Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δελφών στις 27/4/2017ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Άμφισσα           21 / 04  /2017          
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                  ΠΡΩΤΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
          ___
Αριθ. πρωτ. 8640
                                     
ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών,  3) κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών.
4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων
                                                         
ΚΟΙΝ.: α) Βουλευτή Φωκίδας, κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, κ. Ευάγγελο Κατσαγούνο,  γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, κ. Ηλία Θεοφάνη, δ)ΜΜΕ

Παρακαλούμε όπως την     27η  Απριλίου  2017,  ημέρα  Πέμπτη   και ώρα  19.00΄ προσέλθετε  στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία  Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

1.    Λήψη απόφασης κατά τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 για την διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Δελφών με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαλαξιδίου», ως αυτοτελούς. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
2.    Λήψη απόφασης  για την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου  Φωκίδας στο Δήμο Δελφών  (άρθρο 28 Ν.2738/99) και τη σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δελφών» και έδρα την Δημοτική Κοινότητα Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
3.    Διαγραφές οφειλών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
4.    Έγκριση πρακτικού-προσφοράς για την εκμίσθωση ακινήτου κληροδοτήματος Παπαβιέρου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
5.    Έγκριση προμήθειας αυτοκινήτου (ψυγείου) για μεταφορά ευπαθών προϊόντων του Κοινωνικού Παντοπωλείου. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
6.    Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην συμβολή των οδών Ζουμά και Μοσκαχλαϊδή στην ΔΚ Άμφισσας της ΔΕ Άμφισσας του Δήμου Δελφών (αίτημα κ. Ηλία Παπαθεοχάρη). (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
7.    Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Δεδούση στην ΔΚ Άμφισσας της ΔΕ Άμφισσας του Δήμου Δελφών (αίτημα κ.Κων.Τσώνου). (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
8.    Διοργάνωση εορτασμού επετείου ιστορικής μάχης στο «Χάνι της Γραβιάς» της 8ης Μαϊου 1821 στην ΤΚ Γραβιάς και έγκριση διάθεσης πίστωσης. . (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).
9.    Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αθλητική εκδήλωση 6ος Διεθνής Αγώνας Δρόμου ΔΟΛΙΧΟΣ ΔΕΛΦΟΙ-ΟΛΥΜΠΙΑ 255  χλμ. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
10. Λήψη διευκρινιστικής απόφασης (επί της αριθ. 7/17/2016 απόφασης ΔΣ) για τη γνωμοδότηση εμπράκτου δικαιώματος σε αγρόκτημα στην περιοχή ΚΟΥΜΟΥΛΙΑ της ΔΕ Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
11. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Βάργιανης της ΔΕ Γραβιάς του Δήμου Δελφών. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).
12. Τροποποίηση του ποσοστού διάθεσης κοινόχρηστων χώρων στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ.  Επταλόφου. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος).
13. Καθορισμός αριθμού θέσεων υδρονομέων στην Τ.Κ. Κίρρας. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
14. Έγκριση παραχώρησης χώρου στέγασης του Σταθμού  Τουριστικής Αστυνομίας Δελφών και του Αστυνομικού Τμήματος Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
15. Έγκριση χορηγίας για την έκθεση Σπ.Λύτρα. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκδήλωση «4η Ρουμελιώτικη Κουζίνα 2017» στην Δ.Κ. Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).
17. Ενημέρωση του Συμβουλίου σχετικά με το  1ο  Παραδοτέο της Μελέτης Αξιολόγησης του Κόστους Διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Δελφών που εκπονείται από την ΕΠΤΑ ΑΕ για λογαριασμό του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).                                                   Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου                                                                                                             

                                            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια: