Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φωκίδας : Προσκαλούνται για τεχνικό έλεγχο οι δίκυκλες μοτοσικλέτες, ανεξαρτήτως κυβισμού

Αποτέλεσμα εικόνας για ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΠΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φωκίδας ανακοινώνεται ότι:

Προσκαλούνται για τεχνικό έλεγχο οι δίκυκλες μοτοσικλέτες, ανεξαρτήτως κυβισμού, στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων η αναγραφόμενη διεύθυνση κατοικίας ή έδρα της επιχείρησης υπάγεται-ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας (Νομός Φωκίδας), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα (ως εξής):

Αριθμός κυκλοφορίας
Περίοδος ελέγχου
Για τις μοτοσικλέτες που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 0 ή 1
Από 01-05-2017 έως 31-05-2017
Για τις μοτοσικλέτες που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 2 ή 3
Από 01-06-2017 έως 30-06-2017
Για τις μοτοσικλέτες που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 4 ή 5
Από 01-07-2017 έως 31-07-2017
Για τις μοτοσικλέτες που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 6 ή 7
Από 01-08-2017 έως 31-08-2017
Για τις μοτοσικλέτες που το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας είναι 8 ή 9
Από 01-09-2017 έως 30-09-2017

Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που:
           i.  έχουν αντικαταστήσει ή θα αντικαταστήσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας τους, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον πρώτο αριθμό κυκλοφορίας που τους είχε χορηγηθεί,
          ii.  έχουν ταξινομηθεί από 01-05-2013 και μετά, ως καινούργιες, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο με τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μία (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία συμπλήρωσης της τετραετίας,
         iii.  εισάγονται ως μεταχειρισμένες (ανάριθμες) και πρόκειται να ταξινομηθούν υποχρεούνται να προσκομίσουν ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.),
        iv.  μεταβιβάζονται από 01-05-2017 και μετά, με διεύθυνση κατοικίας ή έδρα της επιχείρησης του νέου κατόχου χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας (Νομός Φωκίδας), υποχρεούνται να προσκομίσουν ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου οχήματος.
Όλα τα εκπαιδευτικά οχήματα εφοδιάζονται με Δ.Τ.Ε. στο οποίο αναγράφεται ρητά και η κατηγορία για την οποία είναι κατάλληλα, καθώς και ότι πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ του Π.Δ. 51/2012 (101 τ.Α΄), όπως ισχύει.
Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας ιδιοκτήτη που ανήκει σε άλλη περιφερειακή ενότητα της χώρας, στην οποία έχει εκδοθεί πρόγραμμα πρόσκλησης τους για τεχνικό έλεγχο, υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα της περιφερειακής ενότητας στην οποία ανήκουν.
Όσες από τις παραπάνω προσκαλούμενες μοτοσικλέτες έχουν ήδη ελεγχθεί από Κ.Τ.Ε.Ο. και τα Δ.Τ.Ε. με τα οποία έχουν εφοδιασθεί βρίσκονται σε ισχύ, έχουν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την ημερομηνία λήξης του Δ.Τ.Ε. και όχι σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με εξουσιοδοτημένο Κ.Τ.Ε.Ο. για τον καθορισμό της ημερομηνίας τεχνικού ελέγχου.
Ο κάτοχος οχήματος, ο οποίος δεν το προσκομίζει για τον τακτικό ή επαναληπτικό τεχνικό έλεγχο εντός της καθορισμένης προθεσμίας, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και υπόκειται στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1350/1983, όπως ισχύει.
ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: