Ψηφίστε τώρα για την σωτηρία του Δελφικού Τοπίου

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018

European Lab Δελφών Την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018- ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗΕίστε επικεφαλής πολιτιστικού έργου ή πολιτιστικός φορέας; Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με καινοτόμα πολιτιστικά έργα;
--------
Το Arty Farty, το Institut Français d'Athènes - Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού παρουσιάζουν:

Το European Lab Δελφών
Την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018,
στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών / European Cultural Centre of Delphi
ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

Για πληροφορίες και εγγραφή: www.europeanlab.gr

👉 Είστε επικεφαλής πολιτιστικού έργου ή πολιτιστικός φορέας; Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με καινοτόμα πολιτιστικά έργα; Το European Lab πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών!

Το European Lab σας προσκαλεί να συναντήσετε άλλους ευρωπαίους επαγγελματίες μέσω πολυάριθμων συζητήσεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων.

PANELS
Η Ελλάδα, εργαστήριο για κοινωνικο-πολιτιστικές εναλλακτικές λύσεις
Η δημοκρατία στην Ευρώπη τον εικοστό και εικοστό πρώτο αιώνα: μία ιστορική θεώρηση
Ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών στον πολιτισμό
Contemporary circus, πεδίο καλλιτεχνικής καινοτομίας
Ανάδειξη ιστορικών τοποθεσιών και ζωντανών μνημείων
Επανασύσταση των φεστιβάλ μας

🇬🇷 ΠΡΩΤΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΕΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ 🇬🇷
Agnieszka Wiśniewska I Political Critique I PL
Alexandros Mistriotis I Καλλιτέχνης I GR
Angeliki Poulou I Medea Electronique I GR
Barbara Pocek I Gledališče Glej I SI
Georgina Kadoukaki I Σκηνοθέτις και θεωρητικός θεάτρου I GR
Kelly Diapouli I Eleusis 2021 European Capital of Culture I GR
Laurent Gueslin I Le Courrier des Balkans I FR
Manolis Manousakis I Medea Electronique I FR
Maria-Louiza Laopodi I START - Create Cultural Change I GR
Mieke Renders I Trans Europe Halles I SE
Olivier Le Gal I La Station - Gare des Mines I FR
Olof Van Winden I TodaysArt I NL
Mathieu Fulla I Sciences Po I FR
Camille de Toledo I Συγγραφέας I FR
Caterina Di Fazio I Φιλόσοφος I IT

Κλείστε τη διατροφή σας και τη μεταφορά σας! https://bit.ly/2xXnkVZ


------

Arty FartyInstitut Français d'Athènes - Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών and Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού present:

European Lab Delphi
Friday 12 and Saturday 13 October 2018
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών / European Cultural Centre of Delphi
FREE UPON REGISTRATION

Info and registration on www.europeanlab.gr

👉 Are you a project leader or a cultural operator ? Do you want to learn more about innovative cultural projects ?
European Lab forum unfolds for the first time in Greece at the European Cultural Center of Delphi !

European Lab invites you to meet other European professionals through numerous debates and masterclasses.

🇬🇷 PANELS 🇬🇷
Greece, a factory of socio-cultural alternatives
Democracy, between resistance and resilience
Developing sustainable practices for the cultural sector
The new circus: a space for artistic innovation
Breathing life into historic sites and monuments
Let's reinvent our festivals!
And more on www.europeanlab.gr!

🇬🇷 FIRST SPEAKERS 🇬🇷
Agnieszka Wiśniewska I Political Critique I PL
Alexandros Mistriotis I Artist I GR
Angeliki Poulou I Medea Electronique I GR
Barbara Pocek I Gledališče Glej I SI
Georgina Kadoukaki I Director and Theater Theorician I GR
Kelly Diapouli I Eleusis 2021 European Capital of Culture I GR
Laurent Gueslin I Le Courrier des Balkans I FR
Manolis Manousakis I Medea Electronique I FR
Maria-Louiza Laopodi I START - Create Cultural Change I GR
Mieke Renders I Trans Europe Halles I SE
Olivier Le Gal I La Station - Gare des Mines I FR
Olof Van Winden I TodaysArt I NL
Mathieu Fulla I Sciences Po I FR
Camille de Toledo I Writer I FR
Caterina Di Fazio I Philosopher I IT

Reserve your catering and your shuttle : https://bit.ly/2xXnkVZ
--------
Arty Farty, Institut Français d'Athènes et le ministère hellénique de la culture et des sports présentent :

European Lab Delphes
12-13.10.2018 | European Cultural Centre of Delphi

GRATUIT SUR INSCRIPTION
Informations et inscriptions sur www.europeanlab.gr

👉 Êtes-vous un chef de projet ou un acteur culturel ? Voulez-vous en savoir plus sur les projets culturels innovants ?
European Lab Forum se déroule pour la première fois en Grèce au Centre culturel européen de Delphes !
European Lab vous invite à rencontrer des professionnels européens à travers de nombreux débats et master classes

🇫🇷 PANELS 🇫🇷
La Grèce, fabrique d'alternatives socio-culturelles
La démocratie entre résistance et résilience
Développer les pratiques soutenables dans la culture
Le nouveau cirque, terrain d'innovation artistique
Rendre les sites historiques vivants
Réinventons nos festivals !
Et plus sur www.europeanlab.gr!

🇫🇷 Premiers intervenants annoncés 🇫🇷
Agnieszka Wiśniewska | Political Critique | PL
Alexandros Mistriotis | Artiste | GR
Angeliki Poulou | Medea Electronique | GR
Barbara Pocek | Gledališče Glej | SI
Georgina Kadoukaki | Metteur en scène et théoricienne du théâtre | GR
Kelly Diapouli | Eleusis 2021 European Capital of Culture| GR
Laurent Gueslin | Le Courrier des Balkans | FR
Manolis Manousakis | Medea Electronique | FR
Maria-Louiza Laopodi | Start Culture | GR
Mieke Renders | Trans Europe Halles I SE
Olivier Le Gal | La Station - Gare des Mines | FR
Olof Van Winden | TodaysArt | NL
Mathieu Fulla I Sciences Po I FR
Camille de Toledo I Écrivain I FR
Caterina Di Fazio I Philosophe I IT

Réservez votre restauration et transport !

Δεν υπάρχουν σχόλια: