένουν. Το έγκλημα βρίσκεται στην ολοκλήρωσή του και ένα βήμα χωρίζει την κοινωνία των Δελφών από την οικονομική ταφόπλακα. Η συζήτηση που θα ανοίξει θα είναι η τελευταία, είτε έχει το ένα είτε το άλλο αποτέλεσμα.
Πιο κάτω αναφέρεται   ένα σχέδιο της  συνολικής πρότασης (την οποία πολεμούν οι «αρμόδιοι») όπως  προκύπτει  από την συγκέντρωση στοιχείων από   τις διαθέσιμες πηγές.  
    
Η πρόταση παραγωγικού μοντέλου του Δήμου Δελφών (στην βάση των κύριων συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής)
Η οικονομία του Δήμου Δελφών  πρέπει να στηριχθεί στο «πακέτο» ανάπτυξης «ποιοτικά προϊόντα ελιάς – ποιοτικός τουρισμός» (στα πρότυπα πολλών όμοιων περιπτώσεων διεθνώς). Στο παραγωγικό μοντέλο θα εξακολουθήσει να συμβάλει  ο κλάδος της εξόρυξης που προσφέρει ήδη θέσεις εργασίας    (περίπου το  2% της συνολικής ζήτησης) αλλά  που δεν έχει καμία προοπτική να τις αυξήσει σημαντικά περαιτέρω. Ομοίως για τις ιχθυοκαλλιέργειες με τις πολύ  λιγότερες αλλά πάντα επιθυμητές θέσεις εργασίας. Η περιοχή δεν διαθέτει κανένα άλλο συγκριτικό πλεονέκτημα προκειμένου η συζήτηση να αφορά περισσότερες επιλογές.  Με τις καταγεγραμμένες και πολλαπλές δυνατότητες για ανάπτυξη τουρισμού στον Δήμο Δελφών ανεξάρτητα αρχικά από τον ελαιώνα της κοιλάδας του Δελφικού Τοπίου, οι δύο κλάδοι θα προωθηθούν ταυτόχρονα. Η   τουριστική ανάπτυξη από τα αρχικά κιόλας στάδια   πρέπει να στηρίζει  την ποιοτική αγροτική παραγωγή και  την ανάπτυξη τοπικών μονάδων τυποποίησης των προϊόντων ελιάς.  Ο κλάδος της κρουαζιέρας εκτός από τα αυτοτελή έσοδα αποτελεί σύμφωνα και με δημόσιες δηλώσεις επιχειρηματιών και Πολιτικών  τον  καλύτερο και  δωρεάν τρόπο   προβολής και διαφήμισης ενός τόπου (για ανάπτυξη διαμένοντος τουρισμού)  και των προϊόντων του. Στον Δήμο Δελφών η αρχική ανάπτυξη κρουαζιέρας αποτελεί μόνο θέμα απόφασης (μηδενική χρηματοδότηση). Το γιατί αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα απαντάται  εύκολα.  Η ανάπτυξή της  έχει άμεσο χρόνο απόδοσης (ένα χρόνο για την εκκίνηση) και γι’ αυτό πρέπει να προωθηθεί άμεσα.  Η αρχική ανάπτυξη του   «πακέτου» θα δημιουργήσει δυναμική αγορά ποιοτικών προϊόντων διατροφής που θα προσφέρει δυνατότητες  προώθησης με ανάλογη υπεραξία κάθε τοπικά παραγόμενου ποιοτικού προϊόντος   όσο μικρή και να είναι η ετήσια παραγωγή. Είναι γνωστό το πλήθος τέτοιων  προϊόντων   παράγονταν παλιότερα  σε όλη την έκταση του Δήμου Δελφών και Δωρίδας και στην    ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας αλλά εγκαταλείφτηκαν ως ασύμφορες. Οι παραγωγικοί κλάδοι του εμπορίου, της οικοδομής κ.λ.π. ωφελούνται όλοι και άμεσα από την παρουσία επισκεπτών και έμμεσα από την εισροή κεφαλαίων στην τοπική κοινωνία.
Διεθνώς σε κάθε περίπτωση  τουριστικής ανάπτυξης το «περιβάλλον – θέα» αποτελεί θεμελιώδες συστατικό. Όταν ο τουρισμός αφορά και προώθηση τοπικών προϊόντων διατροφής  η σημαντικότητα του καθαρού και προσεγμένου περιβάλλοντος – θέας έχει πολλαπλάσια επικοινωνιακή και ουσιαστική βαρύτητα. Απαραίτητο για όλα τα προαναφερόμενα είναι ο απ’ αρχής γεωγραφικός προσδιορισμός της  περιοχής που  θα αποτελεί τον  «Δελφικό Τουριστικό Προορισμό» ο οποίος θα πρέπει να πληρεί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές με πρώτη απ’ όλες το καθαρό και προσεγμένο περιβάλλον – θέα. Η προοπτική  αυτού του μοντέλου ανάπτυξης απαιτεί τον προβλεπόμενο Νομοθετικό - Χωροταξικό χαρακτηρισμό της περιοχής αυτής σαν «τουριστικής προτεραιότητας». Μόνο αυτό  προστατευτεί το τοπίο από την ανάπτυξη αντιαισθητικών – αντιτουριστικών εγκαταστάσεων   άλλων δραστηριοτήτων και   εξασφαλίζει την  αναφορά της περιοχής σε όλα τα εθνικά θεσμικά (επιδοτήσεις) και διαφημιστικά κείμενα.
 
Πρόταση για γεωγραφική έκταση «Δελφικού Τουριστικού προορισμού»
Ο πυρήνας της αρχικά προτεινόμενης έκτασης αποτελείται  από την κοιλάδα του ελαιώνα Άμφισσας Δελφών και τον Κρισσαίο  Κόλπου με τα  εσωτερικά πρανή των βουνών που τα περιβάλλουν. Σε αυτή  εντάσσεται αυτόματα  ο θύλακας  Αράχοβα- Λιβάδι- Χιονοδρομικό- Επτάλοφο Πολύδροσο προσφέροντας  αλληλοϋποστήριξη του διεθνούς καλοκαιρινού Δελφικού Τουρισμού με τον εσωτερικό Τουρισμό του χιονιού δημιουργώντας ισχυρές προϋποθέσεις για μεγαλύτερη της εξάμηνης  σαιζόν.  Ομοίως  ο αρχικός τουριστικός προορισμός θα  περιλάβει και όλες τις τουριστικές περιοχές ή θύλακες ειδικών μορφών τουρισμού που υπάρχουν ή αναπτύσσονται στο βόρειο τμήμα του Δήμου Δελφών, τον Δήμο Δωρίδας  και την επέκτασή τους σε Βαρδούσια και Οίτη. Η ένταξη των ζωνών που προστατεύονται για το φυσικό ή πολιτιστικό τους πλούτο (Εθνικός Δρυμός, καταφύγια κ.λ.π.) θα αναδείξει και θα αυξήσει την προστασία προσθέτοντας   τον μόνο  ισχυρό (βάση της παγκόσμιας εμπειρίας) λόγο, τον οικονομικό. Έχει γίνει αναφορά σε επίσημες μελέτες για την προέκταση και αλληλεπίδραση του τουρισμού των Δελφών  με τις Αρχαιολογικές περιοχές Χαιρώνειας , Θήβας, Οσίου Λουκά κ.λ.π.. Το πλήθος η πυκνότητα και η ποικιλία  στοιχείων διεθνούς τουριστικού ενδιαφέροντος  που συγκεντρώνονται στην προτεινόμενη περιοχή  σε συνδυασμό με την τοπική ποιοτική αγροκτηνοτροφική παραγωγή, την καθιστούν (πανευρωπαϊκά τουλάχιστον) μοναδική και  πολύτιμη για την Εθνική Οικονομία.
 
Γενικά  προβλήματα
Τα μόνα προβλήματα που μπορούν να υπάρξουν είναι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη εντός της τουριστικής περιοχής  άλλων δραστηριοτήτων  που προκαλούν  δημιουργία αντιτουριστικής θέας ή άλλων αρνητικών αντιληπτών παραμέτρων του περιβάλλοντος (οσμές, σκόνη, κραδασμούς εδάφους κ.λ.π.).   Η ανάπτυξη μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας τοπικών προϊόντων (διατροφής και όχι μόνο) δεν θεωρούνται πρόβλημα, αντιθέτως  όπως αναφέρει και η σχετική  Νομοθεσία «είναι θεμιτές». Οι δραστηριότητες στον Δήμο Δελφών  που είναι ανταγωνιστικές του τουρισμού είναι η εξόρυξη βωξίτη και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (με πρώτες τις ανεμογεννήτριες).  Στις περιοχές «τουριστικής προτεραιότητας» δεν απαγορεύονται αυτές οι δραστηριότητες. Απλά η  ανάπτυξή τους πρέπει να ακολουθήσει αντίστοιχους κανόνες.. Οι κανόνες επίλυσης  τέτοιων προβλημάτων αναφέρονται στην σχετική Νομοθεσία.
 
Συγκεκριμένα προβλήματα
Για την Γεωγραφική έκταση του κύριου προτεινόμενου «Δελφικού Τουριστικού Προορισμού» (Κρισσαίος Κόλπος, κοιλάδα Άμφισσας Δελφών και τα εσωτερικά πρανή των βουνών που τα περιβάλουν) τα προβλήματα με τις ανταγωνιστικές δραστηριότητες εντοπίζονται σε τρία μόνο σημεία.    
Α) Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην κορυφογραμμή πάνω από το Γαλαξίδι. Οι  ήδη υπάρχουσες έχουν ήδη   υποβιβάσει οριστικά το μέγιστο ποιοτικό επίπεδο τουρισμού που θα μπορούσε να αναπτύξει η περιοχή του Γαλαξιδιού βάση των υπόλοιπων χαρακτηριστικών της. Η εγκατάσταση επιπλέον μονάδων θα υποβιβάσει περεταίρω τον οικισμό  με επιπτώσεις και στο σύνολο της περιοχής μιας και αυτή η κορυφογραμμή αφορά  το ηλιοβασίλεμα  όλου του παραθαλάσσιου μετώπου των Δελφών και του Δελφικού Τοπίου. Το συνολικό όφελος (τοπικό(;) και Εθνικό) είναι πολύ μικρότερο από  την    ζημιά που προκαλούν με την απαξίωση της τουριστικότητας της περιοχής των Δελφών.  Η προσφορά θέσεων εργασίας είναι μηδενική. Πρέπει να αποκλειστεί (το ελάχιστο) η εγκατάσταση νέων ορατών από την θάλασσα και  την κοιλάδα των Δελφών – Άμφισσας  .
 Β) Πιθανή ύπαρξη κοιτασμάτων βωξίτη στην περιοχή μεταξύ Άμφισσας και των βόρειων ορίων της προτεινόμενης περιοχής. Επειδή η βόρεια κορυφογραμμή βρίσκεται σε μεγάλο βάθος προς βορά από την Άμφισσα  δημιουργείται  μία ευρεία   ζώνη που  πιθανόν περιλαμβάνει και αξιόλογα κοιτάσματα βωξίτη. Στην περιοχή αυτή  δεν διέρχονται κεντρικοί οδικοί άξονες ή επαρχιακοί δρόμοι μετακίνησης μεταξύ των περιοχών με τουριστικό ενδιαφέρον εντός της τουριστικής περιοχής. Με  υπόγεια μέθοδο εξόρυξης από εισόδους σε «αόρατα» σημεία (που είναι πολύ εύκολο να επιτευχθούν) οι εξορύξεις σε αυτή την περιοχή δεν δημιουργούν κανένα άλλο πρόβλημα σε σχέση με το προτεινόμενο παραγωγικό μοντέλο. Το αν θα γίνουν ή όχι επαφίεται στους υπόλοιπους παράγοντες που ισχύουν και σήμερα. 
Γ) Η ύπαρξη των παράνομων εγκαταστάσεων βωξίτη της S&B δίπλα στο λιμάνι των Δελφών, εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού για 3 χιλιόμετρα και ορατή για 8,  που ταυτόχρονα είναι και παραλία, που καλύπτουν ολοκληρωτικά την δυτική θέα της Ιτέας, που διασπούν την αισθητική ενότητα Γαλαξίδι- Δελφοί, που κυριαρχούν οπτικά στην από θάλασσα πρόσβαση και πολλά άλλα που καθιστούν τις εγκαταστάσεις αυτές  την χειρότερη δυνατή θέα στην «βιτρίνα» του «Δελφικού Τουριστικού Προορισμού».  Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν αναπτυχθεί από το 1972 και μετά εντελώς παράνομα έχοντας καταπατήσει μέχρι πρόσφατα όλη την σχετική Νομοθεσία και δεν έχουν κανένα τυπικό ή εθιμικό «δικαίωμα προϋπάρχοντος» αλλά και   κανένα τεχνοοικονομικό λόγο να υπάρχουν σε αυτή την περιοχή. Η ύπαρξή τους δίπλα σε κατοικημένη περιοχή και σε παραλιακό μέτωπο θεωρείται απαράδεκτη για τον «Πολιτισμένο» δυτικό κόσμο σε κάθε περίπτωση. Η πρόταση για αυτές τις εγκαταστάσεις που έχει κατατεθεί από τον Μάρτιο του 2011 στο πρώτο σχετικό   Τοπικό Συμβούλιο της Ιτέας (και σε όλα τα επόμενα Δήμου Περιφέρειας και Υπ. Πολιτισμού) αλλά αγνοήθηκε επιδεικτικά είναι  η ακόλουθη:
 
  Πρόταση για εγκαταστάσεις S&B στο Λαρνάκι
Ότι η αδειοδότηση μιας και είναι παντελώς παράνομη, αλλά η παράταση λειτουργίας της για κάποια συγκεκριμένα   χρόνια,  βάση χρονοδιαγράμματος  με τις εξής υποχρεώσεις:
- Θα μετεγκατασταθεί το  εργοστάσιο εμπλουτισμού βωξίτη σε άλλο σημείο στην ενδοχώρα μακριά από κατοικημένη περιοχή και μη ορατό από την Εθνική Οδό και τις κεντρικές εσωτερικές του Τουριστικού Προορισμού επαρχιακές οδούς. Η εταιρία S&B διαθέτει ιδιόκτητες εκτάσεις με κτίρια και νερό βόρεια της Άμφισσας κοντά στην Βίνιανη που υπερκαλύπτουν όλες τις απαιτήσεις.  Το υπάρχον εργοστάσιο είναι ούτως ή άλλως απαρχαιωμένης περιβαλλοντικά τεχνολογίας.
- Για την φόρτωση σε πλοία θα κατασκευαστεί μία μόνο σκάλα (αντί για δύο χωρίς ουσιαστικό λόγο) σύγχρονη πτυσσόμενη ακριβώς ίδια (αν η εταιρία S&B δεν προτίθεται για κάτι καλύτερο λόγω Δελφικού Τοπίου) με την σκάλα φόρτωσης που έχει κατασκευάσει στις δικές της εγκαταστάσεις φόρτωσης βωξίτη στην Σαρδηνία. Την Μελέτη και την τεχνογνωσία την έχει ήδη. Οι υπάρχουσες σκάλες φόρτωσης είναι τεχνολογίας του 1941 απαράδεκτες από κάθε  περιβαλλοντική άποψη. 
- Ο χώρος απόθεσης βωξίτη για φόρτωση στα πλοία θα μεταφερθεί στις ιδιόκτητες εκτάσεις της S&B  πίσω από την θέση Σφαγεία όπου είναι αόρατες από την Εθνική Οδό, την θάλασσα και το λιμάνι. Οι επιφάνεια αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη από το σύνολο των εκτάσεων που χρησιμοποιεί η S&B στις σημερινές εγκαταστάσεις για απόθεση βωξίτη. Η τροφοδοσία της σκάλας φόρτωσης θα γίνεται με υπόγειο ταινιόδρομο κάτω από την Ε.Ο. μήκους περίπου 500 μ. (στην Κοζάνη υπάρχουν για τον λιγνίτη ταινιόδρομοι πολλών χιλιομέτρων). Ο βωξίτης θα έρχεται έχοντας αφαιρεθεί ο ασβεστόλιθος και πλυμένος οπότε η παραγωγή σκόνης σε κάθε φορτοεκφόρτωση θα είναι ελάχιστη και πιο εύκολα αντιμετωπίσιμη απ’ ότι σήμερα .Επιπλέον σχετικά με την σκόνη η  κάθε ποσότητα θα φορτοεκφορτώνεται μόνο μία φορά σε σχέση με σήμερα (τουλάχιστον τρείς φορές). 
- Στην ολοκλήρωση των πιο πάνω υποδομών η S&B θα μετεγκατασταθεί σε αυτές αποσυρόμενη πλήρως από το παραλιακό μέτωπο.
- Το ότι οι παρεμβάσεις αυτές είναι εφικτές προκύπτει και από την δημόσια δήλωση στελεχών της S&B ότι έχουν τιμολογηθεί από την ίδια που απλά αρνείται να τις χρηματοδοτήσει. Και γιατί να το κάνει όταν έχει την Πολιτεία στις Υπηρεσίες της. Η πραγματική κοινωνική της ευθύνη έχει αποκαλυφθεί.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πιο πάνω  αναφορά σχετικά με την πρόταση ανάπτυξης στον Δήμο Δελφών, αφορά μόνο την  οικονομική πτυχή των παρεμβάσεων. Δεν αφορά και δεν περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις που έγιναν για θέματα υγείας, προστασίας φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος κ.λ.π..

 

 

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΤΩΡΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΥΓΚΙΝΗΘΗΚΑΝ Ο ΠΑΣΣΑΣ ΤΩΝ ΣΑΛΩΝΩΝ Η ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΑ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ !!!

Ανώνυμος είπε...

καποιοι συντοπιτες απο παλιοτερα σχολια μας λεγατε για προτασεις που δεν εχετε δει . καποιο σχολιο να καταλαβουμε τι θελατε να πειτε τοτε;

Ανώνυμος είπε...

Αφήνοντας στην άκρη το Λαρνάκι, πείτε μου τι από αυτά δεν τα λέει και ο Φουσέκης;
Προς αυτή την κατεύθυνση δεν κάνει και ο Φουσέκης μελέτες, αναπτυξιακές κα; Προς ένα ποιοτικό τουρισμό.

Παραδέχομαι ότι το χάλι της σκάλας στο Λαρνάκι δεν το αγγίζει ο Φουσέκης και είναι μεγάλης σημασίας μιας και ενώνει Γαλαξίδι - Ιτέα και όσους έρχονται από Ναύπακτο.

"Το πλήθος η πυκνότητα και η ποικιλία στοιχείων διεθνούς τουριστικού ενδιαφέροντος που συγκεντρώνονται στην προτεινόμενη περιοχή σε συνδυασμό με την τοπική ποιοτική αγροκτηνοτροφική παραγωγή, την καθιστούν (πανευρωπαϊκά τουλάχιστον) μοναδική και πολύτιμη για την Εθνική Οικονομία."
Μοναδική πανευρωπαϊκά; Είπαμε αγαπάμε τον τόπο μας, είναι πανέμορφος αλλά μην λέμε υπερβολές.

"Οι ανεμογεννήτριες έχουν ήδη υποβιβάσει οριστικά το μέγιστο ποιοτικό επίπεδο τουρισμού που θα μπορούσε να αναπτύξει η περιοχή του Γαλαξιδιού"
Πως ακριβώς υποβιβάζουν το επίπεδο του τουρισμού; Δεν μπορούν οι επισκέπτες να δουν το ηλιοβασίλεμα;

Συγκεκριμένα προβλήματα έγραψες για τις ανεμογεννήτριες και τα κοιτάσματα. Ο Βοϊδερπός είναι για σένα πρόβλημα;

Ανώνυμος είπε...

ΜΕΓΑΛΕ 4:46 ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΙ ΠΙΝΕΙΣ.

ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΕΙ ΑΥΤΑ Ο ΦΟΥΣΕΚΗΣ; ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ;

ΠΟΙΟΣ ΠΑΛΕΨΕ ΜΕ ΝΥΧΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΟΝΤΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ Η ΣΚΑΛΑ ΣΤΟ ΛΑΡΝΑΚΙ; ΠΟΙΟΣ ΞΕΣΤΟΜΙΣΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΤΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ Η ΙΤΕΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ;
ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΛΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ;
ΕΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ;

ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΒΑΛΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΜΗΝ ΤΥΧΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΞΕΠΕΣΕΙ ΣΤΑ ΛΗΓΜΕΝΑ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΣΤΟ ΜΥΑΛΌ ΣΟΥ ΜΟΝΟ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΉ ΣΟΥ ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ. ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ. ΞΕΡΕΙΣ ΑΛΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣΤΙΓΩΝΟΥΝ, ΔΕΝ ΚΑΝΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΗ.

Ανώνυμος είπε...

@4:46
Μεγάλε έδωσες ρέστα αυτή τη φορά, στο αναγνωρίζω. Δεν έγραψες ασυναρτησίες. Μπορεί και να σου δώσω απ'αυτά που πίνω.

Που λέει ο Φουσέκης για ποιοτικό τουρισμό και ενίσχυση του βουνού, διασύνδεση με την παραλία κτλ; Μάλλον δεν παρακολουθείς. Υπάρχει υπεύθυνη γυναίκα του δήμου για αυτό, μελέτες, εταιρείες ανάπτυξης, θα σου πει για τη Χάρμαινα, για δασικά χωριά, για πεζοπορίες, για αναρριχητικά πεδία και και και.

Συμφωνούμε ό,τι όλα αυτά είναι τρίχες κατσαρές εάν δεν συνδυαστούν με κανόνες στο Λαρνάκι γιατί εκεί είναι βιομηχανία. Και η βιομηχανία δίνει εντύπωση στον ξένο για το τι σημασία δίνει η κοινωνία στην προστασία του περιβάλλοντος. Όπως δίνει και ο Βοϊδερπός και οι χωματερές του Αϊ-γιαννάκη.
Και βέβαια δεν θα τα κάνει αυτά ο Φουσέκης γιατί ως εκεί ξέρει ως εκεί καταλαβαίνει και ως εκεί θέλει να πιέσει την εταιρεία.

Είπα και ξαναλέω ο τόπος μας είναι πανέμορφος. Αλλά μην μου ξαναπείς για ανεμογεννήτριες που κόβουν τον τουρισμό του Γαλαξιδιού (είναι αεριτζίδικες δουλειές ναι αλλά όχι έτσι όπως το λες).

Ανώνυμος είπε...

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΚΑΤΙ !!!!! ΤΟ ΟΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ [ΒΩΞΙΤΗΣ] ΑΠΟ ΦΟΡΤΗΓΑ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΜΟΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΝ ΛΕΓΕΤΑΙ !!! ΑΠΛΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΠΕΙΣΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΥΣ ΘΕΛΕΙ ΜΑΚΡΥΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟ ΧΩΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ !!!!!