Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 05.05.16
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Άμφισσα        28/ 04 /2016          
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                  ΠΡΩΤΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
          ___
Αριθ. πρωτ.   9929
                                     
ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών,  3) κ.κ. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών.
4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων
                                                          
ΚΟΙΝ.: α) Βουλευτή Φωκίδας,κ. Ηλία Κωστοπαναγιώτου, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, κ. Κων/νο Μίχο, γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου, δ)ΜΜΕ

Παρακαλούμε όπως την  5η  Μαϊου  2016,  ημέρα  Πέμπτη    και ώρα  19.00΄ προσέλθετε  στην Άμφισσα και στην  αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο ισόγειο του Δημοτικού καταστήματος στην πλατεία Κεχαγιά & Αθανασοπούλου, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:

1.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
2.    Τροποποίηση της αριθ.182/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση συνδιοργάνωσης  Δήμου Δελφών – Περιφέρειας Στ. Ελλάδας – Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, για το «ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2016»). (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
3.    Λήψη απόφασης για εκμίσθωση Τουριστικού Περιπτέρου Κάστρου ΄Αμφισσας. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Σπανόπουλος, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων & Περιουσίας του Δήμου).
4.    Έγκριση Κανονισμού εμποροπανηγύρεων. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγήτρια κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη).
                                                 Ο  Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου                                                                                                              

                                            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια: