Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020

ΑΝ.ΦΩ : " ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π CLLD LEADER "

Δεν υπάρχουν σχόλια: