Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013

ΙΤΕΑ: κινδυνεύει το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ»


Η εταιρεία ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ που έχει ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ» πριν λίγες ημέρες κατέθεσε αίτηση διάλυσης της σύμβασης του έργου (ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΑΔΑ: ΒΛΩΗΩ9Θ-ΖΜΔ) λόγω αστοχίας μελέτης!;
Ο Δήμος Δελφών απέρριψε την αίτηση της εταιρίας και την καλεί να υπογράψει τον 1ο Ανακεφαλοποιητικό πινάκα έργου. Ποιός παρέλαβε την ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ μελέτη και τώρα κινδυνεύει το έργο να “παγώσει”; ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΧΑΘΕΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ;  
Να θυμίσουμε ΠΩΣ το έργο αφορά την αντικατάσταση των σωλήνων ύδρευσης ΣΤΗΝ ΙΤΕΑ που είναι από αμίαντο! ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΑΝΥΝΔΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ...

Δείτε τη απόφαση απόρριψης που αναρτήθηκε στο Διαύγεια του Δήμου Δελφών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άμφισσα 13 /08/2013

Αρ Πρωτ:22574

Σταλλού 6

Άμφισσα 33 100

Αρμόδιος:Δ.ΔΗΜΟΣ

Τηλ Fax.(22650) -79305 / 22157


                                                                  ΠΡΟΣ:
                                                                                   ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ
                                                                                                             Αγράφων 24 35100 Λαμία
                                                                              Κοιν. 1.Γραφείο Δημάρχου
                                                                                               2. Γραφείο Γ. Γραμματέα
ΘΕΜΑ: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 6/8/2013 ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.» ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την διάταξη του άρθρου 62 του Ν.3669/2008.

2. Την διάταξη του άρθρου 31 του Ν.3316/2005.

3. Την απόφαση 163/2012 της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης ανάθεσης κατασκευής του έργου στην εταιρεία ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ με μέση έκπτωση 55,51% .

4. Την Σύμβαση με αρ.πρωτ.οικ28579 της 20/9/2012.

5. Τα υπομνήματα με αρ.πρωτ.7139 της 11/3/2013 και 8254 της 21/3/2013.

6. Το έγγραφο με αρ.πρωτ.11804 της 2/5/2013 της Δ.Τ.Υ.

7. Την Αίτηση διάλυση της Σύμβασης με το έγγραφο με αρ.πρωτ.22574 της 6/8/2013.

ΣΚΕΦΘΕΝΤΕΣ

1. Μετά την κατάθεση της αίτησης διάλυσης της σύμβασης που μας επιδόθηκε στις 6/8/2013 με δικαστικό επιμελητή, η εταιρεία ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ που είναι η ανάδοχος εταιρεία κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ» επικαλείται την επιστολή με αρ.πρωτ.11804/2.5.2013 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών «με την οποία ενημερώνεται ότι η προσκομισθείσα τροποποιημένη μελέτη δεν είναι σε επίπεδο αντίστοιχο της αρχικής μελέτης και ζητά την μη πραγματοποίηση εργασιών μέχρι να γίνει η τροποποίηση της μελέτης» και σε εφαρμογή του άρθρου 62 του Ν.3669/2008 και αφού έχει παρέλθει διάστημα 3 μηνών ζητά την διάλυση της σύμβασης.

2. Εξετάζοντας την ανωτέρω αίτηση καθώς και τα υπομνήματα που έχει καταθέσει η αιτούσα εταιρεία με αρ.πρωτ.7139 της 11/3/2013 και 8254 της 21/3/2013 όπου αναφέρει την ύπαρξη αστοχιών της Οριστικής μελέτης και την ανάγκη τροποποίησης της. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία αφού ζήτησε από τον Ανάδοχο να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές της μελέτης και μετά την προσκόμιση από αυτόν μίας οριζοντιογραφίας και τυπικής διατομής (έγγραφο με αρ.πρωτ.11804 της 25/4/2013) θεώρησε ότι οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν ήταν σε επίπεδο αντίστοιχο της οριστικής μελέτης για να αποκτηθούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις και απευθύνθηκε σε Ιδιωτικό μελετητικό γραφείο. Επισημαίνουμε την αναφορά του Ν.3316/2005 άρθρο 31 παρ.4 ήταν ευθύνη του Αναδόχου η τροποποίηση της μελέτης.

3. Ύστερα από τα παραπάνω ολοκληρώθηκε η τροποποίηση της μελέτης την 24/7/2013 και κλήθηκε τηλεφωνικώς ο κ. Δημήτριος Τσώμος να προσέλθει την Παρασκευή 27/7/2013 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών u933 Υπηρεσιών στην Άμφισσα για να υπογράψει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ούτως ώστε να προσαχθεί ο ΑΠΕ για έλεγχο στο Τεχνικό Συμβούλιο αλλά δεν προσήλθε.

4. Επειδή η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ έκανε αποδεκτό το αίτημά για τροποποίηση της μελέτης και ανέλαβε την ευθύνη της τροποίησης με δικές της δαπάνες και αφού δεν προσήλθε ο εκπρόσωπος της εταιρείας στην παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία να υπογράψει τον 1ο ΑΠΕ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόρριψη της αίτησης διάλυσης της σύμβασης και σας καλούμε εκ νέου να προέλθετε για την υπογραφή του 1ου ΑΠΕ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ.ΔΗΜΟΣ
ΑΔΑ: ΒΛΩΗΩ9Θ-ΖΜΔ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Κ. ΛΕΛΑ ΜΠΑΚΟΛΟΥΚΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΦΙΛΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Όπως βλέπετε και στην εικόνα, η αντιδήμαρχος Δελφών στέλνει φιλάκια μέσω Facebook στο κάλεσμα της χρυσής αυγής για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν απόψε στον ιερό αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και που έχει προγραμματίσει η Ι΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για την πανσέληνο του Αυγούστου.
Και ενώ όλοι έχουν καταδικάσει την ενεργεία αυτή της χρυσής αυγής και είναι σε επιφυλακή για την καπηλεία που θέλουν να κάνουν οι εν λόγο τραμπούκοι ναζί και για τυχόν επεισόδια, η αντιδήμαρχος στον κόσμο της τους στέλνει φιλάκια και εμμέσως τους καλωσορίζει.
Εκτός αν τα κάνει αυτά συνειδητά γιατί νοιώθει πολιτική συγγένεια με το κόμμα των φασιστών.
Ντροπη

ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ