Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

«ΛΑΡΝΑΚΙ»: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Κ.Α.Σ. – ΜΕΡΟΣ Α΄ - VIDEO


     Στο άρθρο* της εφημερίδας «Η Καθημερινή» Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012 σχετικά με το Λαρνάκι αναφέρεται επι λέξη «Επίσημη θέση της εταιρείας S&B είναι …. Υποστηρίζει δε, ότι η πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας της Ιτέας τάσσεται υπέρ της λειτουργίας της, «όπως τεκμηριώνεται από τις θετικές αποφάσεις θεσμοθετημένων φορέων εκπροσώπησής της: του Τοπικού Συμβουλίου Ιτέας, της Περιβαλλοντικής Επιτροπής της Περιφέρειας και του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου…».
* http://karteria1.blogspot.com/2012/01/blog-post_2255.html

    Δεν γνωρίζουμε εάν οι θέσεις της εταιρίας καταγράφηκαν πριν τον Ιούλιο του 2011 αλλά το θέμα είναι πολύ σοβαρό και η άγνοια ή οι ψευδείς εντυπώσεις είναι πολύ επικίνδυνες. Το θέμα αφορά άλλωστε μία πολύ μεγάλη χρηματική υπεραξία. Την αξιοπιστία μας δε, την κερδίζουμε όλοι μας κάθε μέρα και δεν κατακτάτε άπαξ (για όσους κινούνται σε ανάλογο αξιακό χώρο) . Επειδή οι εποπτικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν λειτουργούν στην συγκεκριμένη υπόθεση (μπορούν να καμαρώνουν όλοι οι «υπεύθυνοι(!)» αιρετοί και κρατικοί λειτουργοί) πιστεύουμε ότι πρέπει να διευκρινίσουμε τις αλήθειες και ας έχουν ήδη δημοσιευτεί. Γι’ αυτό άλλωστε τις καταθέσαμε και στο ΚΑΣ στις 23-1-2012 (στοιχεία 3. και 4.) μιας και δεν είχαμε απασχολήσει το συμβούλιο με σχετικά στοιχεία στο παρελθόν.

Για την απόφαση «…του Τοπικού Συμβουλίου Ιτέας …»
Η απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Ιτέας της 8-5-2011 αφορά την ανανέωση μίσθωσης της παράνομα μπαζωμένης επιφάνειας των εγκαταστάσεων της S&B και όχι την ΜΠΕ η οποία δεν είχε γίνει ακόμα γνωστή. Στο πενταμελές Συμβούλιο αυτό είναι μέλη ένας εργαζόμενος της S&B και ένας αδερφός εργαζόμενου στην S&B. Ενδιαφέρον παρουσιάζει αλλά δεν είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά στο παρόν, η σχέση με την S&B και τον ευρύτερο επιχειρηματικό κύκλο του βωξίτη και άλλων μελών αλλά και Δημοτικών Συμβούλων που ήταν παρόντες, συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν στην συζήτηση (έχει υπάρξει σειρά σχετικών δημοσιευμάτων, αναρτήσεων κ.λ.π.). Η απόφαση αυτή «… είναι αφ’ εαυτής άκυρη …» σύμφωνα με την σχετική Νομοθεσία όπως διαπιστώνει σε έγγραφό της και η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας.


Τι σημαίνει αυτό;
    
     Πρώτον ότι είναι άκυρη, δηλαδή δεν έχει υπάρξει και σε περίπτωση που κάποιος παρότι το γνωρίζει την επικαλείται επίσημα ως εν ισχύ, τότε αυτό πέραν του ψεύδους αποτελεί και εξαπάτηση , ιδίως εάν από την πράξη αυτή προκύπτει και προσδοκώμενο (!) υλικό όφελος.
     Δεύτερον και τεράστιας σημασίας, είναι αυτό που αναφέρει η Κα Γερακούδη στην απόφασή της «Διαπιστώνουμε ότι … είναι αφ’ εαυτής άκυρη …». Επειδή κάποιοι μπορεί να δυσκολεύονται να καταλάβουν τι σημαίνει αυτό θα το κάνουμε ακόμα ποιο απλό και θα επισημάνουμε τα ακόλουθα. Δεν αποφασίζει η Κα Γερακούδη εάν είναι άκυρη η απόφαση ή όχι αλλά αυτό προκύπτει από μόνο του διότι αναφέρεται ρητά στο σχετικό άρθρο της σχετικής Νομοθεσίας. Γι’ αυτό στην πιο πάνω πρόταση αναφέρει αξιοπρεπώς «Διαπιστώνουμε…» και όχι «Αποφασίζουμε …» Νόμος 3463/06 (Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) Άρθρο 99

Άρθρο 99 - Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση.
--- 1. Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.

2 Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143 ---

Για την απόφαση «…της Περιβαλλοντικής Επιτροπής της Περιφέρειας …»
     Στην συζήτηση του θέματος από την επιτροπή «κυριάρχησε» η παρουσία του Περιφερειακού Συμβούλου Κου Παπαιωάννου Πανουργιά ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής. Ο Κος Πανουργιάς όχι μόνο συμμετείχε και ψήφισε αλλά η παρουσία του κατέλαβε το 20% του χρόνου της συζήτησης. Δήλωσε εξ αρχής στην επιτροπή τι έχει αποφασίσει με την Αντιπεριφερειάρχη Κα Γαζή, προέδρευσε της συζήτησης, παραποίησε έως ανέστρεψε λεγόμενα τρίτων και γενικότερα, κατά την άποψή μας εκπροσώπησε τους λόγους για τους οποίους ο Νομοθέτης έγραψε το ακόλουθο άρθρο. αρθ.172 του «Καλλικράτη» (Ν3852/2010)

Άρθρο 172 - Κώλυμα συμμετοχής σε συνεδρίαση
--- Ο περιφερειακός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση και λήψη απόφασης του συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του, έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Απόφαση που λαμβάνεται κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Σε σύμβουλο που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας. ---

     Στην http://papaioannou-group.gr/el/erga.html μπορεί ο καθένας να διαπιστώσει ότι η ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, στα «ΕΡΓΑ», αναφέρει και πολλά έργα που εκτελεί για την S&B ακόμα και στις εγκαταστάσεις της που αφορά αυτή καθεαυτή η συζητούμενη ΜΠΕ (5. Φόρτωση – Μεταφορά Βωξίτη στις εγκαταστάσεις ΙΤΕΑΣ) αλλά και έργα της Αλουμίνιον της Ελλάδας Α.Ε. και της Δελφοί-Δίστομο ΑΜΕ (προσεχώς ιδιοκτήτες της S&B στην Φωκίδα). Για εξοικονόμηση χρόνου, παραπέμπουμε στα προαναφερόμενα για το τοπικό Συμβούλιο της Ιτέας και αναφέρουμε απλά ότι ισχύουν ακριβώς τα ίδια και η απόφαση « … είναι αφ’ εαυτής άκυρη …» χωρίς να πρέπει να περιμένει κάποιος να το διαπιστώσει κάποιος «αρμόδιος».

     Το γεγονός έχει καταγγελθεί για πάνω από δύο μήνες στην Κα Γερακούδη. Σαν αποτέλεσμα των συνεχών πιέσεών μας, μας έχουν σταλεί ήδη δύο επιστολές- αποφάσεις που η μία αποδεικνύει ότι ο συντάκτης της δεν διάβασε την καταγγελία και στην άλλη μας απαντάνε για άλλα θέματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην καταγγελία (!!!!!). Επί τη ευκαιρία να αναφέρουμε ότι εκκρεμεί (και έχει τεράστιο ενδιαφέρον) η απόφαση της Κας Γερακούδη για τις κυρώσεις που θα επιβάλει στον Κο Παπαιωάννου σύμφωνα με το άρθρο 172.

Το γενικότερο επίπεδο των συνεδριάσεων αυτών και της στάσης και συμπεριφοράς των Συμβούλων, Τοπικών και Περιφερειακών, γίνεται άμεσα αντιληπτό από τα σχετικά βίντεο.

Για την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου (μπορεί;) και του Δημοτικού Συμβουλίου θα επανέλθουμε.


ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ VIDEO

1. Βίντεο Τοπικού Συμβουλίου Ιτέας2. Βίντεο της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής3. Ραδιοφωνική συνέντευξη Περιφερειακού Συμβούλου Κου Μπεχλιβανίδη (σε
αντιπαράθεση με τις αναφορές του Κου Παπαιωάννου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: