Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

ΕΒΕ ΦΩΚΙΔΑΣ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2014 ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ. Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Κ.Φ.Ε.) ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Ν. 4174/2013) ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Ν. 4223/2013)
Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013/ ΦΕΚ 167/Α’ (Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) που αντικαθιστά το Ν. 2238/1994 από την 1η Ιανουαρίου 2014 - Τι θα ισχύσει στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: