Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Ιτέα - Σύγκληση τακτικής συνεδρίασης της Δ.Ε Ιτέας , την 26η Απριλίου 2017 , με φλέγοντα θέματα που απασχολούν τους πολίτες

             
 Αποτέλεσμα εικόνας για κυριακοπουλειο
               ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 20:00 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                ΙΤΕΑ  21/4/2017

Δ Η Μ Ο Σ   Δ Ε Λ Φ Ω Ν                                                 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ                                         
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΙΤΕΑΣ                                                                ΠΡΟΣ
κ.κ. Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας
Αριθμ. Πρωτ. : οικ./8639                                         1.   Λύτρα    Ιωάννη                               
  2.    Μέγκο          Αναστάσιο
  3.   Καλπούζου   Μαρία                                                      
  4.  Οικονόμου     Νικόλαο

    ΚΟΙΝ. :     1) Τον  κ. Παναγιωτόπουλο Αθανάσιο
                                  Δήμαρχο Δήμου Δελφών
                       2) Τον κ. Θεοφάνη Ηλία
                                   Γεν. Γραμματέα Δήμου Δελφών
           3) Την κα Πιλάλα-Τσακίρη                     Τριανταφυλλιά                          
         Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Ιτέας
        4) Τους κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                                           α) Μάνιο Ασημάκη
                                                                                           β) Παναγιωτόπουλο Ανδρέα
                                                                                           γ) Καπαρέλη-Χαρίτου Γεωργία
                                                                                           δ) Μέγκο Παναγιώτη
                                                                                           ε) Λεοντίου Ευστάθιο
                                                                                           στ) Δρακάκη Γεώργιο
                                                                            
Παρακαλούμε όπως στις  26 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη ώρα 20:00 προσέλθετε στην Ιτέα και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Ιτέας του Δήμου Δελφών, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.    Εισήγηση για την οργάνωση ομάδας εθελοντών στην Δ.Κ. Ιτέας για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

2.    Εισήγηση για την εύρυθμη λειτουργία του Νεκροταφείου της Δ.Κ. Ιτέας.

3.    Σχετικά με τον Ηλεκτροφωτισμό της πόλης της Ιτέας.

4.    Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δ. Δελφών με έδρα την ΙΤΕΑ.

5.    Προβλήματα και λειτουργία του Κεντρικού αντλιοστασίου λυμάτων έμπροσθεν του ξενοδοχείου «ΝΑΥΣΙΚΑ».

6.    Συζήτηση επί της τελευταίας αποφάσεως του Αρείου Πάγου για την Πλατεία Θεάτρου-επόμενα βήματα.

7.    Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ» στην  Μπεχλιβανίδη Ελένη του Σωτηρίου επί της οδού Καποδιστρίου αριθμ. 93 στην Δ.Κ. Ιτέας.

  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου   
της Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας                                                                                   ΓΟΥΩΡΘ ΤΖΩΝ-ΤΑΟΥΝΣΕΝΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: