Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018

Πρόσληψη διοικητικού υπαλλήλου στο ΙΕΚ Γαλαξιδίου


Το ΙΕΚ Γαλαξιδίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου (ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: