Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΙΤΕΑΣ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31-12-2019

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΙΤΕΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31-12-2019


Σας γνωστοποιούμε ότι παρατάθηκε η προθεσμία αντικατάστασης των παλαιών εντύπων αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών, με την αριθμ. πρωτ.: 2131.5/29128/17/24-4-17 Απόφαση Αρχηγού Λιμενικού Σώματος (ΑΔΑ: Ω6ΔΧ4653ΠΩ-ΟΧΙ) . Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων της υποχρεωτικής αντικατάστασης των ανωτέρω εντύπων αδειών με νέου τύπου είναι η 31-12-2019.  
Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ. ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ Αλέξανδρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: